ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

19 Μαΐ 2011

Οι εκπαιδευόμενοι βγαίνουν κερδισμένοι από την εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα

Θεσσαλονίκη 28 Απριλίου 2011
Για άμεση δημοσίευση
www.cedefop.europa.eu

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα παρουσιάζουν έχουν πολλά οφέλη για τους εκπαιδευόμενους σε σχέση με τα παραδοσιακά προγράμματα:
- αυξάνουν το κίνητρο των εκπαιδευομένων για μάθηση,
- σφυρηλατούν ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ θεωρητικής και πρακτικής μάθησης,
- αυξάνουν τα ποσοστά συμμετοχής στην εκπαίδευση και
- βελτιώνουν τις προοπτικές των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας.
Για να διασφαλιστεί όμως η επιτυχία τους, τα εν λόγω προγράμματα πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται με προσοχή, και να πραγματοποιείται σωστή αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων. Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει τη συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερόμενων και καλά καταρτισμένων εκπαιδευτικών...


Στο ενημερωτικό σημείωμα αυτού του μήνα σκιαγραφούνται οι βασικές προϋποθέσεις για το σχεδιασμό και την εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών που βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και παρουσιάζονται τα δυνητικά οφέλη για τους εκπαιδευόμενους.  Τέτοιου είδους αναλυτικά προγράμματα αρχίζουν να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη – όχι μόνο στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αλλά και στην ανώτερη εκπαίδευση, και σταδιακά στη γενική εκπαίδευση. Για να διερευνήσει το θέμα αυτό, το Cedefop ξεκίνησε συγκριτική έρευνα σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζονται για τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών σε 32  ευρωπαϊκές χώρες. 
Οι προϋποθέσεις για την επιτυχημένη εκπόνηση των νέων αυτών αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών εξετάστηκαν στο πλαίσιο της 2ης διεθνούς διημερίδας του Cedefop με τίτλο «Curriculum innovation and reform: an inclusive view to curriculum  change (Καινοτομία και μεταρρύθμιση στη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών: μια συνολική θεώρηση των αλλαγών στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών) που πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Ιανουαρίου 2011  στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή 45 εμπειρογνωμόνων από 20 ευρωπαϊκές χώρες. 


Περισσότερες πληροφορίες
1. Ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop: Στα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, κάθε εκπαιδευόμενος μετράει
2. Διεθνής διημερίδα για την καινοτομία και μεταρρύθμιση στη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών: παρουσιάσεις και εργασίες
Επικοινωνία:
Ιωάννα Νέζη: Γραφείο Τύπου, τηλ. +30 2310 490186, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
ioanna.nezi@cedefop.europa.eu
Gerd Oskar Bausewein: Προϊστάμενος του τμήματος επικοινωνίας και πληροφοριών, 
τηλ. +30 2310 490288, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
Σχετικά με το Cedefop
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, στηρίζει τη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...