ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

27 Ιουν 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ PROJECT

Του Αδάμ Κ. Αγγελή (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

Μέθοδος Project
Ως «µέθοδο Project» µπορούµε να θεωρήσουµε τον τρόπο της «Οµαδικής διδασκαλίας στην οποία συµµετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδα- σκαλία διαµορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσους συµµετέχουν». (Frey, 1998, σελ 9) Οι απαρχές της µεθόδου βρίσκονται στην εµφάνιση του φιλοσοφικού ρεύµατος του Πραγµατισµού που αναπτύχθηκε στα µέσα του 19ου αιώνα, στο κίνηµα της µεταρρυθµιστικής κίνησης των αρχών του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα στη µέθοδο διδασκαλίας µε βάση την επίλυση προβληµάτων που πρότεινε ο J. Dewey.
Πρώτος ο παιδαγωγός Richards χρησιµοποίησε τον όρο Project και εννοούσε µε αυτόν τη διδασκαλία της χειρονακτικής εργασίας σύµφωνα µε ορισµένο τρόπο Τη µέθοδο όµως εισηγήθηκε πρώτος το 1918 ο παιδαγωγός William H. Kilpatrick ο οποίος υπήρξε µαθητής και συνεργάτης του J. Dewey.
Σύµφωνα µε τον Kilpatrick η µέθοδος project είναι «µία σχεδιασµένη δράση, η οποία γίνεται µε όλη την καρδιά και λαµβάνει χώρα µέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον». (Kilpatrick, 1935, σελ.163)

Για να διαβάσετε ολόκληρη την αναφορά πατήστε εδώ

Επιπλέον, μία πλήρης αναφορά της μεθόδου project περιλαμβάνεται στο Wiki του ΠΑΚΕ Ιωαννίνων, εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...