ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

31 Αυγ 2011

Το περιοδικό για τις καινοτόμες μορφές εκπαίδευσης στην ελληνική επιχείρηση


Σ
κοπός του περιοδικού:

Η έννοια της καινοτομίας στην εκπαίδευση αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικείμενο μελέτης πολλών αξιόλογων περιοδικών με την έμφαση κυρίως να δίδεται στο σχολικό και τον πανεπιστημιακό χώρο εκπαίδευσης. Τι ισχύει όμως στο πεδίο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης μέσα στην επιχείρηση; Σε αυτή την ερώτηση φιλοδοξεί να δώσει απάντηση το νέο αυτό περιοδικό, επιδιώκοντας να δώσει το χώρο για την ανταλλαγή απόψεων, τη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, την έκφραση προβληματισμών και εν τέλει τη δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής που θα προάγει την καινοτομία και θα βελτιώσει την ποιότητα στην εκπαίδευση που εφαρμόζεται μέσα στους κόλπους της επιχείρησης.
Σε ποιους απευθύνεται
...


Το περιοδικό απευθύνεται σε υπεύθυνους εκπαίδευσης, υπεύθυνους διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, εταιρείες που εμπλέκονται με την εκπαίδευση μέσα στην επιχείρηση, αλλά και σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν επωφεληθεί ή θα ήθελαν να επωφεληθούν από ένα πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης.
Πρόσκληση για την υποβολή κειμένων
Προσκαλούμε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης να καταθέσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους και να δημοσιοποιήσουν παραδείγματα καλών πρακτικών από την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η αποστολή των κειμένων θα γίνεται στο mail: journal@digimagix.gr
Το 1 τεύχος του περιοδικού θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο 2011. Υποβολή κειμένων για το 1ο τεύχος μέχρι 31 Ιουλίου 2011.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...