ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

7 Οκτ 2011

Συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από ΗΥ σε πλαίσιο ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – Κριτική ανασκόπηση και μελέτη περίπτωσης

Διπλωματική εργασία του Αντώνη Ανδρεάτου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


Πάτρα, 2007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός αυτής της Διπλωματικής Εργασίας είναι η μελέτη της συνεργατικής μάθησης [ΣΜ] στα πλαίσια της ΑεξΑΕ, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ακολουθείται μια βαθμιαία προσέγγιση του αντικειμένου: ξεκινάμε από τις θεωρίες μάθησης και τη θεωρία της ΑεξΑΕ και προχωράμε στη θεωρία της συνεργατικής μάθησης· ύστερα εξετάζουμε την υποστηριζόμενη από ΗΥ συνεργατική μάθηση και τα διάφορα εργαλεία λογισμικού που την υποστηρίζουν και στη συνέχεια επικεντρώνουμε την προσοχή μας σ’ ένα συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο, με το οποίο αναλύουμε καταγεγραμμένα δεδομένα συνεργατικών συνόδων εξ αποστάσεως μεταξύ φοιτητών του ΕΑΠ.

Επί μέρους στόχοι στο θεωρητικό επίπεδο είναι:
· Να συζητήσουμε τα παιδαγωγικά μοντέλλα της ΑεξΑΕ και της συνεργατικής
μάθησης και να εξετάσουμε κατά πόσον ταιριάζουν και μπορούν να
συλλειτουργήσουν.
· Να ορίσουμε την συνεργατική μάθηση μέσω ΤΠΕ (CSCL), να διερευνήσουμε σε θεωρητικό επίπεδο πώς λειτουργεί και ποιοι είναι οι πρωτεύοντες μηχανισμοί μάθησης που εμφανίζονται.
· Να δείξουμε ότι η συνεργατική μάθηση μπορεί να προσφέρει πολλά στα πλαίσια της ΑεξΑΕ.
· Να προτείνουμε την συνεργατική μάθηση μέσω ΤΠΕ ως ένα βοηθητικό συμπληρωματικό μηχανισμό μάθησης και επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών της ΑεξΑΕ.

Στο πρακτικό μέρος μελετήθηκε μια συγκεκριμένη περίπτωση καταγεγραμμένων συνεργατικών συνόδων ενηλίκων προπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ. με τη βοήθεια ενός ειδικού ερευνητικού εργαλείου, του «Synergo». Επί μέρους στόχοι μας στο πρακτικό επίπεδο είναι:
· Ο ορισμός μιας τυπολογίας χαρακτηρισμών των συνεργατικών διαλόγων και μιας μεθοδολογίας ανάλυσης των συνόδων.
· Η ανίχνευση και ανάλυση των μηχανισμών μάθησης που λαμβάνουν χώρα με τη χρήση του «Synergo» σε πραγματικά δεδομένα.
· Η ανίχνευση δευτερευόντων μηχανισμών ΣΜ και βοηθητικών μηχανισμών μη σχετιζόμενων με την μάθηση.
Καρπός της εργασίας είναι μια μέθοδος αξιολόγησης συνεργατικών συνόδων, μέσω ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, χρήσιμη σε καθηγητές και ερευνητές της ΣΜ. Η μέθοδος επιτρέπει και την ξεχωριστή αξιολόγηση της συνεισφοράς εκάστου συνεργαζομένου μέλους.

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη διπλωματική εργασία του κ. Ανδρεάτου, πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...