ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

19 Οκτ 2011

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

Του Χαράλαμπου Μουζάκη

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης
Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ,, Μέτρο 1.1. Ενέργεια
1.1.2.Β. και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ) και κατά
25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός
Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τις θεωρητικές αρχές και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έμφαση δίνεται στο ρόλο της τεχνολογίας και και στις αλλαγές που επιφέρει στο πεδίο εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι δυνατότητες των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας προσεγγίζονται μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογών και μελετών περίπτωσης.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κεφάλαιο του Χράλαμπου Μουζάκη, πατήστε εδώ


Πηγή Ανάκτησης:
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/790

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...