ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

20 Οκτ 2011

Ο ρόλος της/του εκπαιδεύτριας/-τη ενηλίκων. Μελέτη περίπτωσης: το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Των Παπαβασιλείου - Αλεξίου Ιωάννας (1) και Δημητρόπουλου Ανδρέα (2)
1. Λέκτορας Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
2. Δρ.Φ. Ειδικής Αγωγής. Εκπαιδευτικός-Εκπαιδευτής Ενηλίκων Σ.Ε.Π.-Ε.Α.Π.

Περίληψη
Οι μεταβολές που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια οικονομία, έχουν τεράστια επίδραση στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, αυξανόμενο είναι το ενδιαφέρον και η προσφορά προγραμμάτων εκπαίδευσης πέρα από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, που προσφέρουν δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης σ’ ένα ολοένα και διευρυνόμενο φάσμα ηλικιών. Η εκπαίδευση ενηλίκων καλείται να εφοδιάσει τις/τους εκπαιδευόμενες/-νους με προσόντα, για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις του χώρου της απασχόλησης. Κεντρικό πρόσωπο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η/ο εκπαιδεύτρια/-τής ενηλίκων, που καλείται να παίξει ένα διαρκώς διευρυνόμενο συμβουλευτικό ρόλο. Η παρούσα έρευνα οριοθετεί τη συμβουλευτική διάσταση του ρόλου
της/του εκπαιδεύτριας/-τή ενηλίκων, μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία και καταγράφει τις απόψεις των εκπαιδευομένων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σχετικά με την άσκηση του ρόλου αυτού από τις/τους διδάσκουσες/διδάσκοντές τους Συμβούλους-Καθηγήτριες/-τές.

Λέξεις Κλειδιά: Διά βίου Συμβουλευτική & Προσανατολισμός, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο των Παπαβασιλείου και Δημτρόπουλου, πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...