ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

20 Δεκ 2011

Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Καλοκαιρινά Σχολεία

Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Καλοκαιρινά Σχολεία στα Πλαίσια του Προγράμματος Ερευνητικής Δικτύωσης «Quantitative Methods in Social Sciences 2» του Οργανισμού ESF

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε καλοκαιρινό σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος Ερευνητικής Δικτύωσης (Research Networking Programme) με θέμα «Quantitative Methods in Social Sciences 2 (QMSS 2)», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού European Science Foundation (ESF).

Το καλοκαιρινό σχολείο για το 2012 έχει ως θέμα «Surveying Immigrants and Minorities» και θα λάβει χώρα από τις 27 Ιουνίου - 4 Ιουλίου 2012 στο Παρίσι.

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε Υποψήφιους Διδάκτορες οι οποίοι ολοκληρώνουν τη διδακτορική τους διατριβή ή σε κατόχους Διδακτορικού οι οποίοι έχουν πρόσφατα ολοκληρώσει τη διατριβή τους και η οποία σχετίζεται με το θέμα του Σχολείου για το έτος 2012. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πολίτες ή να εργάζονται σε ευρωπαϊκή χώρα η οποία υποστηρίζει το Πρόγραμμα QMSS2...

Κατάλογος με τις χώρες που συμμετέχουν βρίσκεται στην ηλεκτρονική σύνδεση http://www.ccsr.ac.uk/qmss. Επισημαίνεται ότι η Κύπρος υποστηρίζει το Πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το σύντομο Βιογραφικό τους Σημείωμα συνοδευμένο με επιστολή η οποία θα εξηγεί τα ερευνητικά πλάνα του ενδιαφερόμενου και πως αυτά συνδέονται με το Πρόγραμμα και το Καλοκαιρινό Σχολείο. Η επιστολή αυτή δεν πρέπει να ξεπερνά τις 500 λέξεις. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει τεθεί η 9η Ιανουαρίου 2012.

Οι απαραίτητες πληροφορίες υπάρχουν στο επισυναπτόμενο έγγραφο καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού http://www.esf.org/index.php?id=4858 αλλά και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.ccsr.ac.uk/qmss. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ruth.durrell@manchester.ac.uk). Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, κα Κωνσταντίνα Μακρή (cmakri@research.org.cy, 22205054).

Call-12_v3

Πηγή:
Ίδρυμα Προώθησης της Έρευνας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...