ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

13 Φεβ 2012

Εφαρµογή της Συστηµικής Σκέψης και της Συστηµικής ∆υναµικής στην Ανάλυση ∆ιαδικασιών Μάθησης

Των Νικήτα Α. Ασηµακόπουλου, Ιωάννη Χ. Θεοχαρόπουλου και Νικόλαου Κ. ∆ηµητρίου

Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιώς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σε συστήµατα χαµηλής πολυπλοκότητας είναι σχετικά εύκολο στον παρατηρητή να συνδέει αιτιατά τα γεγονότα δηµιουργώντας αλυσίδες αιτίων - αποτελεσµάτων ώστε να µπορεί ερµηνεύει το παρελθόν και σε σηµαντικό βαθµό να προβλέψει το µέλλον. Η αιτιοκρατία είναι ο βασικός τρόπος λογισµού όταν η πολυπλοκότητα είναι χαµηλή. Περιβάλλοντα χαµηλής πολυπλοκότητας είναι συνήθως απλά µηχανιστικά (Νευτώνεια) φυσικά περιβάλλοντα ή περιβάλλοντα µε λίγους «παίχτες» και σαφείς κανόνες. Όταν όµως η πολυπλοκότητα αυξάνει, είναι δύσκολο στον µελετητή να κινείται µε βασικό λογισµό µόνο την αιτιοκρατία. Στα περιβάλλοντα υψηλής πολυπλοκότητας όπως είναι για παράδειγµα οι ζωντανοί οργανισµοί, τα κοινωνικά ή οικονοµικά συστήµατα οι αιτίες διαπλέκονται, δηµιουργούν κυκλικούς ενισχυτικούς µηχανισµούς, παρουσιάζουν υστερήσεις και δεν µπορούν να συσχετιστούν εύκολα µε ευδιάκριτα αποτελέσµατα. Επόµενο είναι να απαιτείται µια διαφορετική, ολιστική προσέγγιση η οποία θα είναι σε θέση να αντιµετωπίζει την πολυπλοκότητα και να επιτρέπει στον παρατηρητή να λογίζεται ικανοποιητικά. Η προσέγγιση αυτή είναι η συστηµική ανάλυση η οποία αποτελείται από χρήσιµα εργαλεία διάγνωσης σχεδιασµού και ανάλυσης. Στην παρούσα εργασία α) παρουσιάζουµε µια γενική θεώρηση της συστηµικής ανάλυσης β) εστιάζουµε σε δυο εργαλεία της συστηµικής ανάλυσης τη συστηµική σκέψη και τη συστηµική δυναµική και γ) παρουσιάζουµε µια πρόταση για την εφαρµογή της συστηµικής σκέψης και της συστηµικής δυναµικής στο πολύπλοκο πεδίο της µάθησης.

Λέξεις κλειδιά : Συστηµικές µεθοδολογίες , συστηµική σκέψη , συστηµική δυναµική , µάθηση

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία των Νικήτα Α. Ασηµακόπουλου, Ιωάννη Χ. Θεοχαρόπουλου και Νικόλαου Κ. ∆ηµητρίου, πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...