ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

19 Φεβ 2012

Πόσο αξιόπιστες, αντικειμενικές και χρήσιμες είναι οι αξιολογήσεις εκπαιδευτικών από τους διευθυντές δημοτικών σχολείων;

Του Στέλιου Ορφανού (Πανεπιστήμιο Frederick)

Περίληψη
Σύμφωνα με την φιλοσοφία του προτεινόμενου νέου συστήματος αξιολόγησης του διδακτικού έργου, οι αξιολογήσεις εκπαιδευτικών από διευθυντές θα αποκτήσουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Ερευνητές όμως έχουν διατυπώσει έντονες αμφιβολίες όσον αφορά την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα των αξιολογήσεων αυτών. Συγκεκριμένα, έχει υποστηριχθεί ότι οι διευθυντές δεν μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα σε αποτελεσματικούς και αναποτελεσματικούς εκπαιδευτικούς, δίνουν γενικά ψηλές βαθμολογίες και επηρεάζονται στις αξιολογήσεις τους από παράγοντες που δεν έχουν πραγματική σχέση με το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών. Η παρούσα έρευνα είχε στόχο να διερευνήσει το βαθμό αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας των αξιολογήσεων εκπαιδευτικών από διευθυντές και να εντοπίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την κρίση των διευθυντών. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 80 διευθυντές δημοτικών σχολείων. Για τους σκοπούς της έρευνας έχει συλλεγεί μια γενική αξιολόγηση-βαθμολογία των εκπαιδευτικών καθώς και επιμέρους βαθμολογίες σε συγκεκριμένα κριτήρια. Έχουν συλλεγεί επίσης στοιχεία σχολείων, ατομικά στοιχεία διευθυντών συχνότητα διοικητικών πρακτικών και ατομικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών.


Γα να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα του Στέλιου Ορφανού, πατήστε εδώ


Πηγή ανάρτησης:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...