ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

14 Μαρ 2012

Υλοποίηση του 3ου κύκλου αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης του ΕΑΠ

Τ
ο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ανακοινώνει την υλοποίηση του 3ου κύκλου αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα οποία προσφέρονται στους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων και γνώσεων με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα συγκεκριμένα αντικείμενα...Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους. Η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ. Ο χώρος και ο χρόνος διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθορίζεται κατά περίπτωση σε κάθε πόλη ανάλογα και με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων. Με την λήξη κάθε προγράμματος χορηγείται στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα εξής:
1. Ανάλυση Λογιστικών καταστάσεων (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
2. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
3. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
4. Διοίκηση Επιχειρήσεων (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
5. Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
6. Ελεγκτική (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
7. Λογιστική Εταιρειών (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
8. Προχωρημένη Λογιστική (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
9. Στρατηγική Επιχειρήσεων (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
10. Χρηματοοικονομική (Γενική) Λογιστική (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: μέχρι 21/03/2012
Έναρξη Παρακολούθησης: Απρίλιος 2012

Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) και για την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα http://eeyem.eap.gr/activity/seminars2,
ή να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο ΕΕΥΕΜ,
κα Ιωάννα Μαρίνη, τηλ: 2610.642718, e-mail: marini@ecomet.eap.gr
κα Θεοδώρα Δημακοπούλου, τηλ: 2610.642739, e-mail: dimakopoulou@ecomet.eap.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...