ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

12 Μαρ 2012

Παρουσίαση του προγράμματος Prosolva (a support to problem solving for educational teams)

Γ
ια να υποστηριχτούν πιο αποτελεσματικά οι δάσκαλοι που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερα προβλήματα, ιδιαίτερα στην επικοινωνία, την βία, την παρακίνηση, και τον ρατσισμό, το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού συστήματος και των συστημάτων υποστήριξης δασκάλων, συνεχώς βελτιώνεται και εξελίσσεται, φέρνοντας στην επιφάνεια νέες προσεγγίσεις για πρακτικές που στοχεύουν να βοηθήσουν τους δασκάλους να λύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην δική τους πρακτική. Αυτές οι προσεγγίσεις, οι οποίες είναι επικεντρωμένες στον δάσκαλο, προσπαθούν να λύσουν τις δυσκολίες που εκφράζουν οι δάσκαλοι και έτσι να δημιουργήσουν συνείδηση και αυτονομία.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος και ενημερωθείτε για τους τρόπους επίλυσης προβλημάτων και το υπόλοιπο πλούσιο υλικό που περιλαμβάνεται, κάνοντας κλικ εδώ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τέτοιες προσεγγίσεις, σχεδιασμένες για την επίλυση προβλημάτων, φέρουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη διάφορων πρακτικών μεθόδων, όπως την επιτήρηση, τις ομάδες ανάλυσης πρακτικών (PAG) ή την ατομική συμβουλευτική, το forum theatre και υποστηρίζονται από διάφορες θεωρητικές βάσεις, όπως: την Σχολή Palo Alto, την θεωρία της διαντίδρασης, το σύστημα ανάλυσης πολυαναφοράς.
...Αυτοί οι μέθοδοι πλέον αναπτύσσονται περισσότερο σε ευρωπαϊκά σχολεία• αν κάποιες παιδαγωγικές ομάδες τις χρησιμοποιούν ήδη στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, οι περισσότεροι δεν κατέχουν αρκετές πληροφορίες ώστε να μπορούν να λύσουν τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν.

Η ανάπτυξη αυτών των μεθόδων σε εκπαιδευτικά συστήματα προϋποθέτει νέους τρόπους εκπαίδευσης και νέους οργανισμούς για τους εκπαιδευτές δασκάλων, τα ινστιτούτα εκπαίδευσης δασκάλων, όπως επίσης και για τα σχολεία. Ο κύριος στόχος της ιστοσελίδας είναι να βοηθήσει τους δασκάλους, τους εκπαιδευτές δασκάλων και τους διευθυντές σχολείων να έρθουν σε επαφή με κάποιες από αυτές τις μεθόδους, να τις χρησιμοποιήσουν και να τις εισάγουν στα σχολεία τους. Ευχόμαστε να πετύχουμε:

Για εσένα, τον εκπαιδευτή δασκάλων:

την εφαρμογή των ικανοτήτων για να είσαι εκπαιδευτής, αρχηγός, “εμπνευστής”, να αναλύεις/να αφήνεις να αναλύουν ένα πρόβλημα και να προτείνεις/ να αφήνεις να προτείνουν λύσεις.

την ανάπτυξη ικανοτήτων, ώστε τα ινστιτούτα εκπαίδευσης δασκάλων να έχουν την δυνατότητα εφαρμογής στρατηγικών στην διαχείριση του παιδαγωγικού προσωπικού και της ατομικής εκπαίδευσης.

Για εσένα, τον διευθυντή του σχολείου: :

την δυνατότητα να αναπτυχθούν συγκεκριμένοι χώροι και διευκολύνσεις στα ωράρια, τα οποία επιτρέπουν την διεξαγωγή συνεδριάσεων για την επίλυση προβλημάτων.

Για εσένα, τον δάσκαλο:

την ανάπτυξη ικανοτήτων, ώστε, ως παιδαγωγικός γνώστης και μέλος του παιδαγωγικού προσωπικού, να συμμετέχετε στις συνεδριάσεις για την επίλυση προβλημάτων. Η ιστοσελίδα επίσης στοχεύει να αναπτύξετε και να καλλιεργήσετε την αντίληψη σας για την μάθηση και να την κάνει πιο ανοιχτή.

Πιο αναλυτικά, σε αυτήν την ιστοσελίδα θα βρείτε τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι, καθώς και πρακτική και λεπτομερή περιγραφή των μεθόδων επίλυσης προβλημάτων, πως χρησιμοποιούνται, και τις θεωρητικές τους βάσεις.

Ευχόμαστε με την προσπάθεια μας, αυτή η ιστοσελίδα να ανταπεξέλθει και να υποστηρίξει πλήρως την προσωπική και επαγγελματική συνείδηση και αυτονομία σχετικά με την μακροχρόνια μαθησιακή διαδικασία.

Για να επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...