ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

1 Μαΐ 2012

Εκπαίδευση και οικονοµία

Της Κωνσταντίνας Κολλιοπούλου
Σχολική Σύµβουλος 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Μεσσηνίας
Στο Eπιστηµονικό Bήµα, τ. 14, - ∆εκέµβριος 2010Εκπαίδευση και οικονοµία
Ανάµεσα στην εκπαίδευση και στην οικονοµία υπάρχει µια διαδικασία συνεχών προσαρµογών και έντονης αλληλεξάρτησης: αλλαγές στη λειτουργία της οικονοµίας, όπως π.χ. η βιοµηχανική επανάσταση, θέτουν σε κίνηση δυνάµεις που µεταβάλλουν ριζικά το χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Και αντιστρόφως: νέες τεχνολογίες που προέρχονται από το εκπαιδευτικό σύστηµα και την εξέλιξή του επενεργούν καταλυτικά στις οικονοµικές σχέσεις (Γλαµπεδάκης, 1990· Αργυρός, 1994: 46). Χωρίς προηγµένη παιδεία δεν υπάρχει προηγµένη οικονοµία, αλλά χωρίς προηγµένη οικονοµία δεν υπάρχει προηγµένη παιδεία (Παπανούτσος, 1982: 183). Καµιά οικονοµική και τεχνολογική πρόοδος δεν συντελείται χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα. Από οικονοµική άποψη, η εκπαίδευση θεωρείται ότι: α) αποτελεί προϋπόθεση για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, β) επιτρέπει τη µείωση των εισοδηµατικών ανισοτήτων και γ) αποτελεί ουσιαστικό µέσο για την αντιµετώπιση της ανεργίας και ιδιαίτερα της διαρθρωτικής ανεργίας (∆εδουσόπουλος, 1993).

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο της Κων/νας Κολλιοπούλου, πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...