ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

5 Μαΐ 2012

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής, Αθήνα: Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ)

Του Χαράλαμπου Μουζάκη

Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες θεωρητικές αρχές και η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έμφαση δίνεται στο ρόλο της τεχνολογίας και και στις αλλαγές που επιφέρει στο πεδίο εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι δυνατότητες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών προσεγγίζονται μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογών και μελετών περίπτωσης.

Το κείμενο του Χαράλαμπου Μουζάκη, είναι διαθέσιμο εδώ

Βιβλιογραφική Αναφορά:
Μουζάκης Χ. (2006). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής. Αθήνα: Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...