ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

28 Ιουν 2012

Προσφορά επιπλέον θέσεων σε συγκεκριμένα Προγράμματα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Αιτήσεις: 25 Ιουνίου έως και 9 Ιουλίου‏


Θ
α θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προσφέρονται επιπλέον θέσεις στα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών (αναφέρουμε και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, όπως έχουν διαμορφωθεί):


Προπτυχιακό Πρόγραμμα

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
(http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/elp/description)
Προϋποθέσεις εισαγωγής
· Βαθμός απολυτηρίου λυκείου (ή ισότιμου πιστοποιητικού) : από 14 και άνω
· Απαιτείται η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, ιταλικής ή γερμανικής) για να μπορέσει ένας φοιτητής να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του Προγράμματος. Δεν ζητείται η πιστοποίησή της.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Προϋποθέσεις εισαγωγής που ισχύουν για όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα
...Πτυχίο ανώτατου επιπέδου (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΤΕΙ) από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα

· Απαιτείται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας για να μπορέσει ένας φοιτητής να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις των Προγραμμάτων και να μελετήσει τη διεθνή βιβλιογραφία. Δεν ζητείται η πιστοποίησή της.

Ø Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/elilogo/description)
Προϋποθέσεις εισαγωγής
Απόφοιτοι των ακόλουθων σχολών :
Απόφοιτοι Φιλοσοφικών Σχολών (Φιλολογία, Ιστορία-Αρχαιολογία, Φιλοσοφία-Παιδαγωγική-Ψυχολογία)
Απόφοιτοι Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Απόφοιτοι Τμημάτων ξένων Φιλολογιών με μαθήματα/δευτερεύον πτυχίο ελληνικής φιλολογίας ή/και γλωσσολογίας
Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων με ειδίκευση στη γλώσσα ή/και δευτερεύον πτυχίο ελληνικής φιλολογίας ή/και γλωσσολογίας
Απόφοιτοι Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών, Πολιτισμικών Σπουδών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και συναφών Τμημάτων με μαθήματα ελληνικής φιλολογίας ή/και γλωσσολογίας.

Ø Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
(http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s2/programme/dpp/description)
Προϋποθέσεις εισαγωγής
· Βαθμός : 6 και άνω
· Συνάφεια Πτυχίου : Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα Δασολογίας, Γεωπονίας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Περιβάλλοντος και Χημικοί Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι Μηχανικοί και συναφών επιστημών.

Ø Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας 
(http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/progrspoudon/pyss/desc)

Ø Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα 
(http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s2/programme/pliepik/desc)

Η χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων στα πιο πάνω Προγράμματα Σπουδών ξεκίνησε στις 25 Ιουνίου και λήγει στις 9 Ιουλίου. Αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Τομέα Σπουδών (http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx). Η επιλογή θα γίνει με τη διαδικασία του αλγόριθμου τυχαίας επιλογής θέσης (κλήρωση). Αν έχετε υποβάλει αίτηση στο παρελθόν μπορείτε να την επαναφέρετε (αιτήσεις, έναρξη αίτησης) και να την υποβάλλετε εκ νέου.

Επίσης, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα χρονοδιαγράμματα, για δική σας πληροφόρηση και προγραμματισμό :

Υποβολή αιτήσεων : 25 Ιουνίου μέχρι και 9 Ιουλίου
Επισύναψη πιστοποιητικών : 25 Ιουνίου μέχρι και 11 Ιουλίου
Κλήρωση και Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης : 16 Ιουλίου
Έλεγχος επισυναπτόμενων πιστοποιητικών : 16 Ιουλίου έως και 20 Ιουλίου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων / Κλήση για αποδοχή της θέσης : 23 Ιουλίου
Αποδοχή της θέσης και Αποστολή πιστοποιητικών : 23 Ιουλίου έως και 26 Ιουλίου
Τελικά αποτελέσματα / Κλήση σε εγγραφές / Καταβολή 1ης δόσης : 27 Ιουλίου έως και 1 Αυγούστου
Καταβολή 2ης δόσης : έως 31 Αυγούστου
Καταβολή 3ης δόσης : έως 30 Σεπτεμβρίου

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,

Ευαγγελία Κατσαμάκη 
Υπηρεσία Σπουδών και Μητρώου Φοιτητών

Λεωφ. Γιάννη Κρανιδιώτη 33
2ος όροφος
2220 Άγιος Γεώργιος, Λατσιά
Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλ.: 00357 22 411600 Φαξ: 00357 22 411601 
Ιστοσελίδα: www.ouc.ac.cy Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...