ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

13 Σεπ 2012

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Σχεδιασμός και εφαρμογή της ενεργητικής μάθησης μέσα από έξι διαφορετικές οπτικές...


T
ο “Learning by six Thinking Hats” είναι ένα project το οποίο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) με τη μεθοδολογία της «Ιστοεξερεύνησης» - Web Quest και βασίζεται στο θεωρητικό μοντέλο του Edward de Bono “Six Thinking Hats” - τα έξι καπέλα σκέψης.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν:

αναζητούν πληροφορίες (πολυμορφικό υλικό) από ιστοσελίδες (WebQuest) που τους προτείνονται για το σκοπό αυτό αναφορικά με θέματα που αναφέρονται σε διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως, μορφές ενεργητικής μάθησης (brainstorming, reverse brainstorming, snowballing, Think - Pair - Share κ.ά), μάθηση μέσω σχεδιασμού (learning by design), εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, επιμόρφωση κ.ά..
προτείνουν οι ίδιοι υλικό (ιστοσελίδες, πληροφορίες, άρθρα, βίντεο) και γενικότερα πολυμορφικό υλικό που αφορά στα υπό διαπραγμάτευση θέματα και αλληλεπιδρούν.
αναστοχάζονται σχετικά με τα θέματα που προτείνονται μέσα από έξι διαφορετικές οπτικές, (έξι ομάδες εργασίας) σε κάθε μία από τις οποίες έχει δοθεί, για λόγους συμβολισμού, ένα χρώμα (άσπρο, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, μαύρο και μπλε καπέλο). (Six Thinking Hats). [η ένταξη στις ομάδες θα γίνει τυχαία μετά από κλήρωση και οι εκπαιδευτικοί που θα τοποθετηθούν σε ομάδες θα συνεργάζονται ανά ομάδα χρησιμοποιώντας εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης]
στο τέλος της διαδικασίας οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στη διαδικασία θα βγουν από το ρόλο τους και θα επιλέξουν ατομικά και αιτιολογημένα το καπέλο (οπτική) που τους αντιπροσωπεύει περισσότερο.

Για να συνδεθείτε στη σελίδα του προγράμματος (το πρόγραμμα υλοποιείται) στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης moofle), πατήστε εδώ1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Hi, really like the appearance of ones website. Can you mind saying what theme youre making use of? I’m not used to this and i am hoping to have mine looking anywhere close to cool as yours. Many thanks.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...