ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

14 Σεπ 2012

Το απαραίτητο βοήθημα για όλους τους καθηγητές και τους φοιτητές !!!


Τ
ο "Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας" είναι το απόλυτο βοήθημα για όλους τους φοιτητές, προπτυχιακούς και κυρίως μεταπτυχιακούς, που εκπονούν ερευνητικές εργασίες, αλλά και για όλους τους εκπαιδευτικούς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εμπλέκονται με ερευνητικές εργασίες (project).


Το βιβλίο αποτελείται από πέντε κεφάλαια:
-Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες της δεοντολογίας, της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας που αποτελούν το βασικό τρίπτυχο μιας επιστημονικής ερευνητικής εργασίας.
-Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δομή μιας ερευνητικής εργασίας.
-Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία πολύ συνοπτική αναφορά στις έννοιες της ποιοτικής και της ποσοτικής έρευνας, της δειγματοληψίας, των μεταβλητών και των συσχετίσεων.
-Στο τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται χρήσιμες οδηγίες για την ανασκόπηση βιβλιογραφίας στο θεωρητικό πλαίσιο, τις βιβλιογραφικές αναφορές και το πρότυπο APA.
-Στο πέμπτο κεφάλαιο, περιλαμβάνεται ως ολοκληρωμένο παράδειγμα μια πλήρης πιλοτική έρευνα, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας ΕΚΠ51 (Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη) του ΕΑΠ.

Στόχος του είναι να αποτελέσει ένα χρηστικό βοήθημα για όλους όσους αναζητούν ένα συνοπτικό και κωδικοποιημένο εγχειρίδιο που θα τους βοηθήσει να ολοκληρώσουν τα βήματα που απαιτούνται για την εκπόνηση μιας ερευνητικής εργασίας.

Δείτε περισσότερα για το βιβλίο αλλά και πως μπορείτε να αποκτήσετε κάνοντας εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...