ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

9 Οκτ 2012

Η συμβολή του Εκπαιδευτικού Δράματος στην επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.


Διπλωματική εργασία της συναδέλφου ΠΕ03 Χριστίνας Ζουρνά
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
Θεσσαλονίκη, 2012

Βασικός σκοπός αυτής της εμπειρικής ποιοτικής έρευνας ήταν να μελετήσει τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη συμβολή του Εκπαιδευτικού Δράματος στην επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Το ποιοτικό υλικό συγκεντρώθηκε αρχικά με ομάδα εστίασης, όπου αναδύθηκαν αρκετά σημαντικά θέματα και διευκρινίστηκαν οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους διαμορφώθηκε ο πιλοτικός οδηγός συνέντευξης και στη συνέχεια, με εστιασμένες συνεντεύξεις σε βάθος, εκπαιδευτικών που γνώρισαν το Εκπαιδευτικό Δράμα ως μαθητευόμενοι και το έχουν υιοθετήσει ως διδακτική μέθοδο στην πράξη. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν το Εκπαιδευτικό Δράμα καθοριστικό για την επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη που βίωσαν από τότε που το γνώρισαν, χαρακτηρίζοντάς το σημαντικό εργαλείο στη διδακτική τους πρακτική, ουσιαστικό βοήθημα στην επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας, μία μέθοδο καινοτόμα, ολιστική, βιωματική, παιδαγωγική, καλλιτεχνική, διεπιστημονική, μια προσέγγιση κατάλληλη για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης εκπαιδευτών και εκπαίδευσης ενηλίκων. Θεωρούν ότι η ενασχόλησή τους με το Εκπαιδευτικό Δράμα ενίσχυσε την πίστη τους στην αναγκαιότητα της διά βίου μάθησης, ενδυνάμωσε το ρόλο τους ως εκπαιδευτικών, ισχυροποίησε την επαγγελματική τους ταυτότητα, τους βοήθησε να αναπτύξουν δεξιότητες, συνεργασίες και ουσιαστική αλληλεπίδραση μέσα και έξω από το σχολικό χώρο, συνέβαλε στην αυτογνωσία τους, στη γενικότερη ωφέλειά τους ως προσωπικοτήτων και στην κοινωνική τους αφύπνιση. Υπακούοντας στο κονστρουκτιβιστικό πλαίσιο κοινωνικής κατασκευής της μάθησης, σύμφωνο προς τις σύγχρονες θεωρίες εγκαθιδρυμένης γνώσης, αυθεντικής μάθησης, αλλαγής και επικοινωνίας, το Εκπαιδευτικό Δράμα προτείνεται από τους συμμετέχοντες να εισαχθεί ως μέθοδος προσέγγισης του Αναλυτικού Προγράμματος στην τυπική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, με στόχο να συμβάλει στη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού σχολείου, ανοικτού στην κοινωνία του 21ου αιώνα, ένα χώρο μάθησης, ανάπτυξης, δημιουργίας.

Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαιδευτικό δράμα
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ομαδοσυνεργατική βιωματική μέθοδος
Educational drama
Professional development of secondary teachers

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία της Χριστίνας Ζουρνά, πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...