ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

4 Νοε 2012

Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ


Η
παρούσα έκδοση υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη PROGRESS (2007-2013).

Το πρόγραμμα διευθύνεται από τη Γενική Διεύθυνση για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεσπίστηκε για να στηρίξει οικονομικά την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, όπως έχουν διατυπωθεί στην Κοινωνική Ατζέντα ώστε να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας σε αυτούς τους τομείς.

Το επταετές πρόγραμμα PROGRESS απευθύνεται σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους που μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση της ανάπτυξης κατάλληλης και αποτελεσματικής απασχόλησης και κοινωνικής νομοθεσίας και πολιτικής, στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε., τις υποψήφιες για ένταξη χώρες και τις χώρες ΕΖΕΣ-ΕΟΧ.

Ο στόχος του PROGRESS είναι να ενισχύσει τη συμβολή της Ε.Ε. στην υποστήριξη των δεσμεύσεων των Κρατών-Μελών. Το PROGRESS έχει καθοριστικό ρόλο στο:
• να παρέχει ανάλυση και συμβουλευτικής στους τομείς πολιτικών που αφορούν το PROGRESS
• να επιβλέπει και να συντάσσει εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ε.Ε.
στους τομείς πολιτικών του PROGRESS
• να προωθεί στην μετάδοση πολιτικών, την εκμάθηση και υποστήριξη των στόχων και προτεραιοτήτων της Ε.Ε. μεταξύ των Κρατών Μελών, και
• να αναμεταδίδει τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας συνολικά.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/progress
Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκδοση δεν αντανακλούν απαραίτητα τις θέσεις ή τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επιμέλεια έκδοσης
Ειρήνη Καραμήτσα
Εύα Σαββοπούλου
Ευτυχία Σημιακάκη
© 2011
Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
11635 Αθήνα Ελλάδα
www.kepad.gr

Για να διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό των δασκάλων, πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...