ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

17 Μαρ 2013

Έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών και ιδιαίτερα μεθόδων στην εκπαίδευση ενηλίκων που βασίζονται στην παρατήρηση της τέχνης.


Των Θ. Καραλή & Ν. Ράικου

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Ερευνητική Έκθεση - ΕΛΛΑΔΑ – ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η έκθεση παρουσιάζει τα ευρήματα του ελληνικού μέρους διακρατικής έρευνας σχετικά με την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών και ιδιαίτερα μεθόδους στην εκπαίδευση ενηλίκων που βασίζονται στην παρατήρηση της τέχνης. Η επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με το αντικείμενο ανέδειξε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια παρουσιάζεται σημαντική αύξηση της σχετικής βιβλιογραφίας στην ελληνική γλώσσα. Έχουν δημοσιευθεί κάποια άρθρα, έχουν εκπονηθεί μερικές διπλωματικές εργασίες και έχει διεξαχθεί ένας αξιοσημείωτος αριθμός σχετικών σεμιναρίων και συνεδρίων.

Η έρευνα πεδίου έγινε με ποιοτική προσέγγιση σε δύο διαφορετικές ομάδες – στόχους, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Για την ελληνική πλευρά η πρώτη ομάδα περιλάμβανε 40 εκπαιδευτές (28 από αυτούς είχαν εφαρμόσει μεθόδους που βασίζονται στην παρατήρηση της τέχνης). Οι εκπαιδευτές επελέγησαν με τρόπο ώστε να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα ηλικιών, αντικειμένων, χρήσης της τέχνης στις εκπαιδευτικές πρακτικές και εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην κατάρτιση...

Για να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση των Θ. Καραλή & Ν. Ράικου, πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...