ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

16 Μαρ 2013

Προσδοκίες ζωής και εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών/τριών - Στοιχεία ενός νέου αναλυτικού προγράμματος για την περίπτωση του ‘Οδυσσέα’


Διπλωματική Μεταπτυχιακή εργασία των: Ντάκο Μιμόζα & Τσούμα Δημήτρη

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κατεύθυνση: «Εκπαίδευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός»

Επιβλέπων Καθηγητής: Τσιάκαλος Γιώργος
Θεσσαλονίκη, Μάιος 2009

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επιλογή του θέματος Η επιλογή του θέματος «Προσδοκίες ζωής και εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών/τριών -Στοιχεία ενός νέου αναλυτικού προγράμματος για την περίπτωση του ‘Οδυσσέα’», αποτελεί συνέχεια μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 1997 και αφορούσε στην δημιουργία και λειτουργία με όρους εθελοντικούς ενός σχολείου ελληνικής γλώσσας για μετανάστες/τριες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Η απόφαση για τη δημιουργία ενός τέτοιου σχολείου ήταν, και παραμένει, η έμπρακτη απάντηση μιας ομάδας εθελοντών εκπαιδευτικών και από τις τρεις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, στο ζήτημα της ένταξης στην ελληνική κοινωνία των μεταναστών/τριών, πολιτικών προσφύγων και παλιννοστούντων. Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι αρκετοί από την ομάδα των εθελοντών εκπαιδευτικών  επειδή εργάζονταν (και εργάζονται) στα Δημόσια Σχολεία, γνώριζαν ότι πολλά παιδιά – μετανάστες – πρόσφυγες – παλιννοστούντες είτε δεν εντάσσονταν στις σχολικές δομές είτε δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν με ικανοποιητικά αποτελέσματα την εκπαιδευτική διαδικασία...


Για να διαβάσετε ολόκληρη τη διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία των Ντάκο Μιμόζα & Τσούμα Δημήτρη, πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...