ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

12 Απρ 2013

Υλοποίηση του 6ου κύκλου αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης του ΕΑΠ


Τ
ο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ανακοινώνει την υλοποίηση του 6ου κύκλου αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα οποία προσφέρονται στους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων και γνώσεων με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα συγκεκριμένα αντικείμενα.

Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους. Ο χώρος και ο χρόνος διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθορίζεται κατά περίπτωση σε κάθε πόλη ανάλογα και με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων.

Με την λήξη κάθε προγράμματος χορηγείται στους συμμετέχοντες...Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα του 6ου Κύκλου είναι τα εξής:

1. Ακαδημαϊκή Συγγραφή για Εκπόνηση Επιστημονικών Μελετών (16 ώρες σε αίθουσα, κόστος συμμετοχής 240 ευρώ)

2. Μεθοδολογία Έρευνας για Εκπόνηση Επιστημονικών Μελετών (16 ώρες σε αίθουσα, κόστος συμμετοχής 240 ευρώ)

3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση (εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)

4. Ανάλυση Επενδύσεων (εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)

5. Χρηματοοικονομική (Γενική) Λογιστική (εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)

6. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)

7. Λογιστική Εταιρειών (εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)

8. Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση (εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)

9. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)

10. Διοίκηση Επιχειρήσεων (εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)

11. Διοίκηση Μάρκετινγκ (εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)

12. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: μέχρι 22/4/2012

Καταβολή Διδάκτρων: μέχρι 2/5/2013

Έναρξη Παρακολούθησης: 10/5/2013

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα ανωτέρω προγράμματα θα πρέπει να συμπληρώσουν μέχρι τη Δευτέρα 22/04/2013 την αίτηση που επισυνάπτεται σε αρχείο WORD (.doc) και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά (ως συνημμένο αρχείο) στη διεύθυνση eapkatartisi@gmail.com. Όσοι τελικά επιλεγούν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) θα κληθούν εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών να καταβάλλουν το αντίτιμο της συμμετοχής τους σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Ø να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την Γραμματεία των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο τηλ. 210-3689391, ή

Ø να στέλνουν e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο eapkatartisi@gmail.com, ή

Ø να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το γραφείο του καθηγητή Νικολάου Ηρειώτη, Σταδίου 5, 2ος όροφος, Αθήνα 105 62.


Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος,


Δημήτρης Βασιλείου

Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης

Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τραπεζικής

Αναπληρωτής Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...