ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

9 Απρ 2013

Επιπολιτισμός και προσαρμογή μεταναστών μαθητών στα ελληνικά σχολεία: Η οπτική των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών


Του Βασίλη Παυλόπουλου (Επίκουρος Καθηγητής Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο)
Προσκεκλημένη ομιλία στο 6ο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και γονείς «Ψυχο-...παιδία», Αθήνα, Απρίλιος 2013

Περίληψη
Τα παιδιά και οι έφηβοι μετανάστες καλούνται να αντιμετωπίσουν τη διπλή πρόκληση που συνεπάγονται οι διεργασίες της ανάπτυξης και του επιπολιτισμού. Εκτός από τους ενδοατομικούς παράγοντες, η προσαρμογή των μαθητών αυτών συναρτάται επιπλέον από τα σημαντικά κοινωνικά πλαίσια με τα οποία αλληλεπιδρούν καθημερινά, όπως η οικογένεια και το σχολείο. Επομένως, η έκβαση αυτής της πορείας δεν αφορά αποκλειστικά τους ίδιους τους μετανάστες μαθητές, αλλά και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Στην παρουσίαση συνοψίζονται τα αποτελέσματα σειράς ερευνών που διενεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια από μέλη ΔΕΠ και επιστημονικούς συνεργάτες του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο τον επιπολιτισμό και την προσαρμογή των παιδιών και εφήβων μεταναστών στη χώρα μας. Τα δεδομένα διαρθρώνονται σε τρεις άξονες: τα μεταναστόπουλα, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Διαπιστώνεται ότι τα παιδιά και οι έφηβοι μετανάστες, συγκριτικά με τους γηγενείς συμμαθητές τους, υστερούν σε τομείς της σχολικής προσαρμογής (επίδοση, επιμέλεια, διαγωγή, δημοτικότητα), αλλά όχι στην ψυχολογική προσαρμογή (αυτοεκτίμηση, ψυχική υγεία). Επίσης, ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αυξημένη αντιξοότητα. Τα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν το συνδυασμό των πολιτισμικών στοιχείων της χώρας καταγωγής και της ελληνικής κουλτούρας, ως τη στρατηγική επιπολιτισμού με τη θετικότερη έκβαση. Προς παρόμοια κατεύθυνση κινούνται τα ευρήματα που προκύπτουν από τη μελέτη των διεργασιών επιπολιτισμού των γονέων και των στάσεων των εκπαιδευτικών. Η ισχύς των παραπάνω συμπερασμάτων δεν αναμένεται να διαφοροποιείται την περίοδο της οικονομικής κρίσης, υπαγορεύοντας έτσι την ανάγκη για υιοθέτηση ανάλογων δράσεων σε επίπεδο ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και μεταναστευτικής πολιτικής.

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το αρχείο της προσκεκλημένης ομιλίας του Βασίλη Παυλόπουλου...

πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...