11 Σεπ 2010

Έχεις προσωπική άποψη; Απορρίπτεσαι!


Στην ανάρτηση αυτή θα ασχοληθώ με ένα "προσωπικό" ζήτημα.
Πριν από ένα μήνα έστειλα στο περιοδικό "Εκπαίδευση Ενηλίκων" της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ) ένα κείμενό μου προς κρίση και ενδεχόμενη δημοσίευση, με τίτλο
"Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση: Θέσεις και Αντιθέσεις"
Το κείμενο μπορείτε να το βρείτε εδώ, αλλά στην αμέσως προηγούμενη ανάρτηση

Η απάντηση του υπεύθυνου του περιοδικού ήταν η εξής:

"Αγαπητέ κύριε Σωτηρούδα,
Σας αποστέλλω την επιστολή αυτή με την ιδιότητα του επιμελητή των επιστημονικών άρθρων που υποβάλλονται για κρίση στο περιοδικό ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Αρχικά λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείξατε για το περιοδικό μας υποβάλλοντας το κείμενό σας με τίτλο: Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση: Θέσεις και Αντιθέσεις
Μελέτησα με προσοχή το κείμενό σας και αποφάσισα να μην το προωθήσω στους κριτές του περιοδικού για τους εξής λόγους:
1. Η θεματολογία του περιοδικού δεν σχετίζεται άμεσα με την εκπαίδευση ενηλίκων και τις διαστάσεις της. Η κριτική που ασκείτε στο σύστημα και την επάρκεια της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών δεν αρκεί από μόνη της για να χαρακτηριστεί το άρθρο σας ως συναφές με την θεματολογία του περιοδικού.
2. Το άρθρο δεν περιέχει εμπειρικά δεδομένα δηλαδή ευρήματα από ερευνητικό εγχείρημα. Μοιάζει κυρίως να έχετε διατυπώσει την προσωπική σας κριτική η οποία όμως δεν είναι θεμελιωμένη επαρκώς σε βιβλιογραφικά ή άλλα δεδομένα που να προκύπτουν από κάποια ερευνητική προσπάθεια.
3. Εντός του κειμένου σας δεν υπάρχει καμία βιβλιογραφική αναφορά ενώ αντιθέτως εμφανίζονται βιβλιογραφικές πηγές στο τέλος του άρθρου σας. Αυτό όπως γνωρίζετε και από τις σπουδές σας δεν είναι αποδεκτό.
Θα περιμένουμε στο μέλλον κάποια άλλη περισσότερο ολοκληρωμένη και συναφή συνεισφορά σας.
Με φιλότητα
ονοματεπώνυμο"

Η απάντηση του υπευθύνου του περιοδικού δε με κάλυψε και ως εκ τούτου ανταπάντησα μεταξύ άλλων τα εξής:
1. Το κείμενο αποτελεί προσωπική άποψη και όχι αποτέλεσμα ερευνητικής εργασίας και ως εκ τούτου δεν υπάρχει αναγκαιότητα για βιβλιογραφικές παραπομπές παρά μόνο για βιβλιογραφία στην οποία στηρίζεται η γενικότερη περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στην εκπαίδευση.
2. Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού (Αρ. τεύχους 20) υπάρχει δημοσιευμένο άρθρο που ενώ περιέχει εκτεταμένη βιβλιογραφία ΔΕΝ ΠΕΡΙΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΜΗ στο σώμα του κειμένου. Γατί άραγε;
3. Η διαχείριση αλλαγών στην παιδεία που αφορά ενήλικους εκπαιδευτικούς δεν αποτελεί αντικείμενο του περιοδικού;

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω θέλω να θέσω ένα προβληματισμό μου αναφορικά με την έκφραση της προσωπικής άποψης.
Προφανώς, οι προσωπικές απόψεις θεωρούνται απορριπτέες και ιδιαίτερα όταν βάλλουν εναντίον των κατεστημένων απόψεων και νοοτροπιών.
Το γεγονός ότι το περιοδικό της ΕΕΕΕ είναι επιστημονικό και φιλοξενεί μόνο επιστημονικές εργασίες δεν αποτελεί δικαιολογία δεδομένου του παραδείγματος που ανέφερα προηγουμένως.
Επιπλέον, εάν αυτός ήταν ο λόγος απόρριψης του άρθρου, τότε η απάντηση του υπευθύνου θα έπρεπε να το αναφέρει ρητά και δε θα έπρεπε να τεθεί ζήτημα σχολιασμού του περιεχομένου.

Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι μία από τις πολλές που αντιμετωπίζουμε καθημερινά όταν εκθέτουμε την προσωπική μας άποψη και ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτή η άποψη δε συμβαδίζει με την κρατούσα.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...