ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

10 Σεπ 2010

Νέος Κύκλος Σπουδών (E-learning κεκ του Εκπα)‏


Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), θέλοντας να συμβάλει ενεργά στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, διαθέτει το νέο κύκλο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

* Εκπαιδευτική Ψυχολογία
* Business Administration
* Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
* Project Management and Risk
* Περιβαλλοντική Διοίκηση
* Μηχανογραφημένη Λογιστική και Ε.Γ.Λ.Σ.
* Life Coaching
* Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
* Marketing και Πωλήσεις Υπηρεσιών
* Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση
* Διοίκηση Προσωπικού και Κρίση
* Top Management Assistant
* Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
* Η Ελληνική Οικονομία: Προκλήσεις ...

Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και το περιεχόμενό τους έχει προσαρμοστεί, ώστε να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες ενός σύγχρονου και ιδιαιτέρως ανταγωνιστικού επιχειρηματικού κόσμου. Εξάλλου, ο βασικός μαθησιακός στόχος των παρεχόμενων προγραμμάτων είναι η απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και η ικανότητα εφαρμογής τους στις σημερινές απαιτήσεις που προστάζει η σύγχρονη αγορά εργασίας.

Παράλληλα, το e-learning του ΚΕΚ του ΕΚΠΑ αποτελεί τη μοναδική υπηρεσία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα που διαθέτει Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO9001:2008, με το οποίο διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους συμμετέχοντες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός των εν λόγω Προγραμμάτων έγκειται στην «αυτονομία» που παρέχουν, υπό την έννοια ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα μελέτης, ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής τους παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, δεδομένου ότι το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται στη διάθεσή τους επί 24ώρου βάσεως και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό οποτεδήποτε και από οπουδήποτε βρίσκονται, καθώς η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθότι οι έντονοι ρυθμοί της σύγχρονης ζωής δεν επιτρέπουν πολλές φορές στους εργαζόμενους να εξειδικεύσουν ή να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τρέχοντα κύκλο σπουδών και το σύνολο των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που διατίθενται σε αυτόν, καθώς και για την υποβολής της αίτησης συμμετοχής, επισκεφτείτε το site http://elearn.elke.uoa.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας
E-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr
Τηλ.: 210–3689354, 210–3689381
Fax: 210–3689352
Request Information

Πηγή


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...