6 Αυγ 2011

Εκπαίδευση Επιμορφωτών Ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

Η παρουσίαση που ακολουθεί είναι από τον Γιώργο Κυριακίδη, Καθηγητή ΣΔΙΕΠ-Συντονιστή προγράμματος ασύγχρονης εκπαίδευσης και Εισηγητή ΕΚΔΔΑ, στο πρόγραμμα "Εκπαίδευση Επιμορφωτών Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης" διάρκειας 70 ωρών του ΕΚΔΔΑ.

Για να κατεβάσετε την παρουσίαση (αρχείο pdf - 7,5 Mb), πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

5 Αυγ 2011

Designing educational software with students through collaborative design games: The We!Design&Play framework

By Triantafyllakos, G., Palaigeorgiou, G., & Tsoukalas, I.A. (2010. Computers & Education (in press)

Abstract
In this paper, we present a framework for the development of collaborative design games that can be employed in participatory design sessions with students for the design of educational applications. The framework is inspired by idea generation theory and the design games literature, and guides the development of board games which, through the use of adequate stimuli, rules and props, facilitate students in extracting and expressing their needs, desires and prospects regarding future educational software. To evaluate the proposed framework three studies were conducted. The first study aimed at the design of a web learning platform with the participation of 62 undergraduate higher education students in 13 design sessions; in the second study, a structured design approach was employed (12 sessions, 54 students) with the same design objective for comparison reasons; in the third study, the framework was deployed for the design of an electronic assessment application so as to examine its applicability in different learning domains (8 design sessions, 28 students). Students were very positive regarding both their participation and experience with the design games, and the needs elicited. The games favored a quick, broad exploration of the design space and facilitated the elicitation of numerous diverse needs and ideas, almost twice as many as produced by the structured approach. They also facilitated the creation of an informal atmosphere and limited the effects of common social influences on idea generation, such as social loafing, evaluation apprehension and production blocking. The three studies indicated that the proposed framework may simplify the development and employment of effective and efficient participatory design sessions in educational settings.

For the full article press here

Original posted at:
http://ierg.csd.auth.gr/gpalegeo/publications/publications.htm


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

4 Αυγ 2011

«Εισήγηση: Η παρεξηγημένη εκπαιδευτική τεχνική»

Από το ιστολόγιο του Κωνσταντίνου Μπουρλετίδη

Η πλέον γνωστή εκπαιδευτική τεχνική που έρχεται στο μυαλό του αναγνώστη όταν σκέφτεται τη διδασκαλία είναι η τεχνική της «εισήγησης». Η εικόνα του καθηγητή που στέκεται μπροστά σε μια τάξη και μιλάει, πολλές φορές μάλιστα μονοπωλώντας τον περισσότερο χρόνο του μαθήματος, αποτελεί κυρίαρχη εμπειρία για όσους από τους αναγνώστες πέρασαν ως μαθητές από όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Είναι ενδεικτικό ότι σε πολλούς οργανισμούς εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα σε οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων, οι διδάσκοντες αποκαλούνται «εισηγητές».

Σε πολλές εμπειρικές έρευνες αλλά και σε βιβλιογραφικές αναφορές (Μπούσιου 2003, Κόκκος 2003) για την εισήγηση χρησιμοποιείται ο όρος «μονόλογος», υποδεικνύοντας ακριβώς τον σημαντικό ρόλο του καθηγητή – δασκάλου στον προσδιορισμό και την υλοποίηση του μαθήματος. Σε περιπτώσεις που η εισήγηση χρησιμοποιείται ως τεχνική διδασκαλίας και εφόσον ο καθηγητής διαθέτει εξαιρετικές ...ικανότητες παρουσίασης ή μια χαρισματική προσωπικότητα, τότε οι μαθητές ή φοιτητές είναι σίγουρο ότι θα απολαύσουν μια χρήσιμη και εμπνευσμένη διδακτική εμπειρία. Σίγουρα όμως δεν έχουν όλοι οι καθηγητές τις ίδιες ικανότητες ούτε μπορούν να διδάσκουν μέσω εισήγησης επιτυγχάνοντας πάντοτε υψηλά επίπεδα απόδοσης.

«Καλός καθηγητής -καλός ομιλητής, κακός καθηγητής -βαρετή διάλεξη»

Εάν ανατρέξει κανείς στα μαθητικά του χρόνια και ιδιαίτερα στο Λύκειο θα συνειδητοποιήσει ότι κατηγοριοποιούσε τους καθηγητές σε «καλούς» και «κακούς» ανάλογα με το μάθημα που έκαναν και την αυστηρότητα που επεδείκνυαν στο κομμάτι της αξιολόγησης του μαθήματος. Χωρίς να χρειαστεί κανείς να επικαλεστεί κανείς έρευνες και μελέτες, είναι γεγονός ότι η πλειοψηφία των μαθητών αποδεχόταν και εκτιμούσε περισσότερο έναν καθηγητή που μπορεί να ήταν αυστηρός στην αξιολόγηση και στις απαιτήσεις του αλλά πολύ καλός στην «παράδοση» του μαθήματος, παρά έναν καθηγητή ο οποίος ήταν ελαστικός στην βαθμολογία του για να καλύψει την ανεπάρκειά του ή την έλλειψη διάθεσης και το κακό –βαρετό μάθημα.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

2 Αυγ 2011

Αβέβαιο το μέλλον για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

Τ
ο μέλλον για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα φαντάζει πιο αβέβαιο από ποτέ.

Από τις 24/3/2010 που μίλησα για τους "Νεοάνεργους μεγάλης ηλικίας", μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβήσει πολλά και δυστυχώς καθόλου ελπιδοφόρα για τον κρίσιμο αυτό τομέα της εκπαίδευσης.

Τα ΚΕΚ (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) εδώ και δύο χρόνια υπολειτουργούν και στην ουσία αντιμετωπίζουν την απειλή του λουκέτου (όσα δεν έκλεισαν ήδη)με αποτέλεσμα προγράμματα κατάρτισης για άνεργους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να είναι ανύπαρκτα, ενώ στο ήδη ανεξέλεγκτο πρόβλημα της ανεργίας να προστίθενται καθημερινά και οι απολυμένοι υπάλληλοι των ΚΕΚ που κλείνουν κάθε μέρα.

Τα ΚΕΕ (Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων) από 1/7/2011 αποτελούν παρελθόν καθώς ο θεσμός που για σειρά ετών πρόσφερε κατάρτιση σε ενήλικες σε πλήθος τομέων καταργήθηκε.

Το ΙΝΕ (Ινστιτούτο Εργασίας) της ΓΣΕΕ δεν έχει ούτε ένα προγραμματισμένο πρόγραμμα κατάρτισης όπως μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του εδώ
...Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το ΙΜΕ (Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων)της ΓΣΕΒΕΕ όπως μπορείτε να δείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα εδώ

Τα Ινστιτούτα Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) είναι από τους ελάχιστους φορείς που συνεχίζουν να προσφέρουν εκπαίδευση ενηλίκων (σε δημοσίους υπαλλήλους όμως μόνο), μολονότι από το σύνολο των περιφερειακών ινστιτούτων επιμόρφωσης, διασώθηκε μόνο αυτό της Θεσσαλονίκης

Το μέλλον των ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) μετά το κλείσιμο του ΟΕΕΚ και την υπαγωγή τους στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης είναι αβέβαιο δεδομένης της αδυναμίας χρηματοδότησής των (απλήρωτοι εκπαιδευτές για 2 1/2 χρόνια, καθυστέρηση πιστοποίησης κλπ.)

Τα ΣΔΕ (σχολεία δεύτερης ευκαιρίας) και οι σχολές γονέων φαίνεται ότι συνεχίζουν τη λειτουργία τους, αλλά με δεδομένη την κατάργηση του ΙΔΕΚΕ το Σεπτέμβριο, το μέλλον τους επίσης δε φαίνεται να είναι φωτεινό.

Φίλες και Φίλοι, η εκπαίδευση ενηλίκων ακολουθεί την πορεία της πρωτοβάθμιας , δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που όπως είναι σε όλους γνωστό διανύουν από τις χειρότερες μέρες τους στην ιστορία αυτού του τόπου.
Οι λόγοι είναι πολλοί και λίγο πολύ γνωστοί σε όλους.
Ωστόσο θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου πως όταν μια χώρα δεν επενδύει στην εκπαίδευση και τη γνώση δεν έχει κανένα μέλλον. 
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

1 Αυγ 2011

Εκπαιδευτική Εφαρμογή μου στο Scratch

Εκπαιδευτική εφαρμογή που ανέπτυξα στο Scratch για την υλοποίηση των δομών της επιλογής και της επανάληψης, αλλά και για την εκμάθηση βασικών λειτουργιών του scratch όπως η επικοινωνία χρήστη και sprite, εναλλαγή σκηνικών, χρήση ήχων και κινήσεων κ.α.
Learn more about this project
...

Ο παίκτης προσπαθεί να μαντέψει έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 10. Εάν δώσει αριθμό εκτός των ορίων ειδοποιείται με μήνυμα. Εάν το βρει με την πρώτη δέχετα συγχαρητήρια, ενώ αν δεν το βρει με την πρώτη φορά ενημερώνεται μετά από πόσες φορές τα κατάφερε. Στο τέλος το sprite πανηγυρίζει σε άλλο σκηνικό και ρωτάει εάν ο παίκτης θέλει να συνεχίσει να παίζει και πάλι
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

31 Ιουλ 2011

Η συνέντευξή μου στο κανάλι Europe1 για την πληροφορική στην εκπαίδευση

Η συνέντευξή μου στο κανάλι Europe1 και στη δημοσιογράφο κα. Σαδανά για την πληροφορική στην εκπαίδευση
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...