20 Αυγ 2011

Πράσινο Επιχειρείν

Έ
νας πλούσιος οδηγός για την πράσινη επιχειρηματικότητα. Τα θέματα που αναπτύσσονται μεταξύ άλλων είναι: η ιστορία της πράσινης επιχειρηματικότητας, η σχέση της με την οικο-επιχειρηματικότητα και την τοπική κοινωνία, τους φορείς διαχείρισης, τις ΜΚΟ και την κοινωνική οικονομία, τις διάφορες επιχειρηματικές μορφές της στην πράσινη απασχόληση, στα πράσινα επαγγέλματα, την ποιότητα και την πιστοποίηση, τον βιώσιμο εναλλακτικό τουρισμό και τον οικοτουρισμό, την οικοαγροτική ανάπτυξη, τον πολιτισμό για το περιβάλλον, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τα οικονομικά και άλλα εργαλεία της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, τα βήματα για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβαλλοντικό κόστος και την οικονομική αποτίμησή του, και τις εξωτερικές επιδράσεις. Μια έκδοση του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων που γράφθηκε από τον Γιάννη Ζήση, επιμελήθηκε από την μκο ΣΟΛΩΝ και χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ.


Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο, Πράσινο Επιχειρείν

Πηγή Ανάρτησης:
Σόλων Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

19 Αυγ 2011

Αποκλίνουσες συμπεριφορές – Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο

Δημιουργοί: Αγαλιώτης, Ιωάννης Καρτασίδου, Λευκοθέα Νούλας, Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Παπαδοπούλου, Σμαράγδα Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Γουδήρας, Δημήτριος Παλαιολόγου, Νεκταρία Παπαβασιλείου, Ευφροσύνη Πολυχρονοπούλου, Σταυρούλα

O σκοπός της έρευνας επιμερίζεται στους εξής στόχους: α. Να καταγραφούν αντικειμενικά οι αποκλίνουσες συμπεριφορές και οι κρίσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας σε σύγκριση με τις επικρατούσες συνθήκες στις χώρες της Ευρώπης, όπως αυτές απεικονίζονται στη σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία. β. Να διερευνηθούν οι δυσκολίες που συναντούν οι εκπαιδευτικοί καθώς και οι μέθοδοι, οι στρατηγικές, οι τεχνικές και τα μέσα που εφαρμόζουν κατά την αντιμετώπιση των τύπων μη επιθυμητής, αποκλίνουσας ή και παραβατικής συμπεριφοράς καθώς και κρίσεων συμπεριφοράς στην καθημερινή τους απασχόληση στα σχολεία. γ. Να διαπιστωθούν οι επαγγελματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών (απόκτηση και χειρισμός γνώσεων, ...


δεξιοτήτων, ικανοτήτων, χρήση υποδομών) στην καθημερινή τους απασχόληση στα σχολεία, όσον αφορά την αποτελεσματική αντιμετώπιση αποκλινουσών συμπεριφορών και κρίσεων. δ. Να συνταχθεί μία ολοκληρωμένη μελέτη με την οποία θα καταγράφεται κατά το δυνατόν με αντικειμενικότητα η υφιστάμενη κατάσταση του προβλήματος και συνάμα να προκύπτει από αυτή μια συνολική πρόταση που θα αφορά στον μελλοντικό σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο επιστημονικό ζήτημα και ταυτόχρονα οξύ εκπαιδευτικό πρόβλημα.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα κάντε κλικ εδώ

Πηγή Ανάρτησης:
Εθνικό Κέντρo Τεκμηρίωσης - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
http://hdl.handle.net/10795/1132
http://repository.edulll.gr/1132
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

18 Αυγ 2011

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΜΑΘΗΣΗΣ (LMS). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝMOODLE,BLACKBOARD ΚΑΙ e-CLASS ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ

Διπλωματική εργασία του Κουτσουρίδη Ιωάννη

Στο ΑΠΘ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τριμελής Επιτροπή
Επίκουρος καθηγητής Παναγιώτης Παναγιωτίδης (επιβλέπων)
Αναπληρωτής καθηγητής Δημήτριος Μητράκος
Επίκουρος καθηγητής Παναγιώτης Αρβανίτης

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2008

Η πλήρης διπλωματική εργασία, βρίσκεται εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

17 Αυγ 2011

Χρήσεις των διαδικτυακών Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης και Διδασκαλίας σε πανεπιστημιακό επίπεδο

Παρουσίαση των Α. Φιλιππίδη και Β. Κόμη
Στην Επιστημονική Ημερίδα:
Η Επιστήμη του Παγκόσμιου Ιστού- Δραστηριότητες στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητική Ομάδα: ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πάτρα Ιούλιος 2010

Για να δείτε την παρουσίαση, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

16 Αυγ 2011

E-Learning in Science and Technology via a Common Learning Platform in a Lifelong Learning Project

By Freddy Priem, Renaat De Craemer, Johan Calu, Fran Pedreschi, Thomas Zimmer, Sylvain Saighi, Jarmo Lilja


Date of publication: 16.03.2011
Tags: distance learning, blended problem-based learning, electronic learning platform, remote measurement, virtual laboratory experiment, international co-operation, student mobility

Published at The European Journal of Open, Distance and E-Learning – EURODL

Abstract

This three-year Virtual Measurements Environment curriculum development project for higher education within the Lifelong Learning Programme of the European Union is the result of intense collaboration among four institutions, teaching applied sciences and technology. It aims to apply the principles and possibilities of evolved distance and e-learning in originally traditional course materials and laboratory experiments during all the stages of the learning and assimilating process. One of the challenges for the consortium was the use of a common electronic learning platform. By filling in questionnaires the students at the partner institutions could contribute to the usefulness of the developed outcomes. Some students even volunteered to go abroad to a partner institution for a short time to execute and evaluate some tasks and laboratory experiments, and thus creating added value to the e-learning possibilities.

The project outcomes are diverse, ranging from physics to electronics. Subsequently, they can be integrated into a broad spectrum of topics. When taking all the developed modules and laboratory experiments the student is awarded a maximum of 20 ECTS credits.

On the whole, this Erasmus project was fascinating not in the least because of the possibilities of the blended problem-based learning model and the difficulties raised by the common electronic learning platform – both technically and pedagogically.

For the full article (pdf file) click here Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

15 Αυγ 2011

Χρόνια Πολλά

Την Άγια αυτή Ημέρα, εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν, αλλά και στον καθένα ξεχωριστά υγεία, αγάπη και υπομονή.

Όπως σε κάθε εορταστική περίοδο, ας ευχηθούμε όλοι μαζί, όλοι όσοι ταξίδεψαν αυτές τις μέρες να γυρίσουν πίσω τόσοι ακριβώς όσοι έφυγαν. ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

14 Αυγ 2011

6 Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»
20-22 Απριλίου 2012


Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα (30-07-2011)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Παιδαγωγική Σχολή (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών & Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Π.Ε. Φλώρινας (ΣΕΠΦ)

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει το βήμα παρουσίασης και διαλόγου σχετικά με ερευνητικές μελέτες και εργασίες, προτάσεις, αναλύσεις και θεωρητικά πλαίσια που σχετίζονται με τη Διδακτική της Πληροφορικής και τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός είναι η συνεισφορά του στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και διάχυση των πολιτικών εκείνων που θα στοχεύουν στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών της πράξης και στην ουσιαστική ένταξη της Πληροφορικής και των τεχνολογιών της στην εκπαίδευση.

Υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών: 20 Νοεμβρίου 2011

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
http://didinfo2012.web.uowm.gr/


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...