3 Δεκ 2011

Μια πρόταση αυτο-αξιολόγησης

Ανακτήθηκε από το ιστολόγιο του εκπαιδευτικού και πρώην προέδρου της ΟΛΜΕ Νίκου Τσούλια

Θεωρώ πως η εκπαιδευτική λειτουργία, ως μια σύνθετη και αρκετά δύσκολη επιστημονική αλλά και κοινωνική λειτουργία, απαιτεί – εκτός των άλλων συντελεστών – και την αξιολόγηση όλων των παραγόντων που την διαμορφώνουν. Και δοθέντος ότι ο εκπαιδευτικός είναι ο βασικότερος των παραγόντων αυτών, δεν μπορεί να εργαστεί αποτελεσματικά, αν δεν αξιολογείται και το πιο σημαντικό αν δεν αυτο-αξιολογείται, γιατί αυτή η μορφή αξιολόγησης εμπεριέχει την ουσιαστική δύναμη δημιουργίας.

Συχνά δημιουργείς μια αυτάρεσκη εικόνα για τον εαυτό σου, ενδόμυχα πιστεύεις πως «είσαι πολύ καλός» ή, το χειρότερο, «καλός» στη διδασκαλία και στη συνολική σου λειτουργία, δύσκολα δέχεσαι κριτικές αποκλείοντάς τες εξ ορισμού. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Αν δοκιμάσουμε την εφαρμογή μιας μικρο-έρευνας στη σχολική μας λειτουργία, θα διαπιστώσουμε ότι το πορτρέτο που φιλοτεχνούμε για τον εαυτό μας δεν είναι τόσο φωτεινό όσο το προσλαμβάνουν οι μαθητές (ή οι φοιτητές), η γνώμη των οποίων μας ενδιαφέρει πάντα – γιατί, αν συνέβαινε το αντίθετο, θα ομολογούσαμε την πλήρη αποτυχία μας...


Εξ’ άλλου φρονώ πως, πρώτον η αυτογνωσία του εκπαιδευτικού επαγγέλματος διαθλάται εν πολλοίς μέσα από τη ματιά των μαθητών, δεύτερον δεν υπάρχουν αυθεντίες στο χώρο της επιστήμης πόσο μάλλον στον αντίστοιχο της εκπαίδευσης, τρίτον η σύγχρονη παιδαγωγική αναδεικνύει τον μαθητή ως «πηγή γνώσης» για τον εκπαιδευτικό και τέταρτον διαρκώς πρέπει να μαθαίνουμε και να μετασχηματίζουμε τις σχολικές μας λειτουργίες, γιατί σήμερα οι ίδιοι «οι καιροί αλλάζουν τους καιρούς».

Και επομένως πρέπει να είμαστε ταπεινοί, όταν επί χρόνια λειτουργούμε με βεβαιότητες και με στερεότυπα (ίσως και με προκαταλήψεις), για να μπορούμε να μαθαίνουμε. Άλλωστε, «μαθαίνω σημαίνει αλλάζω», κατά τον Τ. Λέοναρντ, κάτι που είναι απαραίτητο για τον διαρκή μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού.

Από την περσινή χρονιά και για δεύτερη φορά φέτος διαμόρφωσα ένα ερωτηματολόγιο που το απάντησαν οι μαθητές μου στο λύκειο, με σοφά –κατά τη γνώμη μου – αποτελέσματα. Πριν εκθέσω τα πορίσματα, θα καταθέσω τα ερωτήματα, στα οποία συμπεριελήφθησαν και παρατηρήσεις μαθητών / -τριών που επιθυμούσαν να τα συνδιαμορφώσουν.

Και θα παρουσιάσω πρώτα τα ερωτήματα για δύο λόγους, πρώτον για να ακολουθηθεί η φυσική σειρά των πραγμάτων και δεύτερον για να δημοσιοποιηθεί το ερωτηματολόγιο και για να χρησιμοποιηθεί από άλλους εκπαιδευτικούς (ήδη αυτό γίνεται ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη), με όποιες τροποποιήσεις κρίνουν σκόπιμες.

Η κλίμακα των απαντήσεων ήταν πενταβάθμια ως εξής: 1 = πολύ καλά, 2 = καλά, 3 = μέτρια, 4 = κακώς, 5 = πολύ κακώς. Οι ερωτήσεις ήταν:

Πώς κρίνεις τη μεταδοτικότητά μου στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων από τους μαθητές; 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
Η διδασκαλία γενικά των μαθημάτων ήταν: 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
Διαμορφωνόταν ή όχι καλό μαθησιακό κλίμα κατά την διάρκεια του μαθήματος; 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
Η χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας ήταν: 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
Ο βαθμός σεβασμού των μαθητών από την πλευρά του διδάσκοντος ήταν: 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
Προκαλείτο ενδιαφέρον ή όχι στους μαθητές από τον τρόπο λειτουργίας του μαθήματος; 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
Πόσο αποτελεσματική ήταν συνολικά η όλη λειτουργία του μαθήματος; 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
Γίνονταν προεκτάσεις και σύνδεση του περιεχομένου του μαθήματος με τις τρέχουσες επιστημονικές και κοινωνικές εξελίξεις; 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
Η αξιολόγηση (βαθμολογική και γενικότερη) των μαθητών εκ μέρους μου ήταν: 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
Σε ποιο βαθμό υπηρετήθηκε η προαγωγή παιδαγωγικών αξιών κατά την διάρκεια του μαθήματος; 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
Σημειώστε τρεις θετικούς (τους καλύτερους κατά τη γνώμη σας) χαρακτηρισμούς στο εκπαιδευτικό μου έργο συνολικά.
Σημειώστε τρεις αρνητικούς (τους χειρότερους κατά τη γνώμη σας) χαρακτηρισμούς στο εκπαιδευτικό μου έργο συνολικά.
Συμπληρώστε οποιαδήποτε δική σας παρατήρηση που δεν περιλαμβάνεται στο ερωτηματολόγιο αυτό και την κρίνετε αναγκαία.
Δεύτερο μέρος

Ως συνέχεια του προηγούμενου άρθρου για την αυτό-αξιολόγηση θα πρέπει επιπρόσθετα να καταθέσω μερικά συμπληρωματικά στοιχεία. 1) Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν τις σχολικές χρονιές 2008-09 και 2009-10 στο Λύκειο που διδάσκω. 2) Απαντήθηκαν σε 15 περίπου λεπτά προς το τέλος μιας σχολικής ώρας σε κάθε τμήμα χωριστά. 3) Ήταν προαιρετική η συμπλήρωσή τους, αλλά απαντήθηκαν από όλους τους μαθητές /-τριες. 4) Τους είχε αναφερθεί ότι θα ήταν πολύ σημαντικά για μένα και τα αποτελέσματά τους θα τα αξιοποιούσα. 5) Τα αποτελέσματα συζητήθηκαν (όχι διεξοδικά) σε κάποια τμήματα.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα σημειώνω τα εξής:

Η πιο αρνητική βαθμολογία μου ήταν στην χρήση των εποπτικών μέσων στη διδασκαλία, στοιχείο γνωστό εκ των προτέρων σε μένα και πάντως πιο εύκολα αντιμετωπίσιμο από τα επόμενα.

Η δεύτερη πιο αρνητική βαθμολογία ήταν στην «μεταδοτικότητα» (ερώτηση 1). Σ’ αυτό το σημείο, που ίσως είναι και το πιο κρίσιμο αλλά και το πιο δύσκολο ταυτόχρονα, οφείλω να καταγράψω επίσης τα εξής. Η αυτο – εικόνα που είχα πριν από τις απαντήσεις των μαθητών γι’ αυτή την δεξιότητά μου ήταν καλύτερη από ό,τι η πραγματικότητα έδειξε.

Η έρευνα, λοιπόν, όχι μόνο με «προσγείωσε», αλλά με εξώθησε να βρω λύσεις πιο αποτελεσματικές την επόμενη χρονιά, ακριβώς γιατί η εικόνα μου απείχε πολύ από αυτήν που αυτο-προσδιόριζα και που, το πιο σημαντικό, ήταν αναγκαία για την συνολική διδασκαλία. Μια επιπόλαια προσφυγή σε δικαιολογίες, ότι τα μαθήματα που διδάσκω (φυσική, χημεία, βιολογία) είναι «δύσκολα» και αυτό επομένως επηρεάζει την μεταδοτικότητά μου, εξαφανίστηκε αμέσως, με μια απλή προσέγγιση ευθυκρισίας, και δεν τόλμησα να την ξανασκεφτώ.

Στη συνέχεια στις αρνητικές βαθμολογήσεις μου ήταν στον τρόπο που βαθμολογούσα και αξιολογούσα τους μαθητές (ερώτηση 9). Εδώ, ωστόσο, δεν αναθεώρησα εν πολλοίς αυτή την λειτουργία μου, θεωρώντας πως η βαθμολογία των μαθητών πρέπει να αντιστοιχεί στο γνωσιακό επίπεδο του μαθητή, να του δίνει την εικόνα του, για να μπορεί να σταθμίζει τις αδυναμίες του και τις επιδιώξεις του και διαφωνώντας με την κρατούσα τάση του βαθμολογικού πληθωρισμού των περισσότερων συναδέλφων μου με την επίκληση της δικαιολογίας ότι «έτσι κάνουν και οι ‘άλλοι’».

Υιοθέτησα, όμως, τις παρατηρήσεις που σημειώθηκαν ότι ευνοώ κάποιους μαθητές όχι στη βαθμολόγηση αλλά στις κινήσεις μου μέσα στην τάξη, παραδοσιακό σύμπτωμα νεοδιόριστου εκπαιδευτικού, που από ό,τι φαίνεται δεν το αποβάλλεις εύκολα. Ιδιαίτερη αξία έχουν οι περιφραστικές απαντήσεις των μαθητών, ένας εκπληκτικός πλούτος ουσιαστικών παρεμβάσεων, οι οποίες δεν μπορούν να παρουσιαστούν λόγω χώρου.

Η πιο θετική βαθμολογία μου καταγράφηκε στο «διαπαιδαγωγικό μέρος» της λειτουργίας μου (ερώτηση 10), σημείο που ανέμενα, αφού το καλλιέργησα συστηματικά, αξιοποιώντας τόσο την εμπειρία μου στα κοινωνικά δρώμενα (ως πρόεδρος της Ο.Λ.Μ.Ε.) όσο και τις γνώσεις που αποκόμισα από την έρευνα της διδακτορικής μου διατριβής.

Επειδή δεν μπορώ να αναφερθώ εκτεταμένα σε άλλα σημεία, σημειώνω κάτι που έχει σημασία για τον ίδιο τον σκοπό της αυτο-αξιολόγησης. Οι μαθητές που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο και τις δύο χρονιές, διαπίστωσαν βελτίωση στα περισσότερα στοιχεία της λειτουργίας μου, χωρίς αυτό να σημαίνει, ωστόσο, ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι σε απόλυτα ικανοποιητικό επίπεδο. Το ίδιο συμπέρασμα κατέληξα και με την στατιστική ανάγνωση των αποτελεσμάτων. Και αυτή η εξέλιξη είναι η πιο ενδιαφέρουσα. Και μια πιο προσωπική αναφορά. Όλα αυτά τα «ευρήματα» τα φυλάσσω, όπως κάνουμε για τα πιο αξιοσημείωτα πράγματα της ζωής μας. Είναι τόσο σημαντικά…

Την επόμενη χρονιά θα βελτιώσω την έρευνα με δύο επιπλέον στοιχεία. α) Θα υπάρξει έρευνα και στην αρχή της χρονιάς και στο τέλος, για να μπορώ να κάνω συγκρίσεις μέσα στην ίδια την χρονιά και όχι σε διαδοχικές χρονιές. β) Θα εμπλουτίσω το ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις – υποδείξεις από τους μαθητές και με στόχευση να βελτιωθώ και μέσα από τις παρατηρήσεις των μαθητών. Και ακόμα, θα λάβω υπόψη τα πορίσματα άλλων συναδέλφων που κάνουν παρόμοια αυτό-αξιολόγηση.

Όταν η σύγχρονη παιδαγωγική ισχυρίζεται με επιστημονική τεκμηρίωση ότι οι μαθητές είναι «πηγή γνώσης» για τους εκπαιδευτικούς, σημαίνει ότι: α) πρέπει να είσαι κοντά στους νέους για να βρεις τον ξεχωριστό τρόπο μάθησης του καθενός, γιατί υπάρχει μια ποικιλομορφία μαθητών στην αίθουσα (κάθε παιδί και ένας «κόσμος») και β) να προσαρμόζεις την διδασκαλία σου με πολλές διαφοροποιήσεις, ακριβώς για να απαντήσεις ταυτόχρονα σε όλες τις κατηγορίες των μαθητών μέσα σε μια σχολική ώρα! Η παλιά αντίληψη ότι «εγώ κάνω ‘καλά’ το μάθημά μου και όποιος θέλει και μπορεί, να παρακολουθήσει…», έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

(εκτός δημοσιευμένου στο “ΑΡΘΡΟ” κειμένου: Ήδη υπάρχουν και νέα ευρήματα, τα οποία θα δημοσιευτούν προσεχώς…) 
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

2 Δεκ 2011

Εξ αποστάσεως μάθηση στο εικονικό περιβάλλον του Second Life (βιβλίο)

Του φίλου αναγνώστη του ιστολογίου Νίκου Πέλλα

Περιγραφή : Η διευρυμένη χρήση των Η/Υ και του Διαδικτύου στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε συνάρτηση με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, που δίνουν έμφαση στην διερευνητική μάθηση, την επίλυση προβλημάτων και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, έχουν πλέον επιδράσει δυναμικά σε όλο το φάσμα της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας και τείνουν να αλλάξουν τον παραδοσιακό τρόπο της (e-) εκπαιδευτικής πρακτικής. Η αναγκαιότητα δημιουργίας ίσων ευκαιριών σε αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες, η διασφάλιση της δια βίου μάθησης και η απαλλαγή από τις χωροχρονικές δεσμεύσεις που επέβαλε ο παραδοσιακός τρόπος, καταξίωσαν την ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση (open & distance learning), ως ένα ισότιμο και εξίσου αποτελεσματικό πλαίσιο εκπαίδευσης με εκείνο της συμβατικής.

Περιεχόμενα:
Τα περιεχόμενα του βιβλίου μπορείτε να τα δείτε πατώντας εδώ

Πληροφορίες για τον τρόπο απόκτησης του βιβλίου, μπορείτε να δείτε εδώ(e-shop), εδώ(biblionet) και εδώ (bookstars)


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

1 Δεκ 2011

ΙΔ΄ Διεθνές Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Το ΙΔ΄ Διεθνές Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

με θέμα:
«Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες: μια πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία»
(«Educating Individuals with special needs: A challenge for school and society»)

Θα διεξαχθεί
1-3 Δεκεμβρίου 2011
στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πληφορορίες:
Σφία Ασλανίδου
saslan@otenet.gr
Δημήτρης Β. Γουδήρας
dbg@uom.gr

Πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το ΙΔ΄ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος από 1-3 Δεκεμβρίου 2011, με θέμα: “Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες: μια πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία”

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) συχνά έχουν περιορισμένες ευκαιρίες μάθησης εξαιτίας της έλλειψης ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της ανεπάρκειας κατάλληλων εκπαιδευτικών δομών, της δυσκολίας ή και της αδυναμίας του σχολείου να εντάσσει σε αυτό άτομα και κοινωνικές ομάδες με ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες. Για τους λόγους αυτούς, η αναθεώρηση του προσανατολισμού του σχολείου και η προσαρμογή της λειτουργίας του στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας αποτελεί αναγκαιότητα και ταυτόχρονα μια πρόκληση προς την εκπαιδευτική κοινότητα, την κοινωνία και την πολιτεία. Η αναγκαιότητα αυτή...

απορρέει, βέβαια, από τη Διακήρυξη της Σαλαμάγκας (1994), η οποία επιδίωξε να χαρτογραφήσει τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και από τις αποφάσεις και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, οι πολιτικές, τα μοντέλα και τα συστήματα που ακολουθούν οι διάφορες χώρες στην εκπαίδευση και την

κοινωνική μέριμνα των ατόμων με ειδικές ανάγκες διαφέρουν και οδηγούν σε ποικίλα αποτελέσματα.

Οι συνθήκες αυτές επέβαλαν ως έναν βαθμό την ανάγκη διοργάνωσης του διεθνούς αυτού συνεδρίου, το οποίο συμπίπτει με την 3η Δεκεμβρίου, την παγκόσμια ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Στόχος της διοργάνωσης είναι να δώσει την ευκαιρία σε επιστήμονες, ερευνητές, εκπαιδευτικούς και γενικότερα σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση των ΑμΕΑ να προβάλουν ερευνητικά δεδομένα και να θέσουν επιστημονικούς προβληματισμούς με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και την επιστημονική εμβάθυνση σε θέματα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης των ΑμΕΑ, ζητήματα που έχουν πολλαπλές κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Κατά συνέπεια, από τη διοργάνωση του συνεδρίου αυτού αναμένεται να προκύψουν χρήσιμα επιστημονικά συμπεράσματα, αλλά και σημαντικά μηνύματα σχετικά με τα δικαιώματα των ΑμΕΑ για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την ατομική και την επαγγελματική ανάπτυξη και την κοινωνική τους ένταξη γενικότερα.

Στο συνέδριο συμμετέχουν επιστήμονες διεθνούς κύρους ευρωπαϊκών και ελληνικών Πανεπιστημίων, εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης, φοιτητές, εκπρόσωποι ινστιτούτων, φορέων, ιδρυμάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση και τη μέριμνα των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς:

το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ),

η Παιδαγωγική Εταιρεία Ειδικής Αγωγής Ελλάδος,

το Παράρτημα Μακεδονίας της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος.,

και η μη κυβερνητική οργάνωση “Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής “Include”.

Το συνέδριο υποστηρίζουν οικονομικά και ηθικά το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τα συνεργαζόμενα πανεπιστημιακά τμήματα και πολλοί ιδιωτικοί και κρατικοί φορείς της πόλης, όπως το Γενικό Γερμανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, ο Εκδοτικός Οίκος Αφών Κυριακίδη, το Κολλέγιο Ανατόλια, το Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια, η TV 100 και το FM 100, η E M P L O Y Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας και η “Μονοχρωμία”.

Τα αποτελέσματα της διοργάνωσης του συνεδρίου αναμένεται να είναι χρήσιμα σε εκπαιδευτικούς, πολιτικούς, σπουδαστές, μαθητές, γονείς και επαγγελματίες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Για την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Δημήτρης Β. Γουδήρας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αναλυτικό Πρόγραμμα:
Συνδιοργανωτές:

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παιδαγωγική Εταιρεία Ειδικής Αγωγής Ελλάδος

Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Παράρτημα Μακεδονίας

Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:

* Θεσμικό, φιλοσοφικό και ιστορικό πλαίσιο της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες

* Ανίχνευση, αξιολόγηση και διάγνωση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές ανάγκες

* Προγράμματα εκπαίδευσης και μέθοδοι διδασκαλίας

* Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο

* Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες

* Κοινωνικές και συναισθηματικές παράμετροι στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες

* Επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες

* Συνεργασία σχολείου - οικογένειας - κοινότητας

Προσκεκλημένοι ομιλητές

Gill Brackenbury, Psychology and Human Development, Institute of Education, University of London, UK.

Dr. Vasiliki Hermann-Triarchi, Ludwig Maximilian’s University of Munich, Germany.

Dr. Maria Kambouri, Psychology and Human Development, Institute of Education, University of London; UK.

Prof. Dr. Annette Leonhardt, Department of Pedagogy and Rehabilitation, Ludwig – Maximilian’s University of Munich, Germany.

Prof. Dr. Tova Most, Constantiner School of Education, Tel-Aviv University.

Prof. Hannou Savolainen, University of Eastern Finland.

Γεώργιος Αλεβίζος, Διευθυντής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Εμμανουήλ Κολιάδης, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αθηνά Σιδέρη, καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:

Δημήτριος Γουδήρας, καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μέλη:

Ιωάννης Αγαλιώτης, επίκουρος καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Ιωάννης Αθανασιάδης, επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Αναστασία Αθανασούλα- Ρέππα, καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ Αθηνών.

Μαρία Αναγνωστοπούλου, σχολική σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .

Γεώργιος Αραβανής, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σοφία Ασλανίδου, καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης.

Μαρία Βαϊνά, καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ Αθηνών.

Κατερίνα Δημητριάδου, επίκουρη καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Μάρω Δόικου-Αυλίδου, επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης..

Αμαλία Καραμήτρου, επιστημονική ερευνήτρια Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, υπ. διδάκτορας Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Εμμανουήλ Κολιάδης, ομότιμος καθηγητής Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ειδικής Αγωγής.

Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, αναπληρωτής καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ελισάβετ Μάρκου, MSc, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Βασιλική Μητροπούλου, επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Θωμάς Μπάκας, λέκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αρετή Οκαλίδου, ανπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Αναστασία Παμουκτσόγλου, τ. πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Βασιλική Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Αλεξία Πέννα, Δρ. Παιδαγωγικής, ειδική παιδαγωγός, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μαρία Ράντζου, λέκτορας (υπό διορισμό) Τμήματος Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Θεοδώρα Χασεκίδου- Μάρκου, σχολική σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γραμματειακή Υποστήριξη

Υπεύθυνοι Γραμματείας:

Βασιλική Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Μαρία Ράντζου, λέκτορας (υπό διορισμό), Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ.

Μέλη:

Ζωή Γούλα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Αναστασία Μπομπάι, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σοφία Παρίζη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Αργυρώ Χαχούδη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γεώργιος Αντωνιάδης, μεταπτυχιακός φοιτητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Οικονομική διαχείριση

Ταμίας: Θεοδώρα Χασεκίδου – Μάρκου, σχολική σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τηλ.: 6947529311, E-mail: markoudor@gmail.com

Τράπεζα Πειραιώς: GR 92 0172 2020 0052 0204 6290 216

Επικοινωνία - Ιστοσελίδες: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (www.pee.gr), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (www.uom.gr), e-mail: rantzou@hotmail.com; vpapa@uowm.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310-891381, Fax: 2310-891388

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος:

Δημήτρης Γουδήρας, καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Μέλη:

Ιωάννης Αγαλιώτης, επίκουρος καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Αναστασία Αλευριάδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Δημήτριος Αναστασίου, επίκουρος καθηγητής, Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Βασίλης Αργυρόπουλος, επίκουρος καθηγητής, Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Φίλιππος Βλάχος, αναπληρωτής καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αναστασία Βλάχου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αγγελική Δαβάζογλου, καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Μάρω Δόικου-Αυλίδου, επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης .

Λευκοθέα Kαρτασίδου, επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Εμμανουήλ Κολιάδης, ομότιμος καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ειδικής Αγωγής

Αικατερίνη Κορνηλάκη, επίκουρος καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ηλίας Κουρκούτας, αναπληρωτής καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δήμητρα Κουτσούκη, καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μαρία Κυπριωτάκη, λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης.

Βενέττα Λαμπροπούλου, καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών

Σοφία Μαυροπούλου, επίκουρη καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αρετή Οκαλίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σουζάνα Παντελιάδου, καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ιωάννα Παπαβασιλείου, λέκτορας Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ιωάννης Παπαδάτος, ομότιμος καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος αναπληρωτής καθηγητής, Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Αλεξία Πέννα, Δρ. Παιδαγωγικής, Ειδική Παιδαγωγός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γρηγόριος Σίμος, επίκουρος καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σπύρος Σούλης, επίκουρος καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Παναγιώτα Σταυρούση, λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σωτηρία Τζιβινίκου, προϊσταμένη Β΄ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης.

Ελένη Φτιάκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος

Δημήτρης Β. Γουδήρας, καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αντιπρόεδρος

Μαρία Βαϊνά, καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, γενική γραμματέας

Γεώργιος Αραβανής, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, ταμίας

Αναστασία Παμουκτσόγλου, τ. Πάρεδρος Π.Ι., ειδική γραμματέας

Θωμάς Μπάκας, Λέκτορας Παν/μίου Ιωαννίνων, μέλος

Αναστασία Αθανασούλα-Ρέππα, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16.00-17.00: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. ΑΙΘΟΥΣΑ 1. (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)

Προεδρία: Βασιλική Παπαδοπούλου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μάρω Δόικου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

17.00-18.00: Σύντομοι χαιρετισμοί, επίσημη έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.

18.00-18.30: Γεώργιος Αλεβίζος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

Η εκπαιδευτική πολιτική για την εκπαίδευση των ΑμΕΕΑ στην Ελλάδα.

18.30-19.00: Εμμανουήλ Κολιάδης, Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ειδικής Αγωγής, ομότιμος καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Γνωσιακές-συμπεριφοριστικές στρατηγικές και τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων μάθησης και συμπεριφοράς. Εναλλακτικά προγράμματα στην Ειδική Εκπαίδευση.

19.00-19.30: Αθηνά Σιδέρη, καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Ενταξιακή Εκπαίδευση στη Νέα Εποχή: Ερωτήματα και Προβληματισμοί.

19.30-20.00: Συζήτηση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1

09.00-11.00: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ

Προεδρία: Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μαγδαληνή Αντωνιάδου-Χύτογλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Παιδική Βαρηκοΐα-Επικοινωνία: Μεγάλες Προσδοκίες;

Σπύρος Μεταξάς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Πρόληψη-αντιμετώπιση της ακουστικής απώλειας σε παιδιά: Σύγχρονες πρακτικές

Άννα Σφακιανάκη και Κατερίνα Νικολαΐδου

Καταληπτότητα ομιλίας και χαρακτηριστικά του παραγόμενου λόγου βαρήκοων-κωφών

Πωλίνα Πανταζίδου, Αρετή Οκαλίδου,

Μέτρηση της ρινικότητας σε άτομα με προβλήματα ακοής

Αρετή Οκαλίδου,

Αξιολόγηση ακρόασης, ομιλίας και λόγου σε παιδιά με προβλήματα ακοής και κοχλιακά εμφυτεύματα: Συμπεράσματα

Συζήτηση: Συντονίστρια Άννα Σφακιανάκη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 2

09.00-11.00: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

1. ΘΕΣΜΙΚΟ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Προεδρία: Δημήτρης Β. Γουδήρας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μαρία Αναγνωστοπούλου, σχολική σύμβουλος, Θωμάς Μπάκας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

Θωμάς Μπάκας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

Οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής

Απόστολος Σπαθής και Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Tα κέντρα διαφοροδιάγνωσης, διάγνωσης και υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.): θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και χάραξη εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής

Α. Ήργης και Ο. Μακρή, εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Κωφοί: γλωσσική μειονοτική ομάδα ή άτομα με αναπηρία; Παλαιά και νέα ερωτήματα

Νιικόλαος Καϊσέρογλου, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Δυνατότητες και ζητήματα / πιθανές περιοχές άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής μιας σχολικής μονάδας (γενικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) αναφορικά με την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑμΕΕΑ).

Πογιατζή Αθανασία, Χρίστου Ελπίδα, Φτιάκα Ελένη, Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Η εξέλιξη του αναπηρικού κινήματος στην Κύπρο και ο ρόλος του στην εκπαιδευτική ένταξη των ατόμων με αναπηρία

Α. Χαρίση, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Δ. Αναστασίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,

Οι απαρχές της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 3

09.00-11.00: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Προεδρία: Γρηγόρης Σίμος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κ. Βουγιούκας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σωτηρία Τζιβινίκου, Διευθύντρια Β΄ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης,

Όλγα Ιωαννίδου, Philippe Mousty, Jacques Grégoire, Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβαίνης (UCL), Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (ULB), Βέλγιο,

Ανίχνευση αναγνωστικών δυσκολιών στη σχολική τάξη

Κ. Βουγιούκας, Μ. Τζουριάδου, K. Αγγελάκη, Σ. Βελλίκης, Κ. Γεροφώτη, Α. Γκαγκαλνά, Κ. Κοντού, Α.. Κουμλή, Ε. Μπαλδίμτση, Χ. Τζωρτζάκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Η σχέση γνωστικής, γλωσσικής και κοινωνικής επάρκειας με δυσκολίες των παιδιών στον αφηγηματικό λόγο

Λευκοθέα Καρτασίδου, Παναγιώτης Βαρσάμης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Κλίμακα Εκτίμησης Σχολικής Λειτουργικότητας – μια διερευνητική μελέτη της ευχρηστίας της

Λυδία Αμπόνη-Τσούρα, Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Eιδικές δυσκολίες στα μαθηματικά (δυσαριθμησία) σε παιδιά. Η πρώτη έκδοση ενός ψυχομετρικού εργαλείου μέτρησης των μαθησιακών δυσκολιών στο δημοτικό

Σωτηρία Τζιβινίκου, Διευθύντρια Β΄ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης,

Ενδυναμώνοντας το Υ(υποστήριξη) των ΚΕΔΔΥ: από τη διεπιστημονική αξιολόγηση στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής παρέμβασης

11.00 – 11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1

11.30-13.30: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΔΥΣΛΕΞΙΑ - ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ: ΑΙΤΙΑ - ΠΡΟΓΝΩΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ.

Πρόεδρος: Γεώργιος Θ. Παυλίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γεώργιος Θ. Παυλίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Πρόγνωση, διάγνωση της δυσλεξίας και της διάσπασης προσοχής με την οφθαλμοσκόπηση (τεστ Παυλίδη)

Γεώργιος Θ. Παυλίδης και Π.Μ. Σαμαράς,

Το Βιολογικό Τεστ Παυλίδη (Οφθαλμοκίνησης) με ακρίβεια διαγιγνώσκει από την προσχολική ηλικία. Παιδιά με Διάσπαση Προσοχής (ΔΕΠΥ).

Β. Κατανά Ειδική Παιδαγωγός και Γεώργιος Θ. Παυλίδης,

Μέθοδος αντιμετώπισης πολυμέσων Παυλίδη: Βελτιώνει σημαντικά την ορθογραφία των Δυσλεξικών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 2

11.30 – 13.30 : ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Προεδρία: Αναστασία Αλευριάδου, Αγγελική Τσαπακίδου, Ελένη Γρίβα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,

Αναστασία Αλευριάδου, Μαρία Μάστορα, Ελένη Γρίβα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,

Συγκριτική διερεύνηση προβλημάτων λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με και χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς

Βασιλική Αλεξίου, Νηπιαγωγός,

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για παιδί νηπιαγωγείου σε υπόθεση επικινδυνότητας για προβλήματα μάθησης

Μαρία Μητσιώρη, Εκπαιδευτικός,

Πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για παιδί νηπιαγωγείου που βρίσκεται σε επικινδυνότητα εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών

Βασιλική Κουτσομπίνα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Έγκαιρη ανίχνευση με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση ψυχοπαιδαγωγικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση των αντιληπτικο-κινητικών επιδόσεων παιδιών με νοητική καθυστέρηση.

Παύλος Κωνσταντινίδης, Αγγελική Τσαπακίδου, Αναστασία Αλευριάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Παρεμβατικό πρόγραμμα κινητικών δεξιοτήτων παιδιών με αναπτυξιακή καθυστέρηση για την κοινωνική τους ένταξη στο νηπιαγωγείο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 3

11.30 – 13.30 : ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

Προεδρία: Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δημήτρης Πούλος, Παναγιώτα Βογιατζόγλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παύλος Ι. Εφραιμίδης, 5o Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης,

Πρόταση για την αξιοποίηση δεδομένων και τεχνικών του εκπαιδευτικού δράματος κατά τη διδασκαλία εννοιών των θρησκευτικών του δημοτικού σχολείου σε μαθητές με ελαφρά ή μέτρια νοητική υστέρηση

Παναγιώτα Κλώνη, Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αχαΐας – Τ.Ε.Ι. Πάτρας,

Εκπαιδευτικά βιωματικά παιχνίδια προσομοίωσης για παιδιά με νοητική υστέρηση.

Γιώργος Ποταμιάς, Ελένη Μούκα, Γωγώ Σταματοπούλου, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Η εικόνα ως δυναμικό διδακτικό εργαλείο στην Εκπαίδευση των ΥΨΙΜ στο μάθημα της Ιστορίας.

Δημήτρης Πούλος, Παναγιώτα Βογιατζόγλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

«12+1 Μικροί Θεοί»: ένα πολιτιστικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στην ειδική αγωγή.

Πηνελόπη Φραντζή, Ευφροσύνη Καρβελά, Πανεπιστήμιο Πατρών,

Η επίδραση της μουσικοθεραπείας στα παιδιά με προβλήματα ακοής.

Γλυκερία Ρέππα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

«Καλλιεργώντας» τα συναισθήματα σε μαθητές /τριες με ειδικές ανάγκες μέσω του θεατρικού παιχνιδιού και της μουσικοκινητικής αγωγής.

Ειρήνη Σταμούλη, Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Χίου ,

Συνδιδασκαλία μαθημάτων μουσικής και θεατρικής αγωγής στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Χίου: μια μελέτη περίπτωσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

11.00-13.30 : ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ιωάννα Κουνιάκη, Ευαγγελία Ρέππα, Εμμανουήλ Τσαγκάτος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Καλές πρακτικές στην εκπαίδευση για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού: τα τμήματα ένταξης

Νικόλαος Ι. Δημητρίου, Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής,

Έλεν Κέλερ: το χρονικό και οι συνέπειες της επίσκεψης στην Ελλάδα

Νίκη Κουσουρέτα, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία στην ημιαυτόνομη διαβίωση με τον εκπαιδευτικό οδηγό «S.A.L.D.A.L»

Χριστίνα Κουτούβελα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η σημασία της ποίησης για την ποιοτική και αποτελεσματική εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες

Αναστασία Τσούνη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Ένταξη στη γειτονιά: μια προσπάθεια συνύπαρξης και ενσωμάτωσης παιδιών με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία.

13.30-16.00: ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1.

16.00-17.30:. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Συντονιστής: Εμμανουήλ Κολιάδης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεωργία Δασκαλοπούλου, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Στρατηγικές αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού από γηγενείς και αλλοδαπούς μαθητές Δημοτικού Σχολείου.

Βασιλική Μάλαμα, εκπαιδευτικός,

Σύνδεση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού με τη σχολική θυματοποίηση και σύγκριση στάσεων και απόψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γύρω από τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό (cyberbullying).

Σοφία Παρασκευαϊδου, Γουδήρας Δημήτρης, Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Στάσεις των Εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε δομές Ειδικής Αγωγής απέναντι στο φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 2

16.00-17.30:. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Προεδρία: Ελένη Φτιάκα, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ιωάννης Αγαλιώτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αναστασία Παμουκτσόγλου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ελένη Δαμιανίδου, Ελένη Φτιάκα, Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Η αναπηρία μέσα από την εμπειρία των μαθητών του εσπερινού σχολείου

Ελισάβετ Δεληγιάννη, Ιωάννης Αγαλιώτης, Λευκοθέα Καρτασίδου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Η οικοσυμπεριφοριστική ανάλυση ως μέθοδος αξιολόγησης της καταλληλότητας της διδασκαλίας στη γενική τάξη και στα τμήματα ένταξης: Εφαρμογές στην περίπτωση μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες

Μαίρη Μαργαρώνη, 1ο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών,

Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ειδικές (εκπαιδευτικές) ανάγκες στο 1ο ευρωπαϊκό σχολείο Βρυξελλών. Πρακτικές εφαρμογές μιας ισότιμης εκπαιδευτικής φιλοσοφίας

Κωνσταντίνος Θ. Μιχαηλίδης, Διευθυντής Πειραματικού Ειδικού Δημοτικού Σχολείου,

Εκπαιδευτικά προγράμματα για την αναπηρία ή η «αναπηρία» των εκπαιδευτικών προγραμμάτων: θεωρητική & εμπειρική κονωνιοψυχολογική προσέγγιση

Αναστασία Παμουκτσόγλου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κων/νος Ανθόπουλος, Χρήστος Σερμπίνης, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Συνεκπαίδευση σε μια κοινωνία διαφορετικότητας: εκπαιδευτικοί και μαθητές με ειδικές ανάγκες

Αγνή Καραγιάννη, εκπαιδευτικός

Εναλλακτική αξιοποίηση παιδαγωγικού υλικού για τη διαχείριση των συναισθημάτων στην προσχολική και πρώιμη σχολική ηλικία κατά την συνεκπαίδευση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 3.

16.00-17.30: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Προεδρία: Γεώργιος Θ. Παυλίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Β. Γιαννούλη, ΚΕΔΔΥ Κοζάνης, Κωνσταντίνος Τριπολιτάκης, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Άννα Σταματάκη και Κων/νος Τζίμας, Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Μελέτη περίπτωσης μαθητή με αυτισμό σε γενικό σχολειό με παράλληλη στήριξη.

Χρηστος Κεβρεκίδης, Σχολικός Σύμβουλος 62ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής, Γρεβενά,

«Η βελτίωση της χωρικής κωδικοποίησης σε σχηματισμό εξαστίχου στο μικρό – μέσο χώρο, ως παράγοντας εκμάθησης της μεθόδου Braille στα τυφλά παιδιά».

Κούκλης Κωνσταντίνος, ειδικός παιδαγωγός,

Η στάση των βλεπόντων μαθητών απέναντι σε άτομα με τύφλωση ή μειωμένη όραση.

Κωνσταντίνος Τριπολιτάκης, σχολικός σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ισαάκ Στόγιος, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκμάθηση ξένων γλωσσών και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: δυνατότητες – προοπτικές.

Β. Γιαννούλη, ΚΕΔΔΥ Κοζάνης, Γεώργιος Θ. Παυλίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Τα ορθογραφικά λάθη με ακρίβεια ξεχωρίζουν τους Έλληνες από τους αγγλόφωνους δυσλεξικούς.

Μερόπη Βογιατζόγλου, Ά ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης,

Ο ρόλος του καθηγητή / τριας ειδικής φυσικής αγωγής στην αξιολόγηση και ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο μάθημα της γενικής φυσικής αγωγής.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 3.

16.00-17.30: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Προεδρία: Βασίλειος Δαγδιλέλης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, A. Μαύρου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σοφία Ασλανίδου, ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης

A. Μαύρου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Εναλλακτική επικοινωνία και (τεχνολογικός) αλφαβητισμός: H εμπειρία της εφαρμογής της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην Κύπρο μέσα από μια μελέτη περίπτωσης

Α. Μισιρλή, Α. Μιχαλόπουλος, Δ. Νικολός, Γ. Δαβράζος, Ν. Μπακόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών,

H εκπαιδευτική ρομποτική scratch-lego wedo στην ειδική αγωγή «μια μελέτη περίπτωσης»

Βασιλική Γιαννοπούλου, Εκπαιδευτικός

Οδηγός πρώτης ανάγνωσης της αγγλικής γλώσσας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Ελευθερία Αβραμίδου, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Γ/Ν Παπαγεωργίου,

Πρώτη γραφή-ανάγνωση: η προσέγγιση μιας κατασκευής.

Φωτεινή Σουλιώτη και Δημήτρης Αλιμήσης, ΑΣΠΑΙΤΕ, παράρτημα ΠΑΤΡΑΣ,

H εκπαιδευτική τεχνολογία στην Ειδική Αγωγή: βιβλιογραφική μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και μια μελέτη περίπτωσης

Ελένη Φακάζη και Μαρία Καμπούρη, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Αγγλία,

Αναθεώρηση της παιδαγωγικής των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: η χρήση του διαδραστικού πινάκα σε ένα ειδικό σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία με παιδιά με αυτισμό.

17.30 – 18.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

16.00-18.00: ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Χ. Συριοπούλου , Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δημήτριος Κασίμος, Παιδιατρική Κλινική ΔΠΘ, Ελευθέριος Κοντόπουλος, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Τσικουλάς, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,

Θέματα αξιολόγησης και χαρακτηριστικά των παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας,

Συνεργασία των δάσκαλων του γενικού σχολειού με τους σχολικούς συμβούλους γενικής και ειδικής αγωγής και τα ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών) για την ανίχνευση, αξιολόγηση και διάγνωση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές ανάγκες

Ελένη Τσάνταλη, Β΄ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης,

Αυτισμός με και χωρίς νοητική υστέρηση: 2 μελέτες περίπτωσης

Σ. Γκιαούρη, Χ. Γκιαούρης, Α. Αλευριάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,

Ανίχνευση δυσκολιών ψυχοκοινωνικής προσαρμογής σε παιδιά με νοητική αναπηρία μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών

Ανθούλα Νεραντζίδου, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Παιδιά με αυτισμό σε τμήματα ένταξης: απόψεις και εμπειρίες νηπιαγωγών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1

18.00-20.00 : ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ [PLENARY SESSION]. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Προεδρία: Δημήτρης Β. Γουδήρας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μαρία Ράντζου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

18.00 – 18.30. Hermann- Triarchi, Ludwig- Maximilian University of Munich,

Εκπαιδευτικά προγράμματα ενσωμάτωσης για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το μοντέλο της Βαυαρίας

18.30- 19.00. Tova Most, Head of the Department of School Counseling and Special Education, Constantiner School of Education, Tel-Aviv University,

Speech Intelligibility and Social Aspects of Deaf and Hard of Hearing Children.

(Καταληπτότητα της ομιλίας και οι κοινωνικές της παράμετροι στα παιδιά με κώφωση και βαρηκοΐα).

19.00- 1930. Prof. Dr. Annette Leonhardt, Chair of Education of the Deaf and Hard of Hearing, Department of Pedagogy and Rehabilitation, Ludwig – Maximilian’s University of Munich,

Schooling of hearing impaired in Germany - Development and current status.

(Η σχολική εκπαίδευση των παιδιών με απώλεια ακοής στη Γερμανία – Ανάπτυξη και σύγχρονη κατάσταση).

19.30- 20.00. Συζήτηση

ΣΑΒΒΑΤΟ 3-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 6. (ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ)

09.00-11.00: ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής "INCLUDE",

Προσέγγιση της διαφορετικότητας και διαχείριση του στίγματος.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1. (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)

09.00-11.00:. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ:

Συντονίστρια: Μάρω Δόικου - Αυλίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ελισσάβετ Αλευρίδου, εκπαιδευτικός,

Δυσλεξία και προβλήματα συμπεριφοράς: η οπτική των μητέρων.

Πελαγία Αποστόλου, ΚΕΔΔΥ Δυτικής Θεσσαλονίκης,

Κοινωνικές σχέσεις των έφηβων με δυσλεξία.

Ανδρέας Γκαράνης, εκπαιδευτικός,

Η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των μαθητών με ελαφρά νοητική καθυστέρηση μέσα από την εφαρμογή της μεθόδου project,

Μάρω Δόικου - Αυλίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Η επίδραση της δυσλεξίας στις σχέσεις με τους συνομήλικους κατά τη φοίτηση στο σχολείο και την τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 2. (ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ)

09.00-11.00: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Προεδρία: Ιωάννης Αγαλιώτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Γ. Τσιναρέλης.

Γ. Τσιναρέλης, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Εγκεφαλική λειτουργία, μύθοι και πραγματικότητα στη γλώσσα και τα μαθηματικά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. η περίπτωση των μαθησιακών δυσκολιών.

Γ. Ανδριώτου, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ι. Αγαλιώτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δ. Γουδήρας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Αξιολόγηση του σχολικού εγχειριδίου «η γλώσσα μου» για την α΄, β΄& γ΄ δημοτικού, ως προς τη λειτουργικότητα του για τη διδασκαλία μαθητών / -τριών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Λυδία Αμπόνη-Τσούρα και συνεργάτες, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Ειδικές δυσκολίες στα μαθηματικά (δυσαριθμησία) σε παιδιά. Η πρώτη έκδοση ενός ψυχομετρικού εργαλείου μέτρησης των μαθηματικών δυσκολιών στο δημοτικό.

Γιώργος Κόσυβας, εκπαιδευτικός,

Λύση ανοιχτού προβλήματος από μαθητές με ειδικές ανάγκες: μια μελέτη περίπτωσης

Ιωάννης Αγαλιώτης, Ευθυμία Κόιου, Βασιλική Χρυσικού, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Διδάσκοντας γεωμετρία σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες: γνωστική ανάλυση και διδακτική διαχείριση συστηματικών λαθών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 3.

09.00-11.00 : ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Προεδρία: Ε. Φτιάκα, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ιωάννης Φύκαρης, σχολικός σύμβουλος, Αργύρης Ήργης, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μ. Πιερίδου και Ε. Φτιάκα, Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Eιδικοί και γονείς παιδιών με αναπηρίες στα γενικά σχολεία της Κύπρου: συνεργασία ή συνομωσία;

Ε.Φτιάκα, Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Ο ρόλος των γονιών στην ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες: προτεραιότητες και προσωπικό κόστος

Α. Χηγιαννακού και Χ. Ιωάννου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου,

Γονείς παιδιών με αναπηρίες. το εκπαιδευτικό σύστημα και οι καθημερινές προκλήσεις

O. Mακρή και Α, Ήργης, εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης,

Η μετάβαση παιδιών με ειδικές ανάγκες από την οικογένεια στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η παρουσία και η συμβολή των γονέων

Σταμάτης Γαργαλιάνος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,

Διαχρονικές προσδοκίες εκπαιδευτών Α.Μ.Ε.Α. σε σχέση με τις δυνατότητες των μαθητών τους: η περίπτωση των παραστατικών τεχνών.

Ιωάννης Φύκαρης, Σχολικός Σύμβουλος, Άννα Μποβολή, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Η αξιοποίηση της διεπιστημονικής ομάδας στην διδακτική διαδικασία για την αντιμετώπιση μαθητή-θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

Μαριλένα Καλαϊτζάκη, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον του οικογενειακού συστήματος των παιδιών με εμπόδια στη ζωή και τη μάθηση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 4.

09.00-11.00: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Προεδρία: Λευκοθέα Καρτασίδου, Παναγιώτης Βαρσάμης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ιωάννης Κ. Δημάκος, Πανεπιστήμιο Πατρών,

Ιωάννης Κ. Δημάκος, Πανεπιστήμιο Πατρών και Κίκα Θεοδώρου, εκπαιδευτικός Κύπρου.

Σύγκριση της αυτοαποτελεσματικότητας των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και μαθητών με κανονική επίδοση στο Δημοτικό.

Μαρίνα Λουάρη και Διαμάντω Φιλιππάτου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Στάσεις τυπικών μαθητών απέναντι σε μαθητές με αναπηρία και σχεδιασμός προγράμματος παρέμβασης

Παναγιώτης Βαρσάμης, Λευκοθέα Καρτασίδου, Ιωάννα Παπακώστα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εκτίμηση του σωματικού και του κοινωνικού εαυτού ατόμων με κινητικές αναπηρίες σε σχέση με το άλλο φύλο – μια πιλοτική ερευνά

Μαρινέλα Θεοδώρου, Μαρία Μούζουρου, Μαύρου Κατερίνα, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Πες το διαφορετικά!...: Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης μαθητών σε θέματα εναλλακτικής επικοινωνίας ατόμων με αναπηρία

Μαρία Καργιώτη, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής,

Συναισθηματική υποστήριξη χαρισματικών μαθητών στο ελληνικό δημοτικό σχολείο

Χριστίνα Λάππα, Νικόλας Κυπαρισσός, Στέφανος Παρασκευόπουλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Εκπαίδευση Συζήτησης Παιδιών και Νέων με Μέτρια και Σοβαρή Νοητική Καθυστέρηση σε Μικρές Ομάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 5.

09.00-11.00 : ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Προεδρία: Αναστασία Αθανασούλα- Ρέππα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αλεξία Δ. Πέννα Β΄ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Μαρία Ιακώβου- Χαραλάμπους, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Αναστασία Αθανασούλα- Ρέππα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Μαρία Ηλιοφώτου– Μένον, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αγγελίδης Νικόλαος Δ/ντης Σχολείου Ειδικής Αγωγής,

Πηγές επαγγελματικής ικανοποίησης και δυσαρέσκειας εκπαιδευτικών που εργάζονται με μαθητές με ειδικές ανάγκες.

Αμαλία Α. Υφαντή και Βασιλική Σ. Φωτοπούλου, Πανεπιστήμιο Πατρών,

Επαγγελματισμός και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Μια εμπειρική μελέτη περίπτωσης.

Αλεξία Δ. Πέννα Β΄ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δυτικής Θεσσαλονίκης,

Στάσεις και ετοιμότητα δασκάλων ως προς την ένταξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε γενικά σχολεία του τόπου κατοικίας.

Μαρία Ιακώβου- Χαραλάμπους και Σιμώνη Συμεωνίδου, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Από τις σπουδές περί αναπηρίας στις σπουδές περί αναπηρίας στην εκπαίδευση: μια αλυσιδωτή αντίδραση έτοιμη προς εκμετάλλευση.

Έλλη Σαμαρά, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Σπυρίδων- Γεώργιος Σούλης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Απόψεις για τους μαθητές με βαριές πολλαπλές αναπηρίες: το παράδειγμα των εκπαιδευτικών.

Μαρίνα Πατσίδου-Ηλιάδου, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

Η περίπτωση της συνεκπαίδευσης μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Τι λένε οι καθηγητές για την επιμόρφωση και την επαγγελματική τους επάρκεια

ΣΑΒΒΑΤΟ 3-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

09.00-11.30 : ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ταουσάνης Χρήστος και Κότιος Κωνσταντίνος, Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας EMPLOY,

Παρεχόμενα προγράμματα και κατευθύνσεις σπουδών στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.)

Αλκμήνη Λαχανά και Ζαχαρένια Καραθανάση, εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής,

Παιδαγωγική παρέμβαση σε μαθητή προσχολικής ηλικίας με μέτρια νοητική υστέρηση.

Αλέξιος Μαστρογιάννης, σχολικός σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και Ευγενία Κατσένη,

Γνωσιακός Συμπεριφορισμός στην Εκπαίδευση: Προαγωγή της ψυχικής υγείας, μέσω προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων Επικοινωνίας.

Πασχαλίδου Δέσποινα,

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πρώτης γραφής σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Συνεργασία ειδικού παιδαγωγού και εργοθεραπευτή.

Τριανταφυλλιά Νατσιοπούλου, Χρυσούλα Μελισσά, Στέλλα Νενοπούλου, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Επαγγελματικό Ινστιούτο Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ),

Η εκπαίδευση φοιτητών με αναπηρίες στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο γραφείο στήριξης φοιτητών.

Ανθούλα Νεραντζίδου, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Παιδιά με αυτισμό σε τμήματα ένταξης: απόψεις και εμπειρίες νηπιαγωγών.

11.00 – 11.30: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 6

11.30-13.30: ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής "INCLUDE",

Προσέγγιση της διαφορετικότητας και διαχείριση του στίγματος.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1. (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)

11.30-13.30 : ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

Προεδρία: Βασιλική Μητροπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Αγαλιώτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεοδώρα Χασεκίδου, σχολική σύμβουλος Θεσσαλονίκης

11.30- 12-00: Gill Brackenbury, Institute of Education, University of London,

From Theory to Practice: Teaching children with special educational needs in UK mainstream schools

12.00 – 12.30: Dr. Maria Kambouri, Institute of Education, University of London,

Digital technologies in the Special Educational Needs (SEN) classroom: some issues and approaches from the UK.

12.30 – 13.00: Prof. Hannou Savolainen, University of Eastern Finland.

Responding to diversity and striving for excellence: the case of Finland.

13.00 – 13.30: Συζήτηση

13.30-16.00 : ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1 (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)

13.30 – 16.00: ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

«Σαν αστέρια στην γη». Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1. (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ)

16.00-18.00:. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Συντονιστής: Δημήτρης Β. Γουδήρας, Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δημήτρης Β. Γουδήρας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Αξιολόγηση μαθητών και ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Ελευθερία Μπάκα, υποψήφια διδάκτωρ και Δημήτρης Β. Γουδήρας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Το Θεατρικό Παιχνίδι ως μέσο ενίσχυσης του εαυτού στην εκπαίδευση ατόμων τυπικής ανάπτυξης και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Έφη Λιόκου, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Δημήτρης Β. Γουδήρας, Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένου.

Δημήτρης Μουστάκας, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Δημήτρης Β. Γουδήρας, Αγαλιώτης Γιάννης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Οι αντιλήψεις των μαθητών της Β΄ /θμιας εκπαίδευσης για την επίλυση προβλημάτων και η ανακάλυψη των παραγόντων που εμποδίζουν την υψηλή επίδοση στο μάθημα των Μαθηματικών.

Σοφία Συμεωνίδου, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Δημήτρης Β. Γουδήρας, Αρετή Οκαλίδου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Οι γλωσσικές δυσκολίες στην ελληνική γλώσσα των μουσουλμάνων μαθητών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε μειονοτικά σχολεία του Νομού Ροδόπης – Λάθη στον γραπτό λόγο στην ελληνική γλώσσα.

Ζωή Γούλα, εργοθεραπεύτρια, μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Η δυσπραξία στο σχολείο και τη ζωή. Η εργοθεραπευτική αξιολόγηση και μέθοδοι παρέμβασης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 2. (ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ)

16.00-18.00: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Προεδρία: Μαρία Καμπούρη, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Κατερίνα Δημητριάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αικατερίνη Σουσαμίδου, σχολική σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αικατερίνη Σουσαμίδου και Μαρία Αναγνωστοπούλου, σχολικοί σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Η κοινωνική αποδοχή και η αυτοεκτίμηση των μαθητών των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν Τμήμα Ένταξης.

Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης και Πηνειώ Χριστοδούλου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

Η αυτοεκτίμηση και η ενσυναίσθηση των παιδιών και των εφήβων με οπτική αναπηρία.

Κωνσταντίνος Δημουλάς, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας,

Δυσκολία επικοινωνίας μαθητών με ειδικές ανάγκες λόγω κακής ερμηνείας του προσώπου των άλλων.

Αγάπη Βράντση και Κατερίνα Δημητριάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,

Αντιμετωπίζοντας τον αυτισμό στο δημοτικό σχολείο μέσα από ευέλικτες διδακτικές προσεγγίσεις: μια μελέτη περίπτωσης.

Ιωάννα Δημητριάδου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Βασικές αρχές εκπαίδευσης των ατόμων με νοητική αναπηρία σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 3. (ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

16.00-18.00 : ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Προεδρία: Ιωάννα Βουλγαρέλλη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ιωάννα Παπαβασιλείου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Έλσα Παυλίδου, υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Παντελής Γαλίτης, εκπαιδευτικός,

Επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: υφιστάμενο πλαίσιο – προτάσεις αναβάθμισης του στην σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα

Όλγα Ημέλλου. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής,

Αναζητώντας πρότυπα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σε ένα σχολειό για όλους τους μαθητές. Πορεία προς μια παιδαγωγική της διαφοροποίησης στη διδασκαλία-μάθηση ή εξ αρχής καθολικός σχεδιασμός με σκοπό τη μάθηση;

Ιωάννα Βουλγαρέλλη, Παράσχος Κανλής, Βασιλική Κόμλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Κοινωνικός αποκλεισμός και περιθωριοποίηση των ατόμων με αναπηρία μέσα από την εκπαίδευση

Έλσα Παυλίδου, Λευκοθέα Καρτασίδου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Φιλικές σχέσεις και ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες - μια βιβλιογραφική διερεύνηση

Μαρία Δερέκα, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής,

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές με νοητική υστέρηση

Ανδρέας Δημητρόπουλος, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής,

Εργασία, Ενηλικότητα, Αναπηρία: Τρία Θέματα για Ένα Σχολείο – Η Περίπτωση των Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 4 (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 14)

16.00-18.00: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Προεδρία: Βάσω Παπαδοπούλου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Δημήτρης Πνευματικός. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γ. Μπάρμπας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γ. Μπάρμπας, Π. Σταγιόπουλος, Ζ. Αμπράζη, Χ. Νιζάμη, Ε. Παπαναγιώτου, Χ. Σαρηπανίδης, Μ. Σκαρλάτου, Χ. Χαϊδευτού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθητές με νοητική ανεπάρκεια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: πορεία στο πουθενά

Ιωάννης Τρικκαλιώτης και Δημήτρης Πνευματικός. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

H διαφοροποίηση της διδασκαλίας προς όφελος παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική τάξη: πώς κρίνουν οι μαθητές τους χειρισμούς των εκπαιδευτικών;

Ελένη Χατζηζήση, Εκπαιδευτικός

Συμπεριφορά που εκδηλώνουν τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και φοιτούν σε τάξη γενικής αγωγής προς τους συμμαθητές τους τυπικής ανάπτυξης και το αντίστροφο

Σιμώνη Συμεωνίδου και Ελένη Φτιάκα, Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Εκπαίδευση για την ένταξη: από την έρευνα στην πράξη.

Ανδρομάχη Νάνου, Κουλούσια Γεωργία Χαριοπολίτου Αικατερίνη, Ειδική Παιδαγωγός, Διδάκτωρ Παιδαγωγικών Επιστημών Α.Π.Θ. Ειδικοί Παιδαγωγοί,

Ένταξη ή συμπεριληπτική εκπαίδευση; Μελέτη περιπτώσεων εφαρμογής των αντίστοιχων μοντέλων σε δύο τμήματα νηπιαγωγείου.

Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, Ειρήνη Κεραμάρη, Κωνσταντίνος, Κεραμάρης, ειδικοί εκπαιδευτικοί,

Τα παιδιά της σιωπής, η κανονική τάξη και η περίπτωση της Αννούλας.

Σμαράγδα Παπαδοπούλου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση ως λύση για τα «ανάπηρα» αναλυτικά προγράμματα σπουδών

ΣΑΒΒΑΤΟ 3-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 6. (ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ)

16.00-18.00: ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής "INCLUDE",

Προσέγγιση της διαφορετικότητας και διαχείριση του στίγματος.

18.00- 18.15: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. ΑΙΘΟΥΣΑ 1.

18.15- 19.15: ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Συντονίστρια: Prof. Annette Leonhardt

Gill Brackenbury, Institute of Education, University of London, UK.

Dr. Maria Kambouri, Institute of Education, University of London, UK.

Prof. Annette Leonhardt, Ludwig – Maximilian’s University of Munich, Germany.

Prof. Tova Most, University of Tel Aviv, Israel.

Prof. Hannou Savolainen, University of Eastern Finland.

Dr. Hermann- Triarchi, Ludwig – Maximilian’s University of Munich, Germany.

19.15- 19.30: Δημήτρης Β. Γουδήρας, Απολογισμός του Συνεδρίου

Τέλος των εργασιών του Συνεδρίου

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΙΘΟΥΣΑ 6. (ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ)

90.00- 11.00, 11.30-13.30, 16.00-18.00: ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ «INCLUDE» http://includeed.blogspot.com/

Βιωματικά εργαστήρια για παιδιά με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Επιστημονική ευθύνη:

Δρ. Ανδρομάχη Νάνου, Ειδική παιδαγωγός,

Κουλούσια Γεωργία, ειδική παιδαγωγός, Med

Δηλώσεις συμμετοχής: johnsivenas@yahoo.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Γιάννης Σιβένας, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011 Αίθουσα 6 (Αίθουσα γυμναστικής)

09.30-

11.00

«Στολίζοντας το δέντρο της ζωής» Μια προσέγγιση της διαφορετικότητας. Κουλούσια Γεωργία Μed., Ειδική Παιδαγωγός, Βιργινία Παπαγεωργίου, Ειδική παιδαγωγός, Ανδρομάχη Νάνου, Ειδική Παιδαγωγός, Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Χαρακτηριστικό της συντροφιάς είναι η πολυμορφία. Τα παιδιά συναντιούνται, γνωρίζονται μεταξύ τους και πειραματίζονται με τα υλικά. Η μέθοδος και τα υλικά διαφοροποιούνται με κοινό στόχο.

11.10-

11.30 Διάλειμμα

11.30-13.30 “Πώς βλέπουμε τους άλλους” Πατσίδου-Ηλιάδου Μαρίνα, Δρ Α.Π.Θ., Σχολική Σύμβουλος Κουσαρέτα Νίκη, Ειδική Παιδαγωγός, Διευθύντρια ΤΕΕ Β΄Βαθμίδας Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ξιάρχου Χριστίνα, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Ένα εργαστήρι όπου τα παιδιά παρατηρούν, πλησιάζουν και προσπαθούν να κατανοήσουν τη θέση του άλλου μέσα από δραματοποίηση, παιχνίδια ρόλων, μουσική και κίνηση "Μαθαίνω τον εαυτό μου - Αναγνωρίζω τις κλίσεις και τα ταλέντα μου" Χαριοπολίτου Κατερίνα Σύμβουλος Επαγγελματικού Προαανατολισμού Νικολάου Ευαγγελία Εκπαιδευτικός του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) Ρόδου, "Το Βιωματικό Εργαστήριο έχει σαν σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές/τριες λυκείου και γυμνασίου με και χωρίς ειδικές ανάγκες μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες δραστηριότητες να έρθουν σε επαφή με πτυχές του εαυτού τους που μέχρι χθες τούς ήταν άγνωστες, να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα τους, να αναπτύξουν θετική αυτοαντίληψη και τέλος να ασκηθούν σε δεξιότητες συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης".

1.30-

14.00 Κουσουρέτα Νίκη «Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία στην ημιαυτόνομη διαβίωση με τον εκπαιδευτικό οδηγό «S.A.L.D.A.L» Παρουσίαση του προγράμματος σε εκπαιδευτικούς

14.00-

16.00 Μεσημβρινή διακοπή

16.00-

18.00

«Παιχνίδι με τα συναισθήματα». Χατζηκαλλία Κατερίνα Ψυχολόγος Med, Msc Δρ. Καραουλάνη Πηνελόπη, Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Τα παιδιά και ιδιαίτερα τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βιώνουν συχνά αρνητικά συναισθήματα τα οποία δυσκολεύονται να διαχειριστούν . Μέσα από παιχνίδια ρόλων τα παιδιά εκφράζουν συναισθήματά, τα ζωγραφίζουν και παίζουν μ' αυτά
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

30 Νοε 2011

Mature Students in Higher Education: II. An investigation of approaches to studying and academic performance

By JOHN T. E. RICHARDSON
Brunel University,UK

From: Studies in Higher Education Volume 20, No. I, 1995

ABSTRACT
Mature students are often said to be deficient in study skills, but a recent literature review by Richardson concluded that they tended to exhibit more desirable approaches to learning. Using a shortened form of the Approaches to Studying Inventory, a comparison between 38 mature and 60 non-mature students taking the same course found indeed that the mature students obtained significantly higher scores on meaning orientation, and that they also tended to produce lower scores on reproducing orientation. In addition,in terms of both their persistence and their atta inment, the subsequent academic performance of the mature students on their degree courses was at least as good as that of the non-mature students.

To read the full paper, please clck here


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

29 Νοε 2011

Η KOINΩNIKH KATAΣKEYH THΣ «ΓENIAΣ TΩN 700 EYPΩ» KAI H ANAΔYΣH THΣ ΣTON HMEPHΣIO TYΠO: MIA KOINΩNIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH

Των Ειρήνης Χιωτάκη-Πούλου* και Αλέξανδρου Σακελλαρίου**


*Δρ Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (Π.Δ. 407/80).
** Δρ Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία θέτουμε ως αντικείμενο μελέτης τη λεγόμενη «γενιά των 700 ευρώ», υπό μία κοινωνιολογική προσέγγιση, με κύριους στόχους, πρώτον, να απαντήσουμε στο αν πρόκειται για μία ομοιογενή κοινωνική ομάδα και στο αν είναι κοινωνικά κατασκευασμένη και, δεύτερον, να αναδείξουμε τον τρόπο σύνθεσης και παρουσίας της στην ελληνική κοινωνία. Στην προσπάθειά μας αυτή συνδυάζουμε τις θεωρητικές προτάσεις του P. Bourdieu και του K. Mannheim σχετικά με την κοινωνική κατασκευή της νεολαίας και τη διαδοχή των γενεών με εκείνη του Z. Bauman για την κατανάλωση, και αναζητάμε τον τρόπο ανάδυσης της γενιάς αυτής μέσω του ημερήσιου Τύπου, εφαρμόζοντας τη θεματική ανάλυση περιεχομένου.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο, πατήστε εδώ


Πηγή:
Το περιοδικό Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 131 Α΄, 2010 Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

28 Νοε 2011

Για ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης

Απόσπασμα μελέτης του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Δ.Ε.Η.

Ενώ το τυπικό παραδοσιακό σύστημα αξιολόγησης που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στην επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί αναχρονιστικό ή και να εφαρμόζεται με λάθος τρόπο, είναι σίγουρα πιο έγκυρο από ένα σύστημα όπου παίζει κανείς κορώνα γράμματα! Ακόμη πιο έγκυρο, ωστόσο είναι ένα σχήμα αξιολόγησης που προϋποθέτει σαφή και ειλικρινή αμοιβαία αναγνώριση και δέσμευση των ατόμων όσον αφορά τις προσδοκίες και που περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές διαδικασίες:

1. Ανάλυση του έργου μιας συγκεκριμένης θέσης.

Αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διαδικασία αξιολογήσης, για τον απλό λόγο ότι πριν κρίνουμε κάποιον για τον τρόπο που ενεργεί, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς ζητάμε απ' αυτόν.

2. Καθορισμός του τι σημαίνει επιτυχημένη εκτέλεση έργου.

Το σημείο εκκίνησης πρέπει να είναι ένας προσδιορισμός των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Τα επιθυμητά αποτελέσματα προσδιορίζουν τι πρέπει να γίνει και πότε. Η αιτία όλων σχεδόν των δυσκολιών στις σχέσεις έχει τις ρίζες της σε αντικρουόμενες ή διφορούμενες προσδοκίες σε σχέση με ρόλους και στόχους. Οι στόχοι αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά το κατά τους όρους του Simon σημείο «ταύτισης» των στόχων και της στρατηγικής του οργανισμού και των αξιών, στόχων, αναγκών, και ικανοτήτων του ατόμου. Στο πλαίσιο του αμοιβαίου οφέλους, προϊστάμενοι και υφιστάμενοι διευκρινίζουν προσδοκίες και δεσμεύονται αμοιβαία για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων...

3. Προσδιορισμός και εντοπισμός των διαθέσιμων και απαιτούμενων πόρων

(οικονομικών, τεχνολογικών, ανθρώπινων, κλπ) ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

4. Καθορισμός των συνεπειών.

Όταν καθορίζονται οι προδιαγραφές απόδοσης, οι συνέπειες γίνονται το φυσικό ή το λογικό αποτέλεσμα της απόδοσης και όχι ανταμοιβή ή τιμωρία που απονέμεται αυθαίρετα από τον υπεύθυνο. Δεν υπάρχει έδαφος για υποκρισία και τεχνάσματα. Ο καθένας είναι ξεκάθαρος από την αρχή.

5. Ανάλυση ανατροφοδότησης. (feedback analysis).

Υπάρχει ένας μόνο τρόπος για να διαπιστώσει κανείς τα δυνατά του σημεία: Μέσω της Ανάλυσης της Ανατροφοδότησης. Η συνεχής ανατροφοδότηση και συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τις προσδοκίες τους επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή τους στο σκοπό τους. Παρέχει τη δυνατότητα επικέντρωσης στις επιδόσεις και στα αποτελέσματα και, μέσω αυτών, στα επιτεύγματα και στη σχετική ικανοποίησή τους. Συνιστά και την μοναδική αντικειμενική περιγραφή των σπουδαιότερων συνεισφορών του στις θέσεις που κατείχε στο παρελθόν και τις επιδόσεις που θα πρέπει να αναμένονται και για το μέλλον από μια πιθανή προαγωγή του. Το μοναδικό που μπορούμε να μετρήσουμε είναι η απόδοση. Και το μοναδικό που πρέπει να μετράμε είναι η απόδοση. Η απόδοση των ανθρώπων μπορεί να συγκριθεί μόνο με βάση συγκεκριμένες αναμενόμενες επιδόσεις, και όχι συγκριτικά με τις προοπτικές και τις εκτιμήσεις για το μακροπρόθεσμο δυναμικό των ανθρώπων. Όμως, στην περίφημη "συνέντευξη αξιολόγησης" κατά την οποία ο προϊστάμενος κάθεται μαζί με τον υφιστάμενο και αναζητούν εξαναγκαστικά, με μια κακόγουστη υποκρισία, τις πιθανές αδυναμίες και δυνατά σημεία του υφισταμένου καταστρέφει την ακεραιότητα της σχέσης του με τους υφισταμένους του. Η ενασχόληση με τις αδυναμίες δεν είναι μόνο ανοησία· είναι και ανευθυνότητα.

Τέλος, η απόδοση των ανθρώπων αυξάνεται με δύο τρόπους.

Πρώτον με την εκπαίδευση τους, και

Δεύτερον με την ενθάρρυνση του πειραματισμού και της πρωτοβουλίας των ατόμων, όροι απαραίτητοι τόσο για το ξεδίπλωμα της ανθρώπινης δημιουργικότητας όσο και για τη μεγιστοποίηση της οργανωτικής ευελιξίας.

Ένα σχήμα αξιολόγησης που περιλαμβάνει τις παραπάνω διαδικασίες θεωρούμε ότι συνδυάζει υψηλά επίπεδα θετικής ενέργειας, αυθόρμητης πειθαρχίας και συνεργασίας και όταν συνδυασθεί και με τις κατάλληλες δομές- κατανομές των οικονομικών κινήτρων διασφαλίζει την ακεραιότητα της διαδικασίας διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Δ.Ε.Η. πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

27 Νοε 2011

Προς µία θεωρία της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης - η εξέλιξη της πολυπλοκότητάς της

Του Αναπληρωτή Καθηγητή στο ΕΑΠ Αντώνη Λιοναράκη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση συγκεκριµένων λογικών συστηµάτων, τα οποία συνθέτουν µία θεωρία και µία φιλοσοφική θεώρηση της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα λογικά αυτά συστήµατα συγκροτούν µε επιστηµονικό και µεθοδολογικό τρόπο τα µέτρα, τις πεποιθήσεις και τα αξιώµατα εκείνα, τα οποία θεωρητικά και εµπειρικά συνιστούν το σκελετό εργασίας για µία θεωρία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτού του σκελετού εργασίας είναι η ύπαρξη, η τεκµηρίωση, η ανάπτυξη και η εξέλιξη της πολυπλοκότητάς του, όπως άλλωστε η πολυπλοκότητα κάθε θεωρίας...

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο του καθηγητή Αντώνη Λιοναράκη, πατήστε εδώ

Πηγή:
http://elektra.teilar.gr/syncppt/theoryOfTele-education.pdf


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...