1 Φεβ 2012

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διπλωματική εργασία της Δέσποινας Ανδρεάδου
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πρόγραμμα Σπουδών Σπουδές στην Εκπαίδευση

Πάτρα, 2006

Περίληψη
Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ) είναι µια µέθοδος εκπαίδευσης που άρχισε να χρησιµοποιείται στο τέλος του 19ου αιώνα. Στην Ελλάδα η µέθοδος εφαρµόζεται συστηµατικά τα τελευταία επτά χρόνια και µόνο στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ) είναι το µόνο εκπαιδευτικό ίδρυµα της χώρας που παρέχει σπουδές σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, αποκλειστικά µε τη µέθοδο αυτή. Αρκετοί από τους φοιτητές του ιδρύµατος έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους. Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Εξειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) «Σπουδές στην Εκπαίδευση» είναι µερικοί από τους πτυχιούχους αυτούς. Η παρούσα εργασία καταγράφει, αναλύει και παρουσιάζει τις αντιλήψεις των συγκεκριµένων πτυχιούχων, για την µέθοδο της ΑεξΑΕ σε ό,τι αφορά συγκεκριµένους παράγοντες µάθησης στις σπουδές από απόσταση, τη σύγκριση αυτής της µεθόδου σπουδών µε την παραδοσιακή, την υποστήριξη των σπουδών από τους καθηγητές συµβούλους και τους συµφοιτητές, καθώς και τις προοπτικές που οι σπουδές αυτές προδιαγράφουν για το µέλλον των αποφοίτων.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία της Δέσποινας Ανδρεάδου, πατήστε εδώ

Πηγή:

http://www.odl.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...