1 Μαρ 2012

Διαφημίσεις στο Ιστολόγιο

Τ
ο 51% των αναγνωστών του ιστολογίου που ψήφισαν στη σχετική ψηφοφορία που διεξήχθη στην "Εκπαίδευση Ενηλίκων" δήλωσε ότι η ύπαρξη διαφημίσεων στο ιστολόγιο δεν αποτελεί ενοχλητικό στοιχείο. Αντιθέτως, το 28% θεωρεί την ύπαρξη διαφημίσεων ως ένα ενοχλητικό στοιχείο στο ιστολόγιο. Ένα 18% διατύπωσε ουδέτερη άποψη.

Από τα παραπάνω ποσοστά άγεται το συμπέρασμα, ότι η ύπαρξη διαφημίσεων στο ιστολόγιο δεν αποτελεί ενοχλητικό στοιχείο για την πλειονότητα των αναγνωστών, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται  το 28% που εκφράζει διαφορετική άποψη.


Σημειώνεται, ότι η ύπαρξη διαφημίσεων σε ένα εκπαιδευτικό ιστολόγιο και το κατά πόσο αυτή μπορεί να αλλοιώσει τη διαφάνεια του ιστολογίου, αποτέλεσε ερευνητικό ερώτημα στη μεγάλη διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε από 1/11/2011 έως 15/12/2011 στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής μου εργασίας με τίτλο "Κριτήρια αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου ως επιστημονικό για ενήλικες αναγνώστες", η οποία βρίσκεται στη φάση του ελέγχου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...