18 Δεκ 2012

Συμμετοχή σε διδακτορική έρευνα ...


Η
παρούσα έρευνα, με τη μορφή ερωτηματολογίου, αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής που εκπονείται στο ΠΤΔΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση στάσεων και απόψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την επίδοση των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες όπως αποτυπώνεται στις πρακτικές βαθμολόγησης που ακολουθούνται.

Επιπλέον, διερευνάται εάν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ένταξη των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, όπως επίσης και το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητάς τους σε σχέση με τη διδασκαλία μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, επιδρούν στη διαμόρφωση των ακολουθούμενων πρακτικών βαθμολόγησης.

Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Μας ενδιαφέρει μόνο η προσωπική σας άποψη.

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. Οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς λόγους. Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 20 λεπτά.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της έρευνας μετά την ολοκλήρωση και παρουσίασή της, παρακαλώ συμπληρώστε στο τέλος του ερωτηματολογίου στο πεδίο “E-mail” τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. 

Για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα επιλέγετε ΕΠΟΜΕΝΟ και στο τέλος ΥΠΟΒΟΛΗ.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.
Ο Ερευνητής
Τεντζέρης Εμμανουήλ
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Υπ. Δρ. ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ

Για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...