24 Μαρ 2012

Μεθοδολογικά Εργαλεία - Οδηγοί

Ανακτήθηκε από το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΔΙΟΤΙΜΑ (ΚΓΜΕ)

Το ΚΓΜΕ συμμετείχε στη δημιουργία:
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

23 Μαρ 2012

Ζητήματα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Του Θανάση Καραλή
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε ορισµένα βασικά σηµεία της θεωρίας της αξιολόγησης, µε έµφαση σε εκείνα που συνδέονται µε την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
Στην πρώτη ενότητα, θα αναφερθούµε αρχικά στην έννοια και το περιεχόµενο της αξιολόγησης, επιχειρώντας να οριοθετήσουµε την αξιολόγηση ως ερευνητική διαδικασία, σε σχέση µε άλλες προσεγγίσεις, όπου η αξιολόγηση θεωρείται διοικητική διαδικασία (όπως είναι, για παράδειγµα, ο έλεγχος ή η παρακολούθηση). Στη συνέχεια, θα διερευνήσουµε τη σύνδεση του προγράµµατος µε τις εκπονούµενες κοινωνικές και εκπαιδευτικές πολιτικές, αφού σε µεγάλο βαθµό τα προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων συνιστούν µέρος ολοκληρωµένων παρεµβάσεων (για παράδειγµα, τα προγράµµατα ανέργων αποτελούν µέρος των πολιτικών καταπολέµησης της ανεργίας). Σε αυτή την ενότητα, τέλος, θα αναφερθούµε στη σύνδεση των διαδικασιών αξιολόγησης µε τα χαρακτηριστικά του πλαισίου υλοποίησης των προγραµµάτων, προσεγγίζοντας την αξιολόγηση όχι ως τεχνική και ουδέτερη διαδικασία, αλλά ως µια διαδικασία που επιδέχεται πολλές και διαφορετικές εκδοχές σύλληψης και εφαρµογής.

Ολόκληρο το κείμενο (50 σελίδες) του Θανάση Καραλή είναι διαθέσιμο εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

22 Μαρ 2012

ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της Παπαμανώλη Μαρίας

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΩΜΕΓΑ»

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ, 2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πλήρης αξιοποίηση τεχνολογίας έχει επιφέρει ραγδαίες εξελίξεις στην ηλεκτρονική μάθηση επιτρέποντας την ανάπτυξη εξατοµικευµένων, αλληλεπιδραστικών και μαθητοκεντρικών εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων. Ειδικότερα, το Διαδίκτυο βελτιώνει τις παραδοσιακές στρατηγικές εκμάθησης αναπτύσσοντας καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα. Σε αυτά τα νέα περιβάλλοντα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή, συνεργασία και ενίσχυση του διδασκόμενου. Επιπλέον, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σχετίζεται άμεσα με τις ηλεκτρονικές μαθησιακές κοινότητες οι οποίες αποτελούν ένα ευέλικτο μέσο εκπαίδευσης. Με τη χρήση τους μπορούμε να επιτύχουμε μια τομή στους συμβατικούς τρόπους διδασκαλίας και μια αναγκαία αναδιάρθρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ολόκληρη τη διπλωματική εργασία της Παπαμανώλη Μαρίας είναι διαθέσιμη εδώ Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

21 Μαρ 2012

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων. Η περίπτωση του “Κέντρου Δια Βίου Μάθηση Από Απόσταση” (ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ)

Του Π. Παϊζάκη (Στέλεχος εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση)

Στο περιοδικό του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης
«Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα»
(Διαδικτυακή έκδοση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την Τέχνη και τον Πολιτισμό)
Τετραμηνιαία έκδοση του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ): www.cretaadulteduc.gr, ISSN: 1792-2674, τεύχος 4.

Περίληψη

Η εκπαίδευση από απόσταση (distance learning) και νέες φόρμες ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) εισέρχονται όλο και περισσότερο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς. Η υβριδική μάθηση (hybrid/blended learning), που συμβαίνει σε χώρους διδασκαλίας με την υποστήριξη σύγχρονων ή ασύγχρονων τεχνολογικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, μεταβάλει την εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρησιμοποιείται ευρύτατα από εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η περίπτωση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Από Απόσταση (ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα οργανισμού που κάνει χρήση ενός μεικτού μοντέλου εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευσης ενηλίκων.

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, Εκπαίδευση από απόσταση, Εκπαίδευση ενηλίκων, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Από Απόσταση, Δια Βίου Μάθηση

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο του Π. Παϊζάκη, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

19 Μαρ 2012

Περίληψη εισήγησης στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική της Πληροφορικής"

Η εισήγηση θα παρουσιαστεί στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής», που θα πραγματοποιηθεί στη Φλώρινα 20-22 Απριλίου 2012.

Τίτλος εισήγησης
"Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευόμενων Γονέων Στους Κινδύνους Του Διαδικτύου. Μια Μελέτη Περίπτωσης"

Συγγραφείς
Β. Σωτηρούδας1, Ι. Γαρίτσης2
1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
vsotirudas@hotmail.com
2 Δάσκαλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
garitsis8@gmail.com

Περίληψη
Σκοπός της εργασίας που περιγράφεται είναι, να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευόμενοι γονείς μέσω της πρόκλησης συναισθημάτων στους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση του διαδικτύου, προκειμένου να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της εκπαίδευσής τους για τη σωστή χρήση του. Μέσω ομαδικής εργασίας σε συνδυασμό με μία μελέτη περίπτωσης στην οποία ο εκπαιδευτής πραγματοποιεί ένα παιχνίδι ρόλων, προκαλείται η συναισθηματική φόρτιση των εκπαιδευομένων που λειτουργεί ως κίνητρο για την περαιτέρω εκπαίδευσή τους.
Λέξεις κλειδιά: διαδίκτυο, γονείς, ευαισθητοποίηση.

Abstract
The purpose of this project is to sensitize the trainees’ parents by causing feelings of the dangers posed by internet use, in order to recognize the necessity of their training for proper use. Through teamwork combined with a case study in which the instructor makes a role play, caused the emotion of learners which serves as an incentive to further their education.
Keywords: internet, parents, sensitization.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

18 Μαρ 2012

Η "Εκπαίδευση Ενηλίκων" σε έκδοση για Android συσκευές

Κ
ατεβάστε την εφαρμογή εδώ, εγκαταστήστε την στην Android συσκευή σας (tablet ή τηλέφωνο) και θα έχετε την "Εκπαίδευση Ενηλίκων" διαθέσιμη σε έκδοση για Android.


Οδηγίες Εγκατάστασης:
1. Κατεβάστε την εφαρμογή εδώ (επιλέγοντας file->download)
2. Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας
3. Συνδέστε τον υπολογιστή σας με την Android συσκευή (τηλέφωνο ή tablet)
4. Μεταφέρετε το αρχείο που αποθηκεύσατε, από τον Η/Υ στην Android συσκευή σας
5. Ανοίξτε το αρχείο εγκατάστασης της εφαρμογής

Η εφαρμογή "Εκπαίδευση Ενηλίκων" για Android συσκευές δημιουργεί ένα νέο εικονίδιο στις εφαρμογές, το οποίο αν επιλεγεί, ανοίγει απευθείας τη σελίδα της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων"

Τώρα έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων" για Andorid συσκευές.

Καλή Πλοήγηση!!!


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...