2 Ιουν 2012

Συνάντηση με θέμα: «Serious Games: Ηλεκτρονικά Παιχνίδια για Μάθηση και Επικοινωνία»

Η
ΠΡΟΜΕΑ (Εταιρεία Προαγωγής Μεθοδολογιών Έρευνας και Ανάπτυξης) σε συνεργασία με το «Εργαστήριο Νέων Σεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε.» του Σμήματος «Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν συνάντηση δικτύωσης με θέμα:


«Serious Games: Ηλεκτρονικά Παιχνίδια για Μάθηση και Επικοινωνία»

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012
13:00 – 22:00

Κτίριο Παλαιού Πανεπιστημίου, Θόλου 5, Πλάκα
Στην ημερίδα (www.exelia.gr/infoday) θα συναντηθούν κοινότητες δημιουργών, ερευνητών, εκπαιδευτών, επιχειρήσεων, στελεχών ανθρώπινου δυναμικού και διαφημιστών με κύριους στόχους:
• Συνεργασία, συμπόρευση, συνδημιουργία
• Ανάπτυξη παραγωγικών εγχειρημάτων και συνεργασιών
• Δικτύωση δημιουργών, ερευνητών και οργανισμών που χρησιμοποιούν serious games
Κύριοι άξονες συζήτησης της εκδήλωσης:
• Συλλογική δράση στον χώρο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης και επικοινωνίας
• Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης και επικοινωνίας για σκοπούς κατάρτισης
• Προοπτικές της αγοράς ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης και επικοινωνίας
• Σρόποι με τους οποίους συνδέεται η έρευνα με την ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις
• Σχεδιασμός ενός εργαστηρίου ανάπτυξης δεξιοτήτων γύρω από τη δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης και επικοινωνίας
Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
Λειτουργία έκθεσης με serious games από Έλληνες δημιουργούς και παρουσιάσεις παιχνιδιών και εφαρμογών, ομιλίες σχετικά με τη χρήση, τη χρησιμότητα και τις προοπτικές των serious games στην Ελλάδα, διαδραστικούς κύκλους συζήτησης (Speed Interactive Networking Sessions), πάρτυ δικτύωσης και συνεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της εκδήλωσης και τις αιτήσεις συμμετοχής στο www.exelia.gr/infoday καθώς και τηλεφωνικά στο 210-6420440.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

1 Ιουν 2012

Η µη λεκτική επικοινωνία στην διαχείριση κρίσεων στην οµάδα

Τ
ης Μαρίας-Ελένης Φραγγεδάκη (δασκάλα ΠΕ70, MSc ΕΚΠΑ, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης,: Εκπαίδευση Ενηλίκων και δια βίου Μάθηση)

In 5th International Conference in Open & Distance Learning - ovember 2009, Athens, Greece - PROCEEDI GS

Εισαγωγή
Η επικοινωνία ως διαδικασία είναι τόσο άρρηκτα δεµένη µε την ανθρώπινη ύπαρξη ώστε να γίνεται συνεχώς και ασταµάτητα. Ακόµα κι όταν δεν εµπερικλείει τον λόγο, οι άνθρωποι εξακολουθούν να επικοινωνούν µεταξύ τους. «∆εν µπορούµε παρά να επικοινωνούµε», αναφέρει ο Dance (Κοντάκος, 2008, σ. 53). Με την µη-λεκτική επικοινωνία, η οποία περιλαµβάνει την συµµετοχή ολόκληρου του σώµατος στην έκφραση συναισθηµάτων και διαθέσεων, ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να διαγνώσει, να προλάβει και, τελικά, να αντιµετωπίσει καίρια τυχόν κρίσεις µέσα στα πλαίσια της διδακτικής του οµάδας, ή της οµάδας εργασίας. Με την ευρεία έννοια ο όρος επικοινωνία έρχεται για να περιγράψει την ανταλλαγή µηνυµάτων, την µετάδοση σηµασιών µεταξύ ατόµων και οµάδων. Αυτή η ανταλλαγή µηνυµάτων εµπεριέχει και την αλληλεπίδραση του ενός ατόµου µε το άλλο, την κοινωνική αλληλεπίδραση ή την διαπροσωπική επικοινωνία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται τόσο η λεκτική, όσο και η µη λεκτική µορφή επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, αφού η ανθρώπινη επικοινωνία πραγµατοποιείται µε ψηφιακούς και µε αναλογικούς τρόπους (Κοντάκος, 2008, σ. 53). Για την επικοινωνιακή διαδικασία χρειάζεται µια σειρά από πολλά και πολυποίκιλα στοιχεία. Αυτά είναι:

Για να διαβάσετε τη συνέχεια του άρθρου της Μαρίας-Ελένης Φραγγεδάκη, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

31 Μαΐ 2012

Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διπλωματική εργασία του Πλάτων ΜουρατίδηΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ , ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

Εισαγωγή

Στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, είναι αναµφισβήτητη η ραγδαία εξέλιξη που σηµειώνεται σε όλους τους τοµείς της ζωής και ιδιαίτερα στον κοινωνικό, τον πολιτιστικό και τον τεχνολογικό τοµέα. Όπως είναι φανερό, ο εκπαιδευτικός του σήµερα οφείλει να αντεπεξέλθει στις δύσκολες απαιτήσεις που προστάζει η κοινωνία, καταβάλλοντας σηµαντική προσπάθεια για συνεχή ενηµέρωση. Κυρίως, όµως, η ευθύνη βαραίνει την πολιτεία, η οποία οφείλει να ακολουθήσει την κατάλληλη εκπαιδευτική πολιτική, σχεδιάζοντας σωστά τα προγράµµατα βασικής κατάρτισης και τα προγράµµατα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών όλων των τµηµάτων εκπαίδευσης. Πολλές έρευνες, βέβαια, έχουν αναδείξει κατά καιρούς τις ελλείψεις και τις αδυναµίες αυτών των προγραµµάτων.

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη διπλωματική εργασία του Πλάτωνα Μουρατίδη, πατήστε εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

30 Μαΐ 2012

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων (οπτικοακουστικό υλικό)

Τα περιεχόμενα του οπτικοαουστικού υλικού είναι:
1 «Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων»: Εισαγωγή από τον Γενικό Γραμματέα εκπαίδευσης ενηλίκων Κωνσταντίνο Τσαμαδιά
2. Βασικές έννοιες στην εκπαίδευση ενηλίκων: Απόσπασμα συνέντευξης Δημήτρη Βεργίδη
3. Βασικές έννοιες στην εκπαίδευση ενηλίκων: Απόσπασμα συνέντευξης Αλέξη Κόκκου (ΕΑΠ)
4. Βασικές έννοιες στην εκπαίδευση ενηλίκων: Απόσπασμα συνέντευξης Peter Jarvis (ΕΑΠ)
5. Βασικές έννοιες στην εκπαίδευση ενηλίκων: Απόσπασμα συνέντευξης Alan Rogers (ΕΑΠ)
6. Κριτική στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης: Απόσπασμα συνέντευξης Alan Rogers (ΕΑΠ)
7. Επαγγελματικοποίηση και ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων: Απόσπασμα συνέντευξης Αλέξη Κόκκου (ΕΑΠ)
8. Επαγγελματικοποίηση και ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων: Απόσπασμα συνέντευξης Peter Jarvis (ΕΑΠ)
9. Επαγγελματικοποίηση και ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων: Απόσπασμα συνέντευξης Alan Rogers (ΕΑΠ)
9. Δυναμική διεργασία ομάδας: Απόσπασμα συνέντευξης Μίνας Τοδούλου-Πολέμη (ΕΑΠ)
10. Μικροδιδασκαλία Ι: Η στάση του σώματος: Μ. Καγιαβή (ΣΔΕ Πειραιά – ΙΔΕΚΕ/ΓΓΕΕ)
11. Μικροδιδασκαλία ΙΙ: Αγγλικός γραμματισμός: Μ. Γανώση (ΣΔΕ Πειραιά – ΙΔΕΚΕ/ΓΓΕΕ)
12. Μικροδιδασκαλία ΙΙΙ: Διδασκαλία σε κλάσματα: Μ. Σεντελέ (ΣΔΕ Ιωαννίνων – ΙΔΕΚΕ/ΓΓΕΕ).

Για να δείτε το οπτικοακουστικό υλικό (διάρκειας 2 ωρών και 40') πατήστε εδώ

Πηγή:

http://hdl.handle.net/10795/1267
http://repository.edulll.gr/1267
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

29 Μαΐ 2012

Προϋποθέσεις για εκπαιδευτικές πολιτικές που αφορούν την ενδυνάμωση κοινωνικά μειoνεκτούντων ατόμων

Αανακτήθηκε από pro-skills.eu
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Pro-Skills κάνει μια δική του συνεισφορά για την ενδυνάμωση των κοινωνικά μειονεκτούντων στη δια βίου μάθηση με την προώθηση των αποκαλούμενων βασικών δεξιοτήτων σαν προϋπόθεση για τη δια βίου μάθηση.
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Grundtvig της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχουν φορείς από επτά Ευρωπαϊκές χώρες και εταίροι με εξειδίκευση σε διαφορετικούς τομείς εργασίας: Εκπαίδευση ενηλίκων, πρόληψη της εξάρτησης, προαγωγή της υγείας και επιστήμη των αθλημάτων.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο αριθμός των ατόμων που προέρχονται από «δύσκολο» κοινωνικό υπόβαθρο, οι οποίοι είναι χωρίς καμία εκπαίδευση ή που μόνο με δυσκολία μπορούν να βρουν δουλειά ως πρώτο τους επάγγελμα, διαρκώς αυξάνει. Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει την πρόθεση να παρέχει σ’ αυτά τα άτομα ευκαιρίες για ολοκληρωμένα σεμινάρια περαιτέρω εκπαίδευσης και ως εκ τούτου να μπορέσουν να βελτιώσουν τα προσόντα τους. Η εμπειρία και οι μελέτες από διαφορετικά μέρη της Ευρώπης δείχνουν ότι η εκπαίδευση ενηλίκων και οι προσφορές για δια βίου εκπαίδευση κατά κύριο λόγο, επιδιώκονται από άτομα που ήδη έχουν ένα συγκεκριμένο βαθμό εκπαίδευσης. Οι κοινωνικά μειονεκτούντες συγκεκριμένα, σπάνια βρίσκονται ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους. Στην πραγματικότητα κάθε άτομο ή φορέας που ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων και τη δια βίου μάθηση, έχει ευθύνη να ενημερώσει και να προσαρμόσει τις προσφορές του σ’ εκείνους τους μαθητευόμενους που τις χρειάζονται περισσότερο. Οι πολιτικοί, οι ενδιαφερόμενοι και άλλα υπεύθυνα άτομα για την εκπαίδευση πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτή την κατάσταση και να αντιπαρέλθουν την κοινωνική ανισότητα στη δια βίου μάθηση.

Για να διαβάσετε τη συνέχεια, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

27 Μαΐ 2012

Επάγγελμα: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η περιγραφή του επαγγέλματος "Ειδικός Εκπαίδευσης Ενηλίκων", όπως εμφανίζεται στο site του ΟΑΕΔ

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και η διδασκαλία σ' αυτά, με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και μεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση. Ειδικότερα, ο ειδικός εκπαίδευσης ενηλίκων διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να σχεδιάζει και να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες των διδασκομένων και τις απαιτήσεις του φορέα στον οποίο απασχολείται. Ανάλογα με τη μορφή, το περιεχόμενο, τους επιμέρους εκπαιδευτικούς στόχους και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προγράμματος που πρόκειται να εφαρμόσει, χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθοδολογίες και αξιοποιεί ποικίλες εκπαιδευτικές μεθόδους, όπως η βιωματική μάθηση, η εργαστηριακή εκπαίδευση, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), η μαιευτική μέθοδος, η εξατομικευμένη εκπαίδευση κ.ά. Αντικείμενο της εργασίας του είναι και η επίλυση εκπαιδευτικών προβλημάτων με βάση τη συστηματική έρευνα με συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Παράλληλα, ασχολείται με την ανάπτυξη έντυπου και ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού, με βασική αρχή την αλληλεπίδραση των διδασκομένων και του μαθησιακού υλικού. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος προχωρά σε αξιολογήσεις για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας...


Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας εξαρτώνται από το αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, την ακολουθούμενη μεθοδολογία, το χρόνο, τον τόπο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τις ανάγκες των διδασκομένων και τη φιλοσοφία του φορέα στον οποίο απασχολείται. Συνήθως εργάζεται σε γραφείο και αίθουσες διδασκαλίας, όπου υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Ακόμη, είναι δυνατό να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε εικονικές τάξεις με τη συνδρομή των σύγχρονων τεχνολογιών και του συστήματος της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου ο εκπαιδευόμενος έχει πλήρη έλεγχο του ρυθμού παρακολούθησης και προόδου, ενώ ταυτόχρονα είναι διαθέσιμη η κατά βούληση υποστήριξη από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή. Το περιβάλλον εργασίας του είναι ιδιαίτερα δημιουργικό, αλλά και αγχογόνο παράλληλα, λόγω των υψηλών απαιτήσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προσδοκιών εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων. Χρησιμοποιεί διάφορες εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, φροντίζει να ενημερώνεται για καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους με τη χρήση ή όχι της τεχνολογίας, αφιερώνει χρόνο στο σχεδιασμό και την άρτια προετοιμασία του προγράμματος και συχνά χρειάζεται να εργάζεται υπερωριακά προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 


Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η άρτια επαγγελματική κατάρτιση, η μεθοδικότητα, ο προγραμματισμός, η συνέπεια, η υπευθυνότητα και η ικανότητα κατανόησης και ανταπόκρισης στις ανάγκες των διδασκομένων θεωρούνται βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Επίσης, χρειάζεται να χειρίζεται με επιδεξιότητα εξειδικευμένα προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ιδιαίτερα στην περίπτωση που χειρίζεται συστήματα τηλεδιάσκεψης, εικονικές πλατφόρμες, εκπαιδευτικές εφαρμογές παρουσιάσεων, πολυμέσα κ.λπ. Η καλή γνώση ξένων γλωσσών του επιτρέπει να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και πύλες πληροφόρησης, όπου μπορεί να αντλεί πληροφορίες σχετικά με σύγχρονες μεθόδους ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών και πολύτιμα στοιχεία βιβλιογραφικής ενημέρωσης. Επιπλέον, η δυνατότητα μετακινήσεων στο χώρο των εκπαιδευομένων, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα σε απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον και ο έλεγχος του τελικού αποτελέσματος χαρακτηρίζουν έναν επιτυχημένο εκπαιδευτή. Τέλος, η μεταδοτικότητα, η ευγένεια, η επιστημονική επάρκεια, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η διάθεση συνεργασίας συντελούν στην επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος. 


Σπουδές:
Ο ειδικός εκπαίδευσης ενηλίκων μπορεί να είναι απόφοιτος σχολής ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών ή οικονομικών επιστημών, χωρίς όμως να είναι δεσμευτικό το αντικείμενο των βασικών του σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, όμως, χρειάζεται μεταπτυχιακή ή και ανώτερη εξειδίκευση, πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο μπορούν να γίνουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στο Πρόγραμμα αυτό γίνονται δεκτοί απόφοιτοι πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, οι οποίοι εργάζονται ή εργάστηκαν σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ ως διευθυντές, διευθυντές κατάρτισης, προϊστάμενοι περιφέρειας, εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι, υπεύθυνοι προώθησης στην απασχόληση, συντονιστές ενεργειών κατάρτισης, είτε ως επιστημονικά στελέχη σε ΚΕΣΥΥ πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ, σε ΝΕΛΕ, σε επιμορφωτικά κέντρα του υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, είτε στις Διαχειριστικές Αρχές/ ιδικές υπηρεσίες Υπουργείων και Περιφερειών οι οποίες ιδρύθηκαν βάσει του Ν. 2860/2000, είτε στο ΕΚΕΠΙΣ ή έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης Εκπαιδευτών άνω των 200 ωρών. Επίσης, δεκτοί γίνονται εγγεγραμμένοι στο μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ, εγγεγραμμένοι στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών του υπουργείου Εργασίας, απόφοιτοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Διδακτικής της Τεχνολογίας του Τμήματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος. Οι φοιτητές που επιλέγονται, μετά από κλήρωση, να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, οφείλουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τέσσερις θεματικές ενότητες (Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων, Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη), και να εκπονήσουν διπλωματική εργασία. Τέλος, μπορεί να σπουδάσει κανείς και σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.


Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά του δικαιώματα σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο και το επίπεδο των βασικών του σπουδών. Σε ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών η χορηγούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος είναι αρκετή για την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, ενώ σε ορισμένες άλλες απαιτείται άδεια πιστοποιημένου εκπαιδευτή από τον ανάλογο φορέα ή ομοσπονδία. 


Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή αναπτύσσοντας συνεργασίες με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μη κυβερνητικούς οργανισμούς κ.τ.λ. Έτσι, είναι δυνατόν να ασχοληθεί με την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διοργανώνοντας πολυήμερα ή ταχύρυθμα σεμινάρια ανάλογα με το επίπεδο και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων. Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως ιδιωτικός υπάλληλος ή επιστημονικός συνεργάτης σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, τμήματα προσωπικού ή διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, κολέγια, ιδρύματα κατάρτισης, κέντρα ενδοεπιχειρησιακής επιμόρφωσης ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης κ.ά. Επιπλέον, μπορεί να απασχοληθεί στο ΕΛΚΕΠ (Ελληνικό Κέντρο Πληροφορικής Διοίκησης - Οικονομίας -Τεχνολογίας), που αποτελεί επιστημονικό και ερευνητικό οργανισμό, ο οποίος συμβάλλει αποφασιστικά στη διάδοση της σύγχρονης γνώσης με στόχο την ορθή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, διοργανώνει προγράμματα μετά από λεπτομερή και εμπεριστατωμένη έρευνα των εκπαιδευτικών αναγκών και πιστοποιεί τις γνώσεις μέσω ειδικών εξετάσεων από εγκεκριμένους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης δεξιοτήτων. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο των βασικών του σπουδών. Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση, μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων (εφόσον απαιτείται). Οι προοπτικές απασχόλησης είναι πολύ θετικές λόγω της ανάγκης για επανακατάρτιση και αναβάθμιση των προσόντων των ενηλίκων - εργαζομένων εξαιτίας της τεχνολογικής εξέλιξης και για καλλιέργεια δεξιοτήτων ευελιξίας, προσαρμοστικότητας και ανταπόκρισης στα νέα δεδομένα της σύγχρονης αγοράς εργασίας στα πλαίσια της διά βίου εκπαίδευσης. Ευοίωνες προοπτικές εργασίας διαφαίνονται και στον τομέα της επιστημονικής εκπαιδευτικής έρευνας σε ποικίλα ζητήματα, όπως η σημασία της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, καθώς και στον τομέα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συμβατού με τους στόχους και τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων.


Πηγές Πληροφόρησης:
ΥΠΕΠΘ, Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: 210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Σαχτούρη 16 και Αγίου Ανδρέου, 262 23, Πάτρα, τηλ.: 2610 367335 -6, 367340, 367327, φαξ: 2610-361420, e-mail: info@eap.gr, www.eap.gr, Τμήμα Μητρώου φοιτητών Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εκπαίδευσης Ενηλίκων»: τηλ.: 2610-367325, φαξ: 2610-361410, e-mail: eke@eap.gr, http://www.eap.gr/programmes/metaptyxiako.htm,
ΔΟΑΤΑΠ - Αθήνας (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο:
210-5281000, fax: 210-5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
ΔΟΑΤΑΠ - Θεσσαλονίκης (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, ΤΚ. 54123, τηλ.: 2310-379371-2, fax: 2310-379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr
ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), ΥΠΕΠΘ, τηλ. 210 3443167, 169, 175, 3442483, φαξ 210 3443158
www.ypepth.gr Ευρωπαϊκή Ένωση/Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
ΕΛΚΕΠ (Ελληνικό Κέντρο Πληροφορικής Διοίκησης - Οικονομίας - Τεχνολογίας): Γλαδστώνος 10, Πλατεία Κάνιγγος, τηλ.: 210-3304305, -6, 3820278, 3821770,
φαξ: 210-3304306, www.elkep-edu.gr/index.htm 
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ): Αναβύσσου 2, Στρόβολος, Τ.Θ.25431, 1392, Λευκωσία, τηλ.: 22515000, φαξ: 22496949,
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...