24 Νοε 2012

Γίνε συγγραφέας και γράψε την άποψή σου...


Σ
τη διεύθυνση http://edu4adults.titanpad.com/1 μπορείτε να μπείτε και είτε ανώνυμα, είτε επώνυμα να συνεχίσετε την ιστορία που έχει ξεκινήσει. Κάντε λοιπόν κλικ στον παραπάνω σύνδεσμο και εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να γίνετε για λίγο συγγραφείς και να καταγράψετε την άποψή σας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

23 Νοε 2012

Μελέτη του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. με θέμα: «Νέο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο – Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών»


Μελέτη του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. με θέμα:
«Νέο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο – Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών»

Αθήνα, Ιούνιος 2012


Για να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

22 Νοε 2012

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων


Των Ιωάννου Νικολέττας και Αθανασούλα – Ρέππα Αναστασίας
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Περίληψη
Η χρήση ενεργητικών-συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη σύγχρονη εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί κατά τους μελετητές κομβικό στοιχείο για την αποτελεσματική μάθηση, εφόσον σχετίζεται άμεσα με τη βασική αρχή μάθησης ενηλίκων σύμφωνα με την οποία οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν συμμετέχοντας ενεργά στη μαθησιακή διεργασία. Η ενεργητική συμμετοχή προωθείται μέσα από εκπαιδευτικές τεχνικές που αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση διδασκόντων-διδασκομένων καθώς και μεταξύ των ίδιων των διδασκομένων και τους δίνουν την ευκαιρία να αναπτύξουν την κριτική ικανότητα, να επεξεργάζονται λύσεις, και να μαθαίνουν πράττοντας. Η εφαρμογή των εκπαιδευτικών τεχνικών που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή είναι καθοριστικής σημασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, θέση η οποία υποστηρίζεται και από σχετικά ερευνητικά πορίσματα. Στα πλαίσια αυτά κινείται η παρούσα εισήγηση, η οποία μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και την παρουσίαση ερευνητικών πορισμάτων αναδεικνύει τη σημασία της χρήσης των ενεργητικών-συμμετοχικών τεχνικών στη σύγχρονη εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Η εμπειρική έρευνα που διεξήχθη σε πληθυσμό 39 ενηλίκων εκπαιδευομένων επαλήθευσε τον θεωρητικό ισχυρισμό ότι οι ενεργητικές – συμμετοχικές τεχνικές φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα στη μάθηση των ενηλίκων. Ωστόσο το πρόβλημα παραμένει γιατί η χρήση αυτών των εκπαιδευτικών τεχνικών δεν είναι ιδιαίτερα συχνή από τους εκπαιδευτές ενηλίκων.

Για να διαβάσετε τη συνέχεια της εισήγησης των Ιωάννου και Ρέππα, πατήστε εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

20 Νοε 2012

Δια Βίου Εκπαίδευση: Μια Πραγματικότητα Για Όλους


Των Ι. Πανάρετου και Αθ. Κορώνη

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Περίληψη
2. Εισαγωγή
3. Τάσεις και Μεταβολές της Κοινωνίας και Οικονοµίας σε
    Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ
4. Σκοποί, Εµπόδια και Στρατηγική για την Υλοποίηση της
    ∆ια Βίου Εκπαίδευσης για Όλους
5. Οι Βάσεις για την ∆ια Βίου Εκπαίδευση
6. Από το Σχολείο στην Εργασία: Η Αξία της Εκπαίδευσης
    και η ∆ια Βίου Μάθηση
7. Εκπαιδευτική Αυτονοµία και Κυβερνητική Συµµετοχή
8. Στόχοι και Κριτήρια της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης
9. Εκπαιδευτικοί Πόροι και Σωστή Εκµετάλλευση Αυτών
10. Τρόποι Χρηµατοδότησης της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης
11. Γενικά Συµπεράσµατα
12. Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο της μελέτης, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

19 Νοε 2012

Η εφαρμογή ανοικτού κώδικα Internet School


Θ
α ήθελα να σας ενημερώσω, πως μετά από πολύ κόπο και αρκετές χιλιάδες γραμμές κώδικα, μέσα σε αρκετούς μήνες έχω δημιουργήσει (σ.σ. ο Ιωάννης Δούρβας) με χρήση κώδικα php και βάση MySQL εφαρμογή (CMS) που παρέχει διαδικασία εγκατάστασης που οδηγεί στην δημιουργία ιστότοπου για οποιοδήποτε σχολική μονάδα επιθυμεί. Ο ιστότοπος που δημιουργείται είναι φυσικά αυτόνομος και διαχειρίσιμος αποκλειστικά απο το ενδιαφερόμενο σχολείο με βασικό κριτήριο την ευκολία στην χρήση ενώ υπάρχει και φορουμ υποστήριξης.


Η εφαρμογή ονομάζεται Internet School, φυσικά είναι ανοιχτού κώδικα.

Η εφαρμογή έχει δοκιμαστεί για 18 μήνες στο σχολείο της οργανικής μου θέσης. Δεν έχει προβλήματα ασφαλείας καθώς έχουν αντιμετωπιστεί σε όλους αυτούς τους μήνες.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει διακριθεί παλαιότερα από πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό ιστοσελίδες που που συνδιοργάνωσε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με την ένωση εκπαιδευτικών Μιχάλης Δερτούζος.

Σχετική ιστοσελίδα
...


Το Internet School είναι ένα CMS (Context Management System). Δηλαδή, Μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει καταρχάς την δημοσίευση – μέσα από μια διαδικασία εγκατάστασης 7 απλών βημάτων - και στην συνέχεια την αλλαγή του περιεχομένου μιας σειράς από ιστοσελίδες (ιστότοπο), ανάλογα με την επιθυμία του σχολείου που το χρησιμοποιεί, μέσα από μια κεντρική σελίδα διαχείρισης.

Το Internet School σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από εκπαιδευτικούς και απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προαναφερόμενη διαδικασία εγκατάστασης αφορά αποκλειστικά στους servers του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, όπου όλα τα σχολεία διαθέτουν χώρο για δημοσίευση των ιστοσελίδων τους.

Το Internet School μπορεί να εγκατασταθεί και διαχειριστεί πάρα πολύ εύκολα από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό (δεν χρειάζεται να είναι πληροφορικός) μιας και η δημιουργία του στηρίχτηκε επάνω στην αρχή της ευκολίας της χρήσης.

Παρόλα αυτά, το Internet School είναι εφαρμογή ανοιχτού κώδικα που σημαίνει πως οποιοσδήποτε σχετικός με διαδικτυακό προγραμματισμό μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει κώδικα για να προσθαφαιρέσει αντίστοιχες λειτουργίες.

Το Internet School διαθέτει πλήθος από υπηρεσίες (οι περισσότερες από αυτές ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται από την σελίδα διαχείρισης) που ο σκοπός τους είναι να διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό του σχολείου στο έργο του αλλά και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών.

Πιο συγκεκριμένα για τον εκπαιδευτικό περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

Αφήστε Σημείωμα Σε Τάξη. 

Ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να συγγράψει το κείμενο που επιθυμεί και να το δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της τάξης (τοίχος) του σχολείου στην οποία αναφέρεται. (Όλα τα τμήματα του σχολείου διαθέτουν την δική τους ιστοσελίδα). Το Σημείωμα αυτό θα αποσταλεί επίσης με email στους μαθητές της συγκεκριμένης τάξης. Με αυτόν τον τρόπο ο καθηγητής επικοινωνεί με τον μαθητή ακόμα και αν βρίσκεται στο σπίτι του. Επίσης, οι εργασίες και η ύλη που έχει παραδώσει στους μαθητές του για διάβασμα είναι ξεκάθαρες και αναρτημένες δημόσια. Έτσι οι μαθητές, ακόμα και αν δεν τις σημείωσαν σωστά κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μπορούν να ενημερωθούν από τον ιστότοπο. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους γονείς των μαθητών.… Για να χρησιμοποιήσει κάποιος εκπαιδευτικός την υπηρεσία πρέπει πρώτα να συνδεθεί στο σύστημα με τον προσωπικό του κωδικό που έχει προμηθευτεί από τον διευθυντή του σχολείου.
Ανεβάστε Σημειώσεις. 

Ο Εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τους μαθητές του μέσω του αναφερόμενου ιστοχώρου, μπορεί να ανεβάζει σημειώσεις και ασκήσεις για αυτούς σε διάφορες μορφές αρχείων. Οι μαθητές έτσι, από το σπίτι τους, μπορούν να κατεβάσουν τις σημειώσεις ή τις ασκήσεις αυτές στον υπολογιστή τους. Ακόμα και σε περίπτωση απώλειας των σημειώσεων ή των ασκήσεων ή σε περίπτωση απουσίας τους από το μάθημα, θα μπορούν να τις προμηθευτούν από τον ιστοχώρο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.
Δημιουργήσετε Διαγώνισμα αυτοαξιολόγησης. 

Ο Εκπαιδευτικός, ακόμα και από το σπίτι του, αφού συνδεθεί στο σύστημα με τον κωδικό που έχει παραλάβει από τον διευθυντή του σχολείου, έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει διαδικτυακά διαγώνισμα για τους μαθητές του. Οι ερωτήσεις που θα θέσει μπορούν να έχουν την μορφή πολλαπλής επιλογής ή σωστού - λάθους. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να εισάγει μια εικόνα έτσι ώστε η εκφώνηση της ερώτησης να αφορά την εικόνα. Ο μαθητής που θα λύσει το διαγώνισμα θα βαθμολογηθεί αυτόματα από το σύστημα καθώς ο εκπαιδευτικός, κατά την διάρκεια της δημιουργίας του διαγωνίσματος, όρισε και τις σωστές απαντήσεις.
Καταχώρισε Βαθμολογία. 

Ο Εκπαιδευτικός, όντας συνδεδεμένος με τον ιστότοπο, μπορεί να καταχωρίσει βαθμούς διαγωνισμάτων, τεστ, εργασιών ή επίσημη βαθμολογία τριμήνων, τετραμήνων και τελικών εξετάσεων καθώς και σχόλια που αφορούν τα γραπτά και γενικότερα τους παραπάνω βαθμούς. Ο κάθε μαθητής, με την χρήση του δικού του, προσωπικού κωδικού, ενημερώνεται για τα παραπάνω αποτελέσματα και σχόλια. Έτσι εκπαιδευτικός και μαθητής διαθέτουν ένα πολύ χρήσιμο αρχείο με τους καταχωρισμένους βαθμούς που μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να προσπελάσουν. Η καταχώριση της βαθμολογίας για τον εκπαιδευτικό είναι απλούστατη διαδικασία καθώς επιλέγει από λίστα τον μαθητή που βαθμολογεί, τον βλέπει σε φωτογραφία ώστε να αποφύγει το λάθος ενώ οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να εκτυπώσει συγκεντρωτική αναφορά με τους καταχωρισμένους βαθμούς κάθε τάξης στο μάθημά του, ώστε να την χρησιμοποιήσει π.χ σε μια ενημέρωση γονέων.
Εξαγωγή Αναφορών - Καταστάσεων. 

Ο Εκπαιδευτικός, όντας συνδεδεμένος με τον ιστότοπο, δημιουργεί και μπορεί να εκτυπώσει εύκολα τους μαθητές του σχολείου ανά τμήμα και τις βαθμολογίες αυτών όπως έχουν καταχωριστεί στο σύστημα..
Κατεβάστε Χρήσιμα Έγγραφα. 

Ο Εκπαιδευτικός, έχει πλέον την δυνατότητα να "κατεβάσει" στον υπολογιστή του έγγραφα που διευκολύνουν το έργο του αλλά και άλλα χρήσιμα έγγραφα που τον αφορούν. Αφού πρώτα προμηθευτεί τον προσωπικό του κωδικό από τον διευθυντή του σχολείου, μπορεί να συνδεθεί με την ιστοσελίδα και να ακολουθήσει από το μενού την διαδρομή, Καθηγητής -->Κατέβασε Χρήσιμα Έγγραφα. Εκεί μέσα θα βρει αρχεία που ο διαχειριστής της ιστοσελίδας έχει ανεβάσει για την ενημέρωσή . Οποιοδήποτε έγγραφο θεωρείται απαραίτητο για την ενημέρωση του εκπαιδευτικού από το σχολείο θα πρέπει να βρίσκεται μέσα σε αυτήν την ιστοσελίδα.
Για τους μαθητές

Διαβάστε Τα Σημειώματα. 

Ο Μαθητής έχει την δυνατότητα, μέσω του ιστοχώρου, να διαβάζει όλα τα σημειώματα, τα οποία οι καθηγητές του έχουν αναρτήσει για τα μαθήματά τους. Τα ίδια σημειώματα έχει λάβει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι εργασίες και η ύλη για τα μαθήματά τους έρχονται στην κατοχή τους γρήγορα και εύκολα χωρίς να χρειάζεται κάποιος προσωπικός κωδικός.
Κατεβάστε Αρχεία. 

Ο μαθητής, χωρίς καμία καθυστέρηση και από το σπίτι του, μπορεί να προμηθευτεί τις σημειώσεις και τις ασκήσεις που ο εκπαιδευτικός του ανεβάζει για τα μαθήματά του. Ο μαθητής, με τον τρόπο αυτό, δεν θα έχει κενά στην διδαχθείσα ύλη, ακόμη και αν κάποιος σοβαρός λόγος τον κρατήσει για κάποιο χρονικό διάστημα μακριά από τη σχολική αίθουσα.
Γράψτε Ένα Διαγώνισμα. 

Ο μαθητής, είναι πλέον σε θέση να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και από το σπίτι. Μπορεί να συνδεθεί με την ιστοσελίδα του σχολείου και να γράψει τα διαδικτυακά διαγωνίσματα που οι εκπαιδευτικοί του δημιούργησαν για εκείνον. Οι σωστές απαντήσεις και η βαθμολογία στο διαγώνισμα θα δίνονται αυτόματα από το σύστημα χωρίς να επιτείνεται η αγωνία των μαθητών.
Εκπαιδευτική Τηλεόραση. 

Ο μαθητής, αλλά και οποισδήποτε χρήστης, μπορεί να παρακολουθήσει τα βίντεο της εκπληκτικής συλλογής του σχολείου μας. Ντοκιμαντέρ επιπέδου με θέματα που αφορούν την Ιστορία, την Επιστήμη, Κοινωνικά και Μυστηρίου...
Δείτε τους Βαθμούς σας. 

Ο μαθητής, αφού πρώτα συνδεθεί στον ιστότοπο με τον προσωπικό του κωδικό που παράλαβε από τον διευθυντή του σχολείου, ενημερώνεται από τους καθηγητές του για βαθμολογίες που αφορούν διαγωνίσματα, εργασίες και τεστς καθώς και τυχόν σχόλια των καθηγητών του για αυτά τα γραπτά αλλά και για επίσημες βαθμολογίες τετραμήνων και τελικών εξετάσεων.
Γράψτε στο μαθητικό ιστολόγιο. 

Ο μαθητής πλέον, μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου, μπορεί να δημοσιεύσει τις απόψεις του και τους προβληματισμούς του για οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί, να σχολιάσει τους αντίστοιχες δημοσιεύσεις των συμμαθητών του, να δημοσιεύσει φωτογραφίες και video από το youtube. Το μαθητικό ιστολόγιο είναι κοινό για όλα τα σχολεία που χρησιμοποιούν το Internet School με αποτέλεσμα την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μαθητών διαφορετικών σχολείων. Ο μαθητής έχει τον λόγο...
Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Δημιουργία και δημοσίευση και αποστολή(αυτόματη) με email 
(newsletter) των τελευταίων ειδήσεων του σχολείου.
Επιλογή των υπηρεσιών που ο ιστότοπος θα διαθέτει. Για παράδειγμα μπορεί να επιλέξει ο ιστότοπος να μην διαθέτει την υπηρεσία καταχώρισης βαθμολογίας ή μαθητικό ιστολόγιο. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση υπηρεσιών γίνεται στην κυριολεξία με ένα κλικ.
Εισαγωγή ερωτήσεων και απαντήσεων που αφορούν το σχολείο και αποδίδουν χρήσιμες πληροφορίες στους επισκέπτες της ιστοσελίδας (FAQ). Για παράδειγμα θα μπορούσε να πληκτρολογήσει την ερώτηση: Είμαι Γονέας και θέλω να ενημερωθώ για την πρόοδο του παιδιού μου. Πότε να έρθω ώστε η ενημέρωση μου να είναι η καλύτερη δυνατή. Απάντηση: Μπλα Μπλα…..
Εισαγωγή κειμένου που αφορά την περιοχή (πόλη – χωριό) που ανήκει το σχολείο. Θα μπορούσε να ανατεθεί εργασία σε μαθητές….
Εισαγωγή - διαχείριση φωτογραφιών που εμφανίζονται σε διάφορες ιστοσελίδες του ιστότοπου. Οι φωτογραφίες συνήθως απεικονίζουν το σχολείο και την περιοχή που ανήκει. Καλύτερα να αποφύγετε τα παιδικά πρόσωπα.
Εισαγωγή και έκδοση κωδικών για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η έκδοση κωδικών για μαθητές μπορεί να γίνει μαζικά ανά τμήμα από αρχείο Excel. Το αρχείο αυτό μπορείτε να το εξάγεται από εφαρμογές όπως το eschool ή η Δέλτα Βάση ή ο Νέστορας. Έτσι θα γλιτώσετε τον κόπο της πληκτρολόγησης όλων των μαθητών από την αρχή…
Στην αρχή κάθε χρονιάς, δηλώνει το ξεκίνημα κάθε χρονιάς με τον αριθμό των τμημάτων κάθε τάξης. Με το πάτημα ενός κουμπιού γίνεται επανεγγραφή όλων των μαθητών στην επόμενη τάξη.
Ανεβάζει αρχεία που μπορούν να κατεβάσουν οι εκπαιδευτικοί.
Αλλάζει την δημοσκόπηση – ερεύνα που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του μαθητικού ιστολογίου
Ανεβάζει τις εργασίες των μαθητών στον ιστότοπο. Οι εργασίες μπορούν να είναι παρουσιάσεις, έγγραφα κειμένου ή έγγραφα pdf.


-- 
Ιωάννης Α. Δούρβας
Εκπαιδευτικός, ΠΕ20

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

18 Νοε 2012

Νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα- Διαθεσιμότητα και αργία - κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ


Το νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα που αφορά στη Διαθεσιμότητα και αργία - κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ είναι το παρακάτω:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...