29 Ιουν 2013

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Ο
Φορέας «Παιδείας Λόγος» στα πλαίσια της δια βίου Μάθησης, υλοποιεί πρόγραμμα εξαμηνιαίας διάρκειας 350 ωρών με θέμα :


«ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»
Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της συνδυαστικής μάθησης
Την Επιστημονική ευθύνη, την επιμέλεια και το σχεδιασμό του επιμορφωτικού προγράμματος έχει το Εργαστήριο Κοινωνικής & Πειραματικής Ψυχολογίας του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:
- Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- Σε εκπαιδευτές ενηλίκων δημόσιου τομέα
- Σε στελέχη και εμπλεκόμενους με τη διδασκαλία ενηλίκων που αναφέρονται σε προγράμματα δια βίου μάθησης.

Σκοπός και Στόχοι...



Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων διδασκαλίας των ενεργών και υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων και στελεχών εκπαίδευσης μέσα από την απόκτηση γνώσεων και την ενασχόλησή τους με θέματα σχετικά με τις αρχές στην εκπαίδευση ενηλίκων, τους τρόπους διδασκαλίας και τη διαφοροποίησή τους ανάλογα με την ομάδα των εκπαιδευομένων και τις ιδιαιτερότητες αυτής. 
Σημαντική είναι η δυνατότητα που δίνεται στους συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν στο σχεδιασμό της διδασκαλίας που αφορά τους ενήλικες και βασίζεται στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές, τη δυναμική της ομάδας και τα ευεργετικά αποτελέσματά της. Μέσω αυτού του προγράμματος θα τονιστούν η ανάγκη των προτύπων διδασκαλίας και της ποιότητας ως συντελεστές αποτελεσματικής διδασκαλίας (Giossi & Papastamatis, 2010). 
Επίσης, σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί έμφαση στην αξιολόγηση της διδασκαλίας και της μάθησης που συνεπάγεται ως εκροή της διδακτικής πράξης, αλλά και στη δυνατότητα προσέγγισης και εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης ως μέσο αναβάθμισης του προσφερόμενου διδακτικού έργου και της αυτοβελτίωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων. 

Ειδικότερα το πρόγραμμα αυτό προσδοκά να καταστήσει τους εκπαιδευομένους ικανούς στο: 

- Να αποσαφηνίσουν τις έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης 
- Να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων
- Να μπορούν να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα και διδακτικές ενότητες
- Να κάνουν σωστή χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών και εποπτικών μέσων έτσι ώστε να επιτρέπουν την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων 
- Να γνωρίζουν τους κανόνες που διέπει η δυναμική της ομάδας και το ρόλο τους, ως εκπαιδευτές στην ομάδα
Να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα του επαγγελματισμού στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες : (ανάλυση του περιεχομένου των θεματικών ενοτήτων θα βρείτε στο αναλυτικό πρόγραμμα που επισυνάπτεται)

Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων 
Διδασκαλία στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Η εκπαίδευση ενηλίκων σε ομάδες – Σχεδιασμός διδασκαλίας
Μέρος Α΄
Αξιολόγηση διδασκαλίας και μαθησιακής διαδικασίας
Μέρος β΄
Παρουσίαση και αξιολόγηση μικροδιδασκαλιών

Τρόπος παρακολούθησης:

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν τρία τριήμερα δια ζώσης Εκπαίδευσης και θα παρεμβάλλεται 2μηνη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την οποία θα αξιολογούνται με εργασία και τεστ προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο τριήμερο όπου θα επαναληφθεί η ίδια διαδικασία αξιολόγησης, μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Έναρξη μαθημάτων του 2ου Κύκλου Σεμιναρίων : 28 Ιουνίου 2013.

H αίτηση συμμετοχής αποστέλλεται συμπληρωμένη στο 
diarkisekpedefsi@gmail.com .

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 800 ευρώ και καταβάλλεται τμηματικά. 
Τμήματα για δια ζώσεις συναντήσεις θα γίνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ακόμα (όσοι βρίσκονται μακριά από τις πόλεις που θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, Αθήνα – Θεσ/νίκη και αδυνατούν να παρακολουθήσουν, λόγω κόστους μετακινήσεων ) υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω live streaming (απευθείας σύνδεση με τον υπολογιστή σας και βρίσκεστε μέσα στη τάξη) και 
το κόστος ανέρχεται στα 600 ευρώ.

Έκπτωση 10% για εφάπαξ καταβολή

Πληροφορίες: 2112138032 - 2105777962 - 2155201132 - 6946254158 vod – 6997168601 Q-wind
Παιδείας Λόγος»
Εκπαιδευτικά σεμινάρια www.paideiaslogos.com, Διαρκής Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση
Μαυρομιχάλη 7 (Μετρό στάση Πανεπιστήμιο)

Το αναλυτικό πρόγραμμα, η αίτηση συμμετοχής και οι πίνακες μοριοδότησης σε zip αρχείο βρίσκονται εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

28 Ιουν 2013

Συµµετοχικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές (Διδακτικές Σημειώσεις)


Του Θανάση Καραλή

Πανεπιστήμιο Πατρών, 2007

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι σηµειώσεις αυτές απευθύνονται στους/ις τεταρτοετείς φοιτητές/τριες του Τµήµατος Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία που έχουν επιλέξει και παρακολουθούν το µάθηµα «∆ιά Βίου Μάθηση και Εκπαιδευτικές Πρακτικές». Όπως υποδεικνύει και ο τίτλος των σηµειώσεων, στις σελίδες που ακολουθούν εξετάζονται οι συµµετοχικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση και αναλύονται τα βήµατα εφαρµογής συγκεκριµένων εκπαιδευτικών τεχνικών που προωθούν την ενεργό συµµετοχή των ενηλίκων, κυρίως, εκπαιδευοµένων. Ωστόσο, σε καµιά περίπτωση δεν εξαντλείται εδώ το περιεχόµενο του µαθήµατος, το οποίο εστιάζεται στα ζητήµατα των στρατηγικών και των πρακτικών προώθησης της διά βίου µάθησης στα ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα µε έµφαση στη µη-τυπική εκπαίδευση. Θα πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι οι σηµειώσεις αυτές δεν υποκαθιστούν ούτε τις παραδόσεις ούτε και το βασικό διδακτικό εγχειρίδιο του µαθήµατος, των οποίων απλώς αποτελούν συµπληρωµατικό και επεξηγηµατικό υλικό.

Για να διαβάσετε τις σημειώσεις του Θανάση Καραλή...

κάντε κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

26 Ιουν 2013

Η πληροφορική στην εκπαίδευση πεθαίνει...


Η
λύση στο πρόβλημα της χώρας βρέθηκε! 8.000 εκπαιδευτικοί πληροφορικής, γυμναστές και θεολόγοι ως επί το πλείστον θα απομακρυνθούν από την εκπαίδευση με οριζόντιες απολύσεις. Αυτό είναι προφανώς το Success Story της κυβέρνησης.



Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

25 Ιουν 2013

Η διδασκαλία με ομάδες εργασίας


Του Θεόδωρου Καρυώτη (Δάσκαλος, Δρ Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Κρήτης)
Eπιστημονικό Bήμα, τ. 10, - Ιανουάριος 2009

Εισαγωγή
Η διδασκαλία με ομάδες εργασίας αποτελεί σημαντική διδακτική πρόταση, που ιδιαίτερα στα τέλη του 20ού αιώνα εξελίχθηκε σε μορφοποιημένο παιδαγωγικό-διδακτικό κίνημα, με σαφείς θεωρητικές θέσεις και συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών η συγκεκριμένη μορφή διδασκαλίας και οργάνωσης της τάξης καταλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος. Οι τελευταίες αλλαγές στα Αναλυτικά Προγράμματα (Α.Π.) Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου και, κατ’ επέκταση, στα σχολικά βιβλία περιλαμβάνουν ως βασική συνιστώσα, αν όχι ως προαπαιτούμενο, τη διδασκαλία με ομάδες εργασίας και τις παραλλαγές της (π.χ. μέθοδο project). Πράγματι, σύμφωνα με τα νέα βιβλία και το νέο Διαθεματικό Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών, η μορφή αυτή διδασκαλίας φαίνεται να είναι απολύτως «συμβατή» με τα νέα δεδομένα για όλα σχεδόν τα μαθήματα: γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, φυσική κ.λπ. Εξάλλου, η έννοια της διαθεματικότητας, που εμφανίζεται στο νέο Α.Π., μπορεί πιο εύκολα να προσεγγιστεί στην πράξη με ομαδική διδασκαλία παρά με πιο παραδοσιακές μορφές.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο...

του Θεόδωρου Καρυώτη, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...