18 Ιαν 2014

Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle για την υποστήριξη της κατάρτισης ενηλίκων


Διπλωματική εργασία της Κατερίνας Κατσάνα

--------------------------
Σημ. Διαχειριστή: Αν και αρκετά παλιά (2007), η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία είναι ενδιαφέρουσα
--------------------------

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle για την υποστήριξη των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (VET προγράμματα). Αρχικά μελετήθηκαν οι θεωρίες μάθησης για την εκπαίδευση των ενηλίκων (εποικοδομισμός, συνεργατική μάθηση, θεωρία δραστηριότητας). Από τη μελέτη αυτών των μαθησιακών θεωριών προέκυψε ότι ένα online σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να παρουσιάζει στους χρήστες ένα αυθεντικό και ενδιαφέρον πρόβλημα προς επίλυση, να παρέχει στους χρήστες γνωστικά εργαλεία και εργαλεία επικοινωνίας, να υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση και να συνάδει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου των χρηστών.Στη συνέχεια, έγινε μελέτη των βασικών απαιτήσεων ενός προγράμματος τηλεκατάρτισης και προέκυψε ότι μια πλατφόρμα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαχειρίζεται το σύνολο των χρηστών του συστήματος, να υποστηρίζει διαφορετικούς ρόλους και δικαιώματα πρόσβασης και να παρέχει κατάλληλα εργαλεία οργάνωσης και υποστήριξης των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης (π.χ. εργαλεία διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού, εργαλεία συνεργασίας). Μελετώντας, έπειτα, διαφορετικές περιπτώσεις υλοποίησης online VET προγραμμάτων ανά τον κόσμο παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα VET προγράμματα οργανώνονται σε ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές πλατφόρμες (Moodle, WebCT, Centra κ.α), οι οποίες υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία σύγχρονα, ασύγχρονα και συνεργατικά. Τα συμπεράσματα από τη μελέτη των παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν στον καθορισμό των δυνατών υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει ένα online VET σύστημα.

Για να δείτε/κατεβάσετε ολόκληρη τη διπλωματική εργασία...

πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

15 Ιαν 2014

Εκδήλωση με θέμα «Mobile Applications», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πέμπτη 16/01/2014, 18:30-20:30


Τ
ο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (MIS), διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: “Mobile Applications”, την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 και ώρες 18:30–20:30, στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1ος όροφος).


Στην εκδήλωση θα γίνει μια εισαγωγή στα Mobile Applications και στο πώς μπορεί κάποιος με απλά βήματα να δημιουργήσει την δική του εφαρμογή. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι τεχνολογίες και οι υποδομές με βάση τις οποίες αναπτύσσονται και λειτουργούν τα Mobile Applications, ενώ θα συζητηθούν οι προκλήσεις, τα προβλήματα αλλά και οι προοπτικές που σχετίζονται με τα Mobile Applications.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες, μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, ερευνητές, ιδιώτες-επαγγελματίες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκτήσει μια πρώτη γνωριμία-επαφή με ένα ραγδαίως αναπτυσσόμενο αντικείμενο όπως αυτό των Mobile Applications.

Πρόγραμμα εκδήλωσης...


18:00 – 18:30 Προσέλευση-εγγραφές

18:30 – 18:35 Έναρξη εκδήλωσης

Αναστάσιος Α. Οικονομίδης, Καθηγητής, Πρόεδρος Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

18:35 – 20:05 Ομιλίες

Ø Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές
Ξανθόπουλος Σπύρος, Απόφοιτος MIS (2013), Μηχανικός Υπολογιστών & Πληροφορικής.

Ø Windows Phone 8 / Windows 8 - Γνωριμία με το οικοσύστημα
Ζαχαρίδης Γεώργιος, Απόφοιτος MIS (2013), Microsoft Enthusiast / YouTube producer.

Ø Mobile Applications: Hype or Reality?
Καγγελίδης Κωστής, Chief Operating Officer (COO), ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

20:05 – 20:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.
Δηλώσεις συμμετοχής: http://misuom.blogspot.gr
Πληροφορίες: 2310-891651, 2310-891514 και mis@uom.gr

----------------------------------------------------------------------------------------------
Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατίας 156, TK 540 06, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-891514, 2310-891651 Fax: 2310-891563
Email: mis@uom.gr, misweb@uom.gr
Web site: http://mis.uom.gr
Blog: http://misuom.blogspot.gr
Facebook: http://www.facebook.com/misuom
Twitter: http://twitter.com/mis_uom
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

13 Ιαν 2014

Index of Learning Styles Questionnaire


By
Barbara A. Soloman
First-Year College
North Carolina State University
Raleigh, North Carolina 27695
Richard M. Felder
Department of Chemical Engineering
North Carolina State University
Raleigh, NC 27695-7905

To get the Learning Styles Questionnaire, click here

When you have completed filling out the above form please click on the Submit button below. Your results will be returned to you. If you are not satisified with your answers above please click on Reset to clear the form.


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...