28 Φεβ 2014

Μέθοδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων Ηλεκτρονικής Μάθησης


Διπλωματική Εργασία του Ηλία Νικολακόπουλου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται, αρχικά, η νέα εποχή που διαμορφώνεται στο χώρο της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων και δίδονται οι βασικοί ορισμοίγια τις διαπραγματευόμενες έννοιες. Η επικρατούσα κατάσταση στο χώρο της δια βίου μάθησης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα συνδέεται με τον υπό διαμόρφωση νέο ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων, όπως αυτός υπαγορεύεται από πρόσφατα ψηφίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, στη συνέχεια, καταγράφονται τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων και οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης αυτών. Στην εργασία παρουσιάζεται η κατάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων από δημόσιους καιιδιωτικούς φορείς (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) και προβάλλεται η αναγκαιότητα της πιστοποίησης εκπαιδευτών, φορέων και προγραμμάτων σπουδών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια των εκπαιδευτών, η αξιοπιστία των εκπαιδευτικών φορέων και η ποιότητα των προγραμμάτων. Γίνεται αναφορά στις προβλέψεις για αυξημένη ζήτηση προγραμμάτων σπουδών ηλεκτρονικής μάθησης στο προσεχές μέλλον και τονίζονται οι διαφοροποιήσεις που συνεπάγεται η ηλεκτρονική μάθηση και η ιδιαιτερότητα της δια βίου εκπαίδευσης, οδηγώντας έτσι στη διαπίστωση του κενού που υπάρχει σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση εκπαιδευτών και προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

Για να διαβάσετε\κατεβάσετε τη διπλωματική εργασία του Ηλία Νικολακόπουλου...

πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

26 Φεβ 2014

The Learning Professionals' Free Gamification eBook


Retrieved form elearningindustry

In this Free How Gamification Reshapes Learning ebook you will find useful information about Gamification, its applications, and its impact on the reshaping of learning, provided by 23 Gamification professionals. They were all carefully selected based on their specialized knowledge on Gamification, education and business, as well as their innovative projects in this field. These Gamification experts share their wisdom and provide tips on the effective use of Gamification in the learning process.

Gamification is the use of game thinking and mechanics in a non-game context to inspire employees and students to get engaged in the learning process. The word itself was launched in 2002 by Nick Pelling, a British IT expert, but wasn’t widely used until 2010. Based on extended research conducted by numerous educational institutions, what makes games effective for learning is the learners’ level of activity, motivation, interactivity and engagement. This increases their fluid and crystallized intelligence, something that by definition optimizes learning.

To read the free ebook...Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

25 Φεβ 2014

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ για γονείς και εκπαιδευτικούς: «Αξιοποίηση των Νευροεπιστημών προς όφελος της διδασκαλίας και της μάθησης»


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και των ειδικοτήτων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, φοιτητές και σπουδαστές παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών σχολών καθώς και σε ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους αλλά και γονείς.

ΣΚΟΠΟΣ
Για πολλούς μαθητές το σχολείο και η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μια δυσάρεστη εμπειρία. Ήδη από τη στιγμή που εισέρχονται στην αίθουσα, παρατηρείται απροθυμία από την πλευρά τους να παρακολουθήσουν το μάθημα, πράγμα το οποίο μεταφράζεται σε αντιπαραγωγικότητα, έλλειψη συμμετοχής στη διαδικασία της μάθησης και απόρριψη των όσων μπορείτε να τους προσφέρετε ως εκπαιδευτικοί. Ο κύκλος των σεμιναρίων αυτών βασίζεται στο πώς μπορείτε με συγκεκριμένους τρόπους να μεθοδεύσετε αλλαγές στην ψυχολογική και εγκεφαλική τους κατάσταση, έτσι ώστε, όταν κληθούν να συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης να ανταποκριθούν θετικά. Όταν βρισκόμαστε σε μια συγκεκριμένη διάθεση ή κατάσταση είναι πιθανό να καταφύγουμε και σε συγκεκριμένες επιλογές που εναρμονίζονται και εκφράζουν την κατάστασή μας. Αν, λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση δυσαρέσκειας και απροθυμίας να συμμετάσχουμε, το πιο πιθανό είναι ότι, αν εκείνη τη στιγμή κληθούμε να παρακολουθήσουμε ή να συμμετέχουμε στο μάθημα, η στάση που θα κρατήσουμε θα είναι αυτή της απόρριψης, της αδιαφορίας και της απάθειας...


Αν όμως βρισκόμαστε σε μια από τις θετικές καταστάσεις που προσφέρονται για εκμάθηση, κατά πάσα πιθανότητα θετικός και δεκτικός θα είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα ανταποκριθούμε. Η κάθε «κατάσταση», όπως αποδίδεται μια συγκεκριμένη δομή σύναψης συγκεκριμένων κάθε φορά νευρώνων στον εγκέφαλο που επηρεάζει και επηρεάζεται από γνωστικές, αισθητηριακές και συναισθηματικές αλλαγές, δημιουργεί ένα διαφορετικό φάσμα και πεδίο επιλογών και άρα αποφάσεων και συμπεριφορών. Οι καταστάσεις προηγούνται της συμπεριφοράς και στόχος μας είναι να επιφέρουμε τους μαθητές μας σε συγκεκριμένες καταστάσεις που αποτελούν έδαφος πρόσφορο για εκμάθηση. Με τον καιρό οι μαθητές θα έχουν εσωτερικεύσει νέες καταστάσεις σχετιζόμενες με τη μάθηση και συνδυασμένες με θετικές εμπειρίες, στις οποίες θα καταφεύγουν γρήγορα και μηχανικά καθώς ο εγκέφαλος μαθαίνει, και από ένα σημείο και μετά σχηματίζει πιο εύκολα και ταχύτερα τις διάφορες συνάψεις νευρώνων. Με την αξιοποίηση των τεχνικών που ρυθμίζουν την εκάστοτε κατάσταση στους μαθητές μας, δημιουργούμε καινούριες καταστάσεις, καινούριες συμπεριφορές και επομένως καινούρια μυαλά.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εξοικείωση και κατάρτιση σε καινούριες τεχνικές διδασκαλίας που αξιοποιούν τα αποτελέσματα διάφορων ερευνών για τη νευροφυσιολογία του εγκεφάλου προς όφελος της μάθησης. Οι τεχνικές που προτείνονται είναι εφαρμοσμένες και αποδεδειγμένα αποτελεσματικές, εστιάζουν στον ενεργό ρόλο του μαθητή στην τάξη και καθιστούν το μάθημα πολύ πιο ευχάριστο και εποικοδομητικό εξασφαλίζοντας έτσι την ποιοτική και σε βάθος χρόνου μάθηση και γνώση. Πρόσφατες έρευνες στις νευροεπιστήμες κατέδειξαν την σύνδεση μεταξύ ομιλίας/σωματικής δραστηριότητας και αλλαγών στην δραστηριότητα και τις διεργασίες του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τα διάφορα συμπεράσματα των ερευνών αυτών, οι μαθητές που μιλούν, σκέφτονται ή κινούνται περισσότερο, εμπεδώνουν και συγκρατούν πολύ περισσότερα, ενώ όταν αισθάνονται καλά για το τι, πώς και με ποιόν μαθαίνουν κάτι, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες να θέλουν να βιώσουν ξανά μια ανάλογη εμπειρία. Οι τεχνικές που προτείνονται αξιοποιούν και εφαρμόζουν τις αρχές αυτές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε συγκεκριμένες σωματικές δραστηριότητες για κάθε κατάσταση και στην αξιοποίηση της δημιουργίας ισχυρών κοινωνικών δεσμών μεταξύ των μαθητών, λόγω του ότι η κοινωνική επαφή διαμορφώνει και δύναται να επιδράσει θετικά στη διαδικασία της μάθησης μέσα από την ανάγκη για αποδοχή, την φιλία, την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών, των φόβων για απόρριψη. Τα περισσότερα από αυτά που ξέρουμε άλλωστε, τα μάθαμε στα πλαίσια των κοινωνικών επαφών μας. Όλες οι δραστηριότητες επιβάλλουν την κατεξοχήν ενεργή συμμετοχή του μαθητή για τον απλό λόγο ότι η παρακολούθηση δεν αρκεί. Ένας άνθρωπος δεν συγκρατεί ή μαθαίνει κάτι στη ζωή του απλά ακούγοντάς το μια φορά-εκτός αν πρόκειται για ζήτημα επιβίωσης ή τραυματική εμπειρία- αλλά βιώνοντάς το, αναγνωρίζοντας και αποκλείοντας τις λάθος επιλογές.


Στον κύκλο των σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν θα καλυφθεί μια πληθώρα συγκεκριμένων τεχνικών για διάφορα ηλικιακά κοινά που περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως:

Καταιγισμός ιδεών
Συζήτηση/ανάλυση
Σύγκριση προσωπικής εργασίας έναντι πρότυπου έργου
Διαγωνισμοί-ανταγωνιστικότητα
Παιχνίδια συνεργασίας
Ομαδικές εργασίες
Έλεγχος και αξιολόγηση των μαθητών από τους υπόλοιπους μαθητές
Οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλο δασκάλου και διδάσκουν ο ένας τον άλλο

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κλάδος Μανούσος MSc. (ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ)

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ:
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ

Η σειρά σεμίναριων θα γίνεται κάθε Σάββατο από τις 11.00-14.00. Τα σεμινάρια θα λάβουν χώρα σε συνεδριακό χώρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ο οποίος θα ανακοινωθεί σύντομα. 

Επειδή αρκετοί καθηγητές ενδιαφέρθηκαν για το σεμινάριο και βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης θα οργανωθεί και ένα webinar. Στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρείτε πιο κάτω υπάρχει επιλογή για Live Seminar ή Webinar (μέσω Internet). 

Αναλυτικές Πληροφορίες

Τα σεμινάρια είναι συνολικής διάρκειας 15 ωρών και το κόστος παρακολούθησης είναι 150€. (Έκπτωση 10% σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς)

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να μας καλέσετε στο 2311241875 ή να μας στείλετε e-mail στον info@neyroanadrasi.gr
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

23 Φεβ 2014

Παίρνω τον Έλεγχο: Βρίσκω το δρόμο μου αντιμετωπίζοντας την ανεργία


Σ
την εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης που βιώνουμε η ανεργία είναι ένας "εφιάλτης και μια απειλή" που βιώνουμε όλοι και περισσότερο οι νέοι. Μερικές φορές η αποτελεσματικότερη βοήθεια μπορεί να μας δοθεί από κάποιον που έχει βιώσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Στο βιβλίο περιγράφονται τα συναισθήματα που οι άνεργοι δηλώνουν ότι βίωσαν στο διάστημα της ανεργίας τους. Στη συνέχεια ακολουθούν οι προτάσεις τους για τους τρόπους που τους βοηθούσαν και πιθανόν να βοηθήσουν και άλλα άτομα που βρίσκονται στην ίδια θέση να αντιμετωπίσουν το άγχος της ανεργίας.

∆εύτερη έκδοση, Των Συγγραφέων:
DR. N. AMUNDSON
DR. W. BORGEN
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ
Επιστηµονική Επιµέλεια ελληνικής έκδοσης:
- Βλαχάκη Φωτεινή
- Τετραδάκου Σταυρούλα
- ∆ουλάµη Σταυρούλα
- Μερτίκα Αντιγόνη

Για να διαβάσετε/κατεβάσετε το βιβλίο...

πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...