24 Απρ 2014

Αξιολόγηση της Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης του Υποστηρικτικού Υλικού για την Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας. (Έρευνα)


Τ
ους τελευταίους μήνες έχει γίνει πολύ συζήτηση για τη διαδικασία Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας. Πολλά έχουν ειπωθεί και ακόμα περισσότερα έχουν γραφεί. Το σίγουρο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν κληθεί να εφαρμόσουν μία διαδικασία πρωτόγνωρη και ασφαλώς περίπλοκη. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους (είτε οικεία βουλήσει είτε κατ' εντολή), τους έχει διανεμηθεί το σχετικό υποστηρικτικό υλικό. Το υλικό αυτό τεκμηριώνει το θεωρητικό πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και προσφέρει πλήθος υποδειγμάτων και "καλών" πρακτικών.

Η "Εκπαίδευση Ενηλίκων" έκανε ανάλυση της βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης του σχετικού υποστηρικτικού υλικού. Από τα ευρήματα της ανάλυσης προκύπτουν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που σίγουρα προβληματίζουν σε επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα συμπεράσματα της σχετικής έρευνας.Βασίλης Σωτηρούδας

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

22 Απρ 2014

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη


Η
EPALE είναι η νέα πολύγλωσση κοινότητα για επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων όπως εσείς! Σκοπός της είναι να σας βοηθήσει να συνεργαστείτε για να βελτιώσετε την ποιότητα και την παροχή της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη, να δημιουργήσετε έναν ισχυρό πανευρωπαϊκό τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων και να σας δώσει τη δυνατότητα να προσεγγίσετε όλους τους ενήλικες -ως επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και φορείς πολλαπλασιασμού της.

Αν συμμετέχετε, λοιπόν, στην εκπαίδευση ενηλίκων ως επαγγελματίας ή εθελοντής, υπεύθυνος χάραξης πολιτικής ή ακαδημαϊκός, η EPALE δημιουργείται για εσάς!

Για να επισκεφθείτε τη σελίδα της EPALE...πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...