10 Ιουλ 2015

Οργάνωση, Παρουσίαση και Αξιολόγηση Μικροδιδασκαλίας


H
μικροδιδασκαλία είναι μία εκπαιδευτική μέθοδος που στοχεύει στη διασύνδεση της θεωρίας με την πράξη και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας. Πρόκειται για μια μικρογραφία ενός κανονικού μαθήματος, το οποίο αντί να πραγματοποιείται ενώπιον ενός πραγματικού ακροατηρίου, πραγματοποιείται ενώπιον της ομάδας των εκπαιδευομένων. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να θέσει υπό την κριτική των συνεκπαιδευομένων του, που λειτουργεί ως ομάδα κριτικών παρατηρητών, μία μέθοδο διδασκαλίας για ένα θέμα της επιλογής του, στην οποία εφαρμόζει όσα έμαθε στη θεωρία. Το πλεονέκτημα είναι ότι αυτό πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο τα όποια ενδεχόμενα λάθη και οι όποιες ενδεχόμενες αδυναμίες και παραλείψεις εντοπίζονται και μπορούν να αντιμετωπιστούν και να διορθωθούν.

Ο διπλός ρόλος, δηλαδή αυτός του εκπαιδευτή (που παρουσιάζει τη μικροδιδασκαλία) και του εκπαιδευόμενου (που παρατηρεί κριτικά τις μικροδιδασκαλίες των υπολοίπων), λειτουργεί καταλυτικά στη διαμόρφωση μιας σφαιρικής άποψης για την αποτελεσματική διδασκαλία. Παρατηρώντας τον τρόπο διδασκαλίας των συνεκπαιδευομένων και εντοπίζοντας τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της διδασκαλίας τους, ο εκπαιδευόμενος έχει την ευκαιρία να ...

Το κείμενο που προηγήθηκε αποτελεί τμήμα του ομότιτλου κεφαλαίου του βιβλίου μου "Οδηγός Επιτυχίας για την Πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων - Free eBook", το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

6 Ιουλ 2015

Submit your contribution for the upcoming issue on "The Teacher's Role in Educational Innovation"


T
he online journal eLearning Papers is welcoming submissions for issue 44 on "The Teacher's Role in Educational Innovation". Deadline for submissions is 4th of August.

The proliferation of hi-tech solutions in the digital era has not obscured a simple truth: nothing has a greater impact on students’ education outcomes than the quality of their teaching and learning experiences, and no-one knows better than teachers how learning takes place in practice.

Issue 44 of eLearningPapers aims to investigate teacher-led innovations in Europe in greater depth. We need to inspire more teacher-led innovations in Europe. We need to see inspiration and improvement at all levels: in classrooms, schools, other institutions, and in education administration.

Read more here


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...