20 Αυγ 2015

Έρευνα για τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων


Από AKTO Κατάρτιση


Αθήνα, 19 Αυγούστου 2015

Σημαντικά ευρήματα ανέδειξε η άτυπη έρευνα πεδίου που οργάνωσε η «ΑΚΤΟ Κατάρτιση» σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων.

Με αφορμή τη διαδικασία πιστοποίησης των εισηγητών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ και την ανάγκη καταγραφής των εκπαιδευτικών αναγκών, η «ΑΚΤΟ Κατάρτιση» προσκάλεσε ενεργούς και υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων να συμμετάσχουν σε έρευνα πεδίου, που διαμορφώθηκε από τον καθηγητή Θεόδωρο Κουτρούκη (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο) και την ομάδα του.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος, κατόπιν πρόσκλησης, 50 εκπαιδευτές ενηλίκων από ένα ευρύ φάσμα διδακτικών αντικειμένων και επιστημονικής προέλευσης.

Από τις απαντήσεις προέκυψαν τα κάτωθι βασικά συμπεράσματα:

Μόνο το 21,7% των συμμετεχόντων είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο Μητρώο Εκπαιδευτών, παρά το γεγονός ότι από την 1η Σεπτεμβρίου η πιστοποίηση απαιτείται νομικά για όλα τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης.

Το 54.3% επιλέγει τις «Ομάδες Εργασίας» ως κύρια ενεργητική εκπαιδευτική τεχνική μάθησης, ενώ την «Επίδειξη» επιλέγει το 2,2%, το «Παιχνίδι Ρόλων» το 10,9% και τον «Καταιγισμό Ιδεών» το 13%.

Το 95,6% θεωρεί «Πάρα Πολύ» ή «Πολύ» σημαντική την παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων. Αντίθετα, «Λίγο» δηλώνει μόλις το 4,3% του δείγματος.

Η επίκαιρη γνώση του αντικειμένου, η επικοινωνία, η διαρκής επιμόρφωση και η μεταδοτικότητα αποτελούν τα «δυνατά σημεία» των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την αυτοαξιολόγησή τους.

Αντίθετα, αρκετοί εκπαιδευτές δηλώνουν ως αδυναμίες τους την έλλειψη πιστοποίησης, την αδυναμία χρήσης νέων τεχνικών, την αδυναμία κατανόησης της ψυχολογίας των ενηλίκων εκπαιδευομένων και τη ελλιπή κατανόηση της πρακτικής εφαρμογής των προβλέψεων του περιγράμματος – οδηγού των εκπαιδευτών ενηλίκων.

Η ενεργή απασχόληση στους εκπαιδευτές ενηλίκων ξεπερνά το 73%.

Ιδιαίτερα απαιτητικοί είναι οι συμμετέχοντες, ως προς τους εκπαιδευτές τους (εκπαιδευτές εκπαιδευτών ενηλικών), θεωρώντας πάρα πολύ σημαντικό (κλίμακα 9 και 10 / 10) να γνωρίζουν καλά το εκπαιδευτικό τους αντικείμενο και να είναι μεταδοτικοί (93,5%), να είναι επικοινωνιακοί (95,7%), να ασκούν εποικοδομητική κριτική (69,5%), να επιβραβεύουν τις προσπάθειες (76,1%) και να έχουν ικανότητα οργάνωσης (80,40%).

Στατιστικά Στοιχεία Συμμετεχόντων

54,3% γυναίκες και 45.7% άντρες.

Το 41,3% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα «18 - 35 ετών», το 37% στην ομάδα «36 – 45», ενώ το 21,7% είναι 46 ετών και άνω.

Το 23,9% των συμμετεχόντων δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων 3 έτη, το 28,3% από 4 έως 7 έτη και το 28,3% περισσότερα από 7 έτη. 19,6% δεν έχει ακόμη εμπειρία άνω των 12 μηνών στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Το 73,90% των συμμετεχόντων απασχολούνται. Από το συνολικό δείγμα, το 17,4% ασκεί ελεύθερο / επιστημονικό επάγγελμα, το 13% αποτελεί εκπαιδευτικό προσωπικό στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 4,3% στην τριτοβάθμια, 13% είναι Ανώτερο ή Διευθυντικό Στέλεχος , 10,9% υπάλληλοι γραφείου και οι αυτοαπασχολούμενοι αποτελούν το 13% των συμμετεχόντων.

Ως προς το επίπεδο σπουδών, το 4,3% είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 56,5% κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 34,8% απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και 4,3% απόφοιτοι Λυκείου.

Στη λίστα των θεματικών αντικειμένων των πτυχιούχων προηγούνται οι θετικές επιστήμες (19.5%), ο κύκλος «Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Επικοινωνίας» (12.2%), οι Τεχνολογικές Επιστήμες (17.1%) και ακολουθούν οι κύκλοι «Φιλοσοφίας, Φιλολογίας, Ιστορίας, Θεολογίας», «Πληροφορικής», «Νομικής, Πολιτικής Επιστήμης, Ευρωπαϊκών Σπουδών», «Επιστημών Υγείας», «Επιστημών Οικονομίας, Διοίκησης» και άλλοι.

ΑΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2

Η «ΑΚΤΟ Κατάρτιση», αποτελεί Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2, με άδεια λειτουργίας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. H «ΑΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» προσφέρει μία πρωτοπόρο, συνολική προσέγγιση στη μαθησιακή εξέλιξη των ενηλίκων. Χαρακτηρίζεται από σφαιρικό, διακλαδικό πνεύμα που συνδυάζει μοναδικά την επιστημονική θεωρία με την πράξη, καλύπτοντας μία ευρεία γκάμα αντικειμένων κατάρτισης, που αποστολή τους είναι να δώσουν ώθηση στις δεξιότητες των ενηλίκων, στην ανάδειξη των ταλέντων τους και στην εξέλιξή τους στον επαγγελματικό στίβο.

Περισσότερες Πληροφορίες: Τηλ. 2105230130 /
http://www.aktotraining.grΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

18 Αυγ 2015

Google Developers Thessaloniki - While you are on your vacation


W
hile you relax and enjoy your summertime

Get the latest news before September!
Before you might lose the possibility to get a few updates from us, and despite we are sorry to bother you at your time off on vacation, please have a look at this newsletter and get ready for an awesome and igniting September ... starting from ... ... Thessaloniki!>

As you know droidcon is coming finally to Thessaloniki and it will inspire developers, entrepreneurs and companies with more than 30 speakers coming from aborad to share with us their knowledge and experiences!

So are you ready for a all of Android September? Join us at the kick off of the first ever happened in Greece droidcon conference!

Tickets are out and as GDG members we don't want you to lose the opportunity to get an early bird ticket for this awesome event happening in Thessaloniki on the 10-12 of September!
Find out more at droidcon's ticket page and get grant your ticket ... before it is too late!

And what is new this year? We as GDG The Playground will be hosting the official barcamp & democamp of droidcon. Never happened before in Greece and we engage you to come and share your ideas, your products/services or challenges at this special year Playground, at the Pavilion 15 of the Thessaloniki International FairΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...