ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

12 Απρ 2010

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ∆ιαδικασιών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων


Του Νταραντούµη Αθανάσιου
Επίκουρου Καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΤΠΤΕ)

Σε ημερίδα του ΤΕΙ Λαμίας

Με τους όρους αξιολόγηση (assessment) & αποτίµηση (evaluation) εννοούµε την συλλογή, ανάλυση και ερµηνεία όλων των δεδοµένων ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος µε σκοπό τη διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας του καθώς και την εκτίµηση όλων εκείνων των παραµέτρων που ενδεχοµένως επηρεάζουν την υλοποίησή του (Rowntree, 1988)...

Δείτε όλη την εισήγηση σε ηλεκτρονική μορφή εδώ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...