ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

18 Μαΐ 2010

Προκήρυξη Συμμετοχής σε Πιλοτικό εξ’ Αποστάσεως Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτών


Ανακτήθηκε από http://www.emode-net.eu/gr.html

Το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του έργου, GRUNDTVIG: “E - MODE” θα υλοποιήσει πιλοτικό «Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτών Ενηλίκων στην Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και Υλικού με τη Χρήση της Τεχνολογίας»
Το πρόγραμμα βασίζεται σε μικτή μορφή εκπαίδευσης (συναντήσεις δια ζώσης και εκπαίδευση εξ αποστάσεως). Απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων/δεξιοτήτων καθώς και στη βελτίωση των στάσεών τους σε σχέση με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών τους ενοτήτων και υλικού και την εκμάθηση τεχνικών ICT (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας), ώστε να μάθουν να δημιουργούν ηλεκτρονικό υλικό...

Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε 15 εκπαιδευτές Δια Βίου Εκπαίδευσης ή ειδικότερα Αρχικής / Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και περιλαμβάνει 4 συναντήσεις δια ζώσης και 6 εβδομάδες εκπαίδευσης εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Μοοdle)

Διάρκεια προγράμματος: 6 εβδομάδες
Αριθμός συμμετεχόντων: 15
Περίοδος υλοποίησης: Δια ζώσης συναντήσεις:
- Δευτέρα 31/5/2010, 16:00-21:00 μ.μ.
- Δευτέρα 14/06/2010, 16:00-21:00 μ.μ.
- Δευτέρα 28/06/2010, 16:00-21:00 μ.μ.
- Παρασκευή 9/07/2010, 16:00-21:00 μ.μ.
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα
.
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση Η/Υ
• Εκπαιδευτική εμπειρία


Επιθυμητά προσόντα
• Οι εκπαιδευτές είναι επιθυμητό να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών τα οποία πιστοποιήθηκαν από φορείς όπως το ΕΚΕΠΙΣ και ΙΔΕΚΕ .


Απαραίτητα δικαιολογητικά

Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (αποστολή στο marytsouk@inegsee.gr)
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Μαρία Τσουκαλά
στο τηλ: 210-3327760, e-mail: marytsouk@inegsee.gr

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει ορισθεί η Πέμπτη 20 Μαίου 2010.

Γενικές Πληροφορίες

Η συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα είναι εθελοντική. Στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πιλοτικό πρόγραμμα θα χορηγηθεί Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης. Η χορήγηση της παραπάνω Βεβαίωσης από το ΚΕΚ ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ δεν συνεπάγεται αλλαγή της κατάστασης ένταξης/ πιστοποίησης στα Μητρώα Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τους συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. To πιλοτικό πρόγραμμα είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες.

Η αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή είναι εδώ


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...