ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

21 Ιουν 2010

10 Ways To Learn In 2010


Ανακτήθηκε από theelearningcoach

10 πρωτοποριακοί τρόποι μάθησης για τον μαθητευόμενο του 2010.
Παρακάτω ακολουθεί η περιγραφή των 10 τρόπων μάθησης (στα Αγγλικά).
Επειδή η σελίδα έχει πολλά link συνιστάται η επίσκεψη στον αρχικό σύνδεσμο ανάκτησης

Wow. There are so many cool ways to learn online now. The whole world is a school. This list is meant for continuous learners and for procrastinators looking for distractions in the coming year.
1. Learn through Visual Search Engines

How would you like your search engine to show results in a collage? Spezify does just that. It’s a visual search engine that draws content from all over the Web, particularly social media sites. Your collage might show a book from Amazon, a ...

YouTube video and a page from a blog or web site. You drag the results to navigate the page and then click the graphic to view the media. Although the results might not be as robust as with conventional search engines, it’s a lot more fun. Other visual search tools include: viewzi, Kart00 and search-cube.
2. Learn from Word Clouds

How can you search for something on a site when you’re not sure what’s there? Though Word Clouds aren’t new, have you used them as a learning tool? If you go to Wordle and enter a site’s url or feed url, you can use the word cloud as an index to the site. Look for words of interest and then search for those articles or pages.

You can also use word clouds as the basis for writing a poem, for studying another language and for comparing two pages of information. Janet Clarey compared two articles from this site using word clouds. You can also create tag clouds with TagCrowd and you probably figured there had to be a tweetcloud.
3. Ask a Question

Although Question and Answer sites aren’t new on the Web, we’re now at a point where there are enough experts online and enough Q&A sites to make finding an answer more feasible. Some sites crowd-source the answers while others use mentors to answer questions in their area of expertise. These sites are also great for browsing through when you’re in procrastination mode.

Here are a few: Amazon’s Askville, Yahoo Answers, Answerbag, Gotta Mentor, BlurtIt, and WikiAnswers. For answers to eLearning related questions, try one of the LinkedIn eLearning Groups with a high membership, like The eLearning Guild or Instructional Design & E-Learning Professionals’ Group. FYI: You can always shoot me a question through the contact page and I’ll answer or crowd-source it.
4. Think Visually

One of the best ways to learn is to look at things from a new perspective. Prezi can help you do this. It is one of the most innovative tools for creating nonlinear presentations. Check out their Showcase.

Expressing and organizing your ideas in mind maps is another approach to expanding or changing your perspective. Try these free online mind mapping tools, some of which are collaborative: Mindmeister (check out their Public Mind Maps), Xmind and Mindomo.
5. Hang Out with Professors

We now have lots of options for taking free online college courses. Imagine a great lecture with no tests, papers or deadlines. That’s right. Check out UC Berkeley Webcasts, which has a mix of video and audio lectures and MIT’s Open Courseware, which consists of PDF lecture notes and some multimedia presentations. OpenLearn has a Learning Space with lecture notes and discussion forums. You can also reuse and remix their content to create your own courses in their Lab Space. Other open university courses are at Carnegie Mellon and Tufts University. Don’t forget the lectures from University of Oxford and Stanford on iTunesU.
6. Watch Documentaries

If you like to learn from documentaries, you can catch some free ones at Get Docued, Free Online Documentaries and Free Documentaries.
7. Tune In to Big Ideas

Discuss, watch and get inspired at some of the sites that promote new and innovative ideas. You’ve probably seen the videos at Ted, but what about Big Think, Fora.tv and Ideas Project?
8. Learn through Twitter

Do you ever search through tweets to discover the latest resources and conversations? Real time search is very now. For example, I just searched for ‘elearning’ (I know I’m boring) and got directed to a great discussion about how to help learners get the most from eLearning. You can search directly on Twitter, but they say the results are less than stellar. Other real time search engines that get better reviews are Twazzup, Tweetzi, IceRocket (searches other social media too) and TweetScan.
9. Hop Into a Debate

Learn about all sides of an issue through online debating. Debategraph uses a visualization tool to show the complexity and multiple aspects of world issues. You can start at the Gallery to pick an issue. Then select Stream View (the small print below) to see the visualization. You can then explore the issue and add your own viewpoint. Also, check out Debate.org, where you read the debates and vote on a winner.
10. Create a Mashup

Mashups let you combine and remix information, media, content, web applications and services. Making a mashup helps you perceive information in new ways and is a learning experience in itself. Two mashup platforms are Pipes and Scrapplet. Pipes is an aggregator tool for manipulating and remixing content and data from around the web. Scrapplet uses a drag and drop approach for mashing up content, particularly from social media sites.

How do you plan to learn online this year?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...