ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

27 Ιουν 2010

"Microworlds Pro"


Ανακτήθηκε από το προσωπικό site συναδέλφου πληροφορικού Γ. Σαλονικίδη

Εισαγωγή

Το Microworlds Pro (καναδέζικη έκδοση της LCSI, 1999 και εξελληνισμένη έκδοση, 2001) είναι ένα πολυμεσικό περιβάλλον το οποίο διαθέτει ως γλώσσα προγραμματισμού τη γνωστή Logo και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αντιλήψεις του δημιουργού της S. Papert, συνεργάτη του J. Piaget.

Το περιβάλλον αυτό θεωρείται κατάλληλο τόσο για την εξοικείωση των μαθητών με έννοιες και τεχνικές σχετικές με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) όσο και για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και πολλών γνωστικών αντικειμένων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το λογισμικό Microworlds Pro έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

*

Με τη βοήθεια της γλώσσας Logo παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας κινουμένων σχεδίων, προσομοιώσεων, μοντελοποιήσεων, εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ασκήσεων και επίλυσης προβλημάτων.
*

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά για τη δημιουργία εργασιών με διαδραστικό και πολυμεσικό χαρακτήρα, καθώς περιέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία (εικόνες, ήχοι, κινούμενα σχέδια, βίντεο, γεωμετρικά σχήματα, κουμπιά κλπ).
*

Περιλαμβάνει εργαλεία για απλή επεξεργασία κειμένου, επεξεργασίας εικόνας και σύνθεση ήχων.
*

Επιτρέπει τη δημοσίευση των εργασιών σε μορφή html, επομένως και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο (π.χ. στη σχολική ιστοσελίδα)
*

Συμβατότητα του περιβάλλοντος με τα γνωστά προγράμματα των Windows (όπως ο έλεγχος της ορθογραφίας) και η άμεση συνεργασία μέσω προγραμματισμού του λογιστικού φύλλου Excel.
*

Ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του νέου Προγράμματος Σπουδών ( 214 Kb) για τις Νέες Τεχνολογίες στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο ("Παίζω και μαθαίνω με τον υπολογιστή", "Γράφω και ζωγραφίζω", "Ελέγχω και προγραμματίζω").

Η εξελληνισμένη έκδοση του Microworlds από την Rainbow Computer A.E. περιλαμβάνει εγχειρίδιο για το διδάσκοντα και τους μαθητές με μια σειρά δραστηριοτήτων. Το ΥπΕΠΘ έχει αποκτήσει δικαιώματα χρήσης του λογισμικού για τα 350 Γυμνάσια, Λύκεια και ΤΕΕ που συμμετείχαν στο έργο της «Οδύσσειας» καθώς και για τα 2050 Δημοτικά σχολεία της χώρας (έργο εξοπλισμού σχολικών εργαστηρίων, Υπ.Ε.Π.Θ., Γ΄ ΚΠΣ).

Περισσότερα στο site του Γ. Σαλονικίδη


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...