ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

28 Απρ 2012

Εκπαίδευση ή παιδαγωγική ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα;

Του Χρήστου Γκόβαρη

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ,, Μέτρο 1.1. Ενέργεια 1.1.2.Β. και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ) και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι μια πρώτη εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών εννοιών του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων και μια σκιαγράφηση των γενικών ευρωπαϊκών επιδιώξεων αναφορικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Επίσης, επιδιώκεται η λημματική ανάδειξη των πτυχών της εκπαίδευσης ενηλίκων σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, διδακτικής μεθοδολογίας, κινήτρων συμμετοχής, δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων και γενικότερων παιδαγωγικών θεωριών.
Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή του οδηγού των επιμορφωτών ενηλίκων.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Όταν θα έχετε μελετήσει αυτό το κεφάλαιο θα είστε σε θέση:
• Να ορίσετε την Εκπαίδευση Ενηλίκων
• Να διακρίνετε τη διαφορά ανάμεσα στην Αρχική και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
• Να προσδιορίσετε τις βασικές αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής σε σχέση με την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση
• Να περιγράψετε τις πτυχές του επαγγελματικού πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
• Να κατανοήσετε τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν οι ενήλικες και τους λόγους για τους οποίους συμμετέχουν σε τέτοιες εκπαιδευτικές διαδικασίες
• Να περιγράψετε τις γενικές παιδαγωγικές αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Για να διαβάσετε τη συνέχεια, πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...