12 Ιαν 2013

Ευχρηστία Εκπαιδευτικού Λογισµικού: προβλήµατα και προτάσεις.


Των Νικόλαου Τσέλιου, Μαρίας Κοµνηνού, και Νικόλαου Αβούρη


Από την Ερευνητική Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human - Computer Interaction Group) του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ευχρηστία ενός εκπαιδευτικού λογισµικού αποτελεί σηµαντικό κριτήριο ποιότητας και επιλογής του ώστε να χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη της µάθησης. Στην εργασία αυτή επιχειρείται αφενός µία συνοπτική αναφορά και σχολιασµός των κυριοτέρων προσεγγίσεων αξιολόγησης ευχρηστίας εκπαιδευτικού λογισµικού και αφετέρου ο καθορισµός κριτηρίων επιλογής µεθόδων αξιολόγησης µε βάση το γνωσιοθεωρητικό πλαίσιο του λογισµικού. Τα προτεινόµενα κριτήρια βασίζονται στην εµπειρία της ερευνητικής κοινότητας µε διαφορετικές µεθόδους αξιολόγησης σε διάφορες κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού, καθώς και συµπεράσµατα της ερευνητικής µας οµάδας από µελέτες αξιολόγησης µε χρήση διαφορετικών τεχνικών.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ευχρηστία, εκπαιδευτικό λογισµικό, µέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία των Νικόλαου Τσέλιου, Μαρίας Κοµνηνού, και Νικόλαου Αβούρη, πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...