8 Ιαν 2013

Συμβάσεις έργου για ειδικότητες ΤΠΕ από το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο


Π
ρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως δέκα πέντε (15) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης "Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων - Οριζόντια Δράση" Υποέργο 5: «Λοιπές Δράσεις»

και

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως πενήντα εννέα (59) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» Υποέργο 1: «Aνάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφορμών και ψηφιακών μαθημάτων»

Για να δείτε τις λεπτομέρειες των δύο σχετικών προσκλήσεων, πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...