9 Ιαν 2013

Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών


Ανακτήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Ο Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών των ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών είναι μια υπηρεσία που το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του, αναπτύσσει, διατηρεί και διαθέτει.

Στον κατάλογο αυτόν παρουσιάζονται τα βιβλιογραφικά δεδομένα των επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, που διαθέτουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους, ενώ για κάθε τίτλο περιοδικού δίνονται τα στοιχεία της συλλογής (holdings) των βιβλιοθηκών που το διαθέτουν.

Σήμερα, στον κατάλογο συμμετέχουν με τις συλλογές τους 230 βιβλιοθήκες που αριθμούν περισσότερους από 30.500 τίτλους περιοδικών.

Αναζήτηση Περιοδικών >>

Αναζήτηση Βιβλιοθηκών >>


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...