23 Ιαν 2013

Διάφορες πανευρωπαϊκές έρευνες για την εκπαίδευση


Retrieved from Eurydice
School and academic calendars 2012/13
Organisation of school time in Europe (Primary and general secondary education) - 2012/13:

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, 2011/12
A data collection and comparative study targeting teachers' and school heads' salaries:

To read the remaining inquiries, click here
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...