26 Ιαν 2013

«Υπό…“κριτική” σκέψη»


Π
ρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:

«Κριτική, Δημιουργική, Διαλεκτική Σκέψη στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη», Αθήνα, 13‐14 Μαΐου 2006.

ΡΑΝΤΟΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δάσκαλος
ΓΚΡΙΤΖΙΟΣ Α. ΒΑΪΟΣ, Δάσκαλος, MΕd, Υποψήφιος Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε, Υπότροφος Ι.Κ.Υ

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να καταδείξει ότι,ενώ θεωρητικά τεκμηριώνεται η σπουδαιότητα της κριτικής σκέψης και υποστηρίζεται ότι αυτή αποτελεί τη μόνη πρόταση στα αδιέξοδα του σχολείου και της σύγχρονης κοινωνίας, οι πρακτικές επιλογές που κυριαρχούν στο εκπαιδευτικό και κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο, φανερώνουν ότι η καλλιέργεια του σημερινού στοχαστή μαθητή και του αυριανού κριτικά σκεπτόμενου πολίτη δεν αποτελεί γνήσια επιδίωξη από μέρους τους. Αιτία,ο έλεγχος και η αμφισβήτηση της γνώσης και της κάθε μορφής εξουσίας - κυρίαρχα στοιχεία της κριτικής σκέψης- που υποσκάπτουν τις εξουσιαστικές δομές του εκπαιδευτικού, οικογενειακού και ευρύτερου κοινωνικοπολιτιστικού πλαισίου.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εισήγηση, πατήστε εδώΔεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...