13 Σεπ 2010

Αιτήσεις για επιλογή επιμορφωτών


Η πρόσκληση του Οργανισμού Επιμόρφωσης του υπ. Παιδείας, αφορά την επιμόρφωση:

(α) των εκπαιδευτικών που δεν έχουν εμπειρία διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και θα διδάξουν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα

(β) των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα προγράμματα υποδοχής και ένταξης μαθητών...

από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκή σχετική γνώση και εμπειρία.

Στην παρούσα πρόσκληση (ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) καλούνται επιμορφωτές για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των ακόλουθων ειδικοτήτων.

ΠΕ19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Η επιμορφωτική διαδικασία του Προγράμματος στα Π.Ε.Κ. θα ολοκληρωθεί σε 20 επιμορφωτικές ώρες και θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις. Η Α΄ φάση περιλαμβάνει συνολικά 14 ώρες και θα διεξαχθεί ημέρες Σάββατο και Κυριακή περιοδικά στα ΠΕΚ κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2010. Η Β΄ φάση περιλαμβάνει συνολικά 6 ώρες και θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011.

Για την Επιστημονική υποστήριξη του προγράμματος έχει οριστεί για κάθε ειδικότητα Επιστημονική Επιτροπή.

Για τους επιμορφωτές του προγράμματος εκτός της ωριαίας αμοιβής προβλέπεται και η κατά το νόμο κάλυψη των εξόδων μετακίνησής τους. Οι Επιμορφωτές θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για οποιοδήποτε από τα Π.Ε.Κ. έχουν επιλέξει στην αίτησή τους.

Για την υλοποίηση του παραπάνω επιμορφωτικού προγράμματος θα αξιοποιηθούν, ως Επιμορφωτές, επιστήμονες με γνώση στα θεματικά πεδία της κάθε ειδικότητας.

Δύνανται να συμμετάσχουν στο παραπάνω πρόγραμμα ως Επιμορφωτές:

Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., στελέχη του Π.Ι., ειδικοί επιστήμονες, καθώς και Σχολικοί Σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα (μεταπτυχιακούς τίτλους ή γνώσεις στα θεματικά αντικείμενα – ειδικότητες του προγράμματος

Η επιλογή των επιμορφωτών θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:ΚΡΙΤΗΡΙΟ


ΒΑΡΥΤΗΤΑ

(α) αποδεδειγμένη εμπειρία σε επιμόρφωση εκπαιδευτικών (υποχρεωτικό)*


50%

(β) τεκμηριωμένη γνώση και εμπειρία στα αντικείμενα στα οποία θα επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς


30%

(γ) εκπαιδευτική εμπειρία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (κατά προτεραιότητα)


20%*Ιδιαίτερα για τους επιμορφωτές της ειδικότητας ΠΕ19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στο κριτήριο (α), βαρύνουσα σημασία έχει η εμπειρία στο πρόγραμμα «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» Π2.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Διαδικτύου (Internet) από 2η Σεπτεμβρίου 2010 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2010 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oepek.gr επιλογή υποβολή αιτήσεων.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία δε θα ληφθούν υπόψη.

Πηγή Ανάκτησης:
esos.gr


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...